Nieuws
financiën

Wat ga je verdienen als je arts bent?

Inkomens van artsen in Nederland

1 reactie

beeld: Getty Images
beeld: Getty Images

Het inkomen van dokters is een veelbesproken onderwerp. In de media wordt soms schande gesproken over de jaarsalarissen van medisch specialisten, terwijl sommige artsen zelf hun salaris niet al te hoog vinden. Wat verdient een arts eigenlijk, en waar hangt dat vanaf?

Hoeveel geld je later zult verdienen als arts, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals functie en specialisme. Zo ziet het salarisstrookje van een arts niet in opleiding (anios) er anders uit dan dat van een medisch specialist. En ook de inkomsten van bijvoorbeeld assistenten in opleiding tot specialist (aios) kunnen onderling verschillen. Arts in Spe zet de artseninkomens van dit moment op een rijtje.

Aniossen en arts-onderzoekers

Een deel van de net afgestudeerde artsen gaat eerst een tijdje aan het werk als arts niet in opleiding tot specialist (anios). Als basisarts kun je werken op verschillende afdelingen van een ziekenhuis, maar ook buiten het ziekenhuis. Het kan bittere noodzaak zijn – er moet toch brood op de plank – maar het is ook een goed moment om, na de coschappen, nog beter uit te zoeken welk specialisme het beste bij je past. Door te werken als anios op verschillende afdelingen, krijg je een goed beeld van de praktijk. Ook kan het de kans op je gewenste opleidingsplek in het specialisme van jouw keuze vergroten.

Andere pasafgestudeerde artsen kiezen ervoor wetenschappelijk onderzoek te gaan doen en te promoveren. Bij de toelating tot een opleiding tot medisch specialist, lijkt aan promoveren een steeds groter belang te worden gehecht. De verdiensten van een onderzoeker in opleiding (oio) zijn vergeleken met die van de arts-onderzoeker geen vetpot. Een oio-contract voor een basisarts is vrij ongebruikelijk, maar kan wel worden aangeboden. Zaak is dan steviger te onderhandelen over je arbeidsvoorwaarden.

Aiossen

Na zes jaar studeren aan de geneeskundeopleiding ben je er nog niet. De tijd breekt aan dat je begint met een vervolgopleiding tot medisch specialist of profielarts KNMG. Bepaalde ‘profielen’ zijn (nog) niet erkend als medisch specialisme. De registratie van deze artsen wordt gedaan door de KNMG, die daarmee de kwaliteit probeert te bewaken.

De salarissen van aiossen zijn vastgelegd in de cao’s van de umc’s, ziekenhuizen en verschillende brancheorganisaties. In de meeste cao’s is het zo geregeld dat je ieder jaar meer gaat verdienen.

Stel dat geld voor jou de doorslaggevende factor is bij het kiezen van een vervolgopleiding, kies dan voor de opleiding tot verzekeringsarts bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ en Ziektewet). Vanwege het al lang bestaande grote tekort, stromen sinds eind 2017 UWV-artsen de opleiding in alsof ze al vijf jaar in dienst zijn en daarmee verdien je het meest van alle aiossen. Ook een financieel aantrekkelijke keuze is een opleiding bij de luchtmacht, landmacht of marine. Op papier verdien je wat minder dan de UWV-arts, maar je krijgt een (ons onbekende) jaarlijkse premie plús een artsentoelage van 6000 euro per jaar. Je begint gelijk in dezelfde schaal als de bevoegd militair arts.

Puur om de poen zijn de opleidingen voor psychiater – waar de anios in de ggz juist het best verdient – én de opleiding huisartsgeneeskunde het minst aantrekkelijk.

Een populaire opleiding is de tropische geneeskunde en internationale gezondheidszorg (tropenarts). Standaard zijn de opleidingsonderdelen heelkunde, kindergeneeskunde of verloskunde en gynaecologie. Tijdens die onderdelen verdienen aiossen volgens de cao van het Nederlandse ziekenhuis waar ze op dat moment werken. Het salaris tijdens het onderdeel ‘buitenland’ wisselt sterk. En omdat de opleiding niet wordt gefinancierd door de overheid draait de aios zelf op voor de kosten van de opleiding: circa 6200 euro.

Medisch specialisten en profielartsen in loondienst

Het artseninkomen na het afronden van de vervolgopleiding is sterk afhankelijk van de keuze voor een carrière in dienstverband óf als vrijgevestigd specialist. De inkomens van de zelfstandig ondernemende specialisten zijn veelal onbekend – en waarschijnlijk heel verschillend. De maandsalarissen van artsen in loondienst zijn in grote lijnen bekend, doordat ze zijn vastgelegd in de diverse cao’s.

Die, ten opzichte van aniossen, slecht betaalde baan als onderzoeker in opleiding bij een umc, blijkt hier mogelijk een goede investering. Een hoogleraar/afdelingshoofd van een umc heeft een vet startsalaris, dat maandelijks in de vijf cijfers loopt. Maar goed, dit is een functie waarover je in het begin van je carrière alleen nog maar kunt dromen. Desalniettemin blijken de umc’s the place to be voor een goed salaris, mits je op wetenschappelijk gebied lekker ambitieus bent.

Vrijgevestigde huisartsen

Voor huisartsen met een eigen praktijk heeft de Nederlandse Zorgautoriteit een ‘norminkomen’ vastgesteld, dat de ‘arbeidskostencomponent’ wordt genoemd. Huisartsen ontvangen een vast bedrag per jaar voor de op hun naam ingeschreven patiënten en een wisselend bedrag voor het aantal consulten en verrichtingen dat zij doen in een jaar. Daarnaast ontvangt de huisarts een vergoeding voor zogenaamde ketenzorg. Voor speciale verrichtingen zoals het plaatsen van een IUD of kleine chirurgische ingrepen bestaan aparte tarieven.

Een huisarts die 2095 ingeschreven patiënten in zijn of haar praktijk heeft – en bijna tienduizend consulten doet, zou na aftrek van kosten in 2018 een bruto-inkomen van 135.029 euro moeten kunnen overhouden. Hier moeten de kosten van pensioen-, ziekte- en invaliditeitsvoorzieningen nog vanaf. Of een huisarts dit bedrag ook écht uit zijn of haar praktijk haalt, is natuurlijk maar de vraag. Het kan minder zijn, maar ook méér.

Huisartsen draaien, naast de uren in hun eigen praktijk, avond-, nacht- en weekenddiensten, meestal in huisartsenposten. Daarvoor ontvangen ze een vergoeding per uur. Het aantal uren dienst per jaar varieert per regio. Gemiddeld zal een huisarts tussen de 10- en 15 duizend euro per jaar ontvangen voor de ANW-diensten. Dat moet nog worden opgeteld bij het bruto-inkomen.

Medisch specialisten

In umc’s zijn medisch specialisten altijd in loondienst. Maar in privéklinieken, zelfstandige behandelcentra of algemene ziekenhuizen kunnen medisch specialisten ook als zelfstandig ondernemer werken. Het is op dit moment niet verplicht voor ziekenhuizen om openbaar te maken wat een vrijgevestigd medisch specialist nu eigenlijk verdient. Waarschijnlijk is dit per ziekenhuis en per specialisme sterk wisselend en afhankelijk van allerlei factoren.
Medisch specialisten vallen op dit moment niet onder de Wet normering topinkomens en daardoor is het voor hen toegestaan meer dan 187 duizend euro bruto per jaar te verdienen. Ongeveer 3900 medisch specialisten, onder wie naast artsen ook tandartsen, apothekers, klinisch chemici en klinisch fysici, verdienen méér dan die 187 duizend euro bruto per jaar.

Bestuurders

Wil je goed verdienen en heb je er niet zo’n behoefte aan met je voeten in de klei te staan? Je kunt natuurlijk ook altijd nog bestuurder worden. Het maximale jaarsalaris bedraagt dan 187 duizend euro; een bedrag dat is vastgelegd in de Wet normering topinkomens, die ook wel bekendstaat als de balkenendenorm. De algemene ziekenhuizen probeerden nog een uitzonderingspositie te krijgen binnen die wet, waardoor hun topfunctionarissen meer zouden kunnen verdienen. Maar ze trokken, tot een hoger beroep bij de Raad van State aan toe, aan het kortste eind.

Of je wordt bestuurder bij een zorgverzekeraar. Bij een zorgverzekeraar met meer dan 1 miljoen verzekerden verdien je maximaal 277 duizend euro per jaar. Begin je kleiner, bij een zorgverzekeraar met minder dan 300 duizend verzekerden, dan verdien je maximaal 203 duizend euro bruto per jaar. Deze bedragen zijn vastgesteld in de Wet normering topinkomens.

Voor vacatures voor artsen ga naar medischcontactbanen.nl
De beste bijbanen voor geneeskundestudenten staan op
artsinspebanen.nl

werk KNMG inkomen specialisteninkomens aios huisartseninkomens financiën werk en inkomen
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Gaby Aarts

  Bedrijfsarts, Nijmegen

  De bedrijfsarts in opleiding bungelt onderaan waar het salaris betreft! Dit is geen goede voorstelling van zake (meer).
  Door het grote tekort aan bedrijfsartsen (in opleiding) is het salaris snel gestegen en staan ze nu hoog in de middenmoot.
  Over... marktwerking gesproken!

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.