Laatste nieuws
ANP
2 minuten leestijd
Nieuws

‘Zorgkosten lopen in 2060 op tot 18 procent van het bbp’

2 reacties

De kosten van de zorg lopen naar verwachting de komende decennia hard op. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat ze tegen 2060 zo'n 18 procent van het bruto binnenlands product zullen bedragen. Dat is bijna een verdubbeling van de 11 procent nu.

De grootste stijging vindt volgens het onderzoek plaats in de langdurige zorg, mede doordat de samenleving vergrijst. Volgens het CBP, een belangrijk adviseur van het kabinet, komt tegen 2060 zo'n 45 procent van de zorgkosten uit deze hoek. Dat is nu nog een derde. De vraag waar het CPB vooral op ingaat is of de oplopende kosten een probleem zijn of niet.

Drie denkrichtingen In een studie stipt het planbureau een drietal denkrichtingen aan over hoe om te gaan met de stijgende zorguitgaven. De eerste is niet ingrijpen en daarmee de zorgkosten, de collectieve uitgaven en de collectieve lastendruk op laten lopen. In een tweede denkrichting rept het CPB over bezuinigingen op andere overheidsuitgaven. Het laatste scenario is: minder zorg collectief financieren.

Of er al dan niet sprake is van een probleem door de oplopende zorgkosten, hangt volgens de studie van een aantal facetten af. Zo is de vraag of een groter aandeel van de collectieve zorg in de economie ten koste gaat van andere bestedingen. Want er gaat straks meer geld naar de zorg, maar we verdienen ook meer. Verder moet afgewogen worden of de baten van de zorg opwegen tegen de kosten. Dan gaat het om zaken als kwaliteit van leven, levensverwachting, betere gezondheid, doelmatigheid en hoe de zorg te financieren. Dat moet je volgens het CPB los zien van het bbp.

Krapte op arbeidsmarkt Als niet wordt ingegrepen zullen mensen met een hoger inkomen een steeds groter deel van de zorgkosten op zich moeten nemen, schetst het CPB. Het planbureau merkt op dat bij bezuinigingen elders collectieve voorzieningen schraler zullen worden. Dit kan ook effect hebben op de algemene gezondheid van mensen. Verder speelt de krapte op de arbeidsmarkt de zorg mogelijk parten. Misschien moeten de lonen omhoog om voldoende handen aan het bed te houden. Daarmee nemen de kosten mogelijk verder toe.

Het CPB merkt verder op dat Nederland in vergelijking met andere landen relatief hoge uitgaven aan en lage eigen bijdragen voor langdurige zorg kent. Als het eigen risico zou worden verhoogd, zorgt dit ervoor dat degenen die zorg nodig hebben meer gaan betalen. De vraag is of dit wenselijk is omdat we het in onze samenleving belangrijk vinden dat de collectieve zorg toegankelijk en betaalbaar is voor alle inkomensgroepen.

Rapport: Zorguitgaven, ons een zorg? | CPB.nl

Lees ook

Nieuws
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W. van Harmelen

  Gynaecoloog, Zoetermeer

  Er wordt teveel áán de zorg en te weinig ín de zorg verdiend. Steeds meer nieuwe ideeën zonder daadwerkelijk implementatie van reeds beschikbare vernieuwingen. Ontregeling komt niet van de partijen die het meest verdienen aan het huidige systeem. PxQ... is niet de oplossing in de ketenkosten, wél in zinnige zorg. De hofleveranciers van échte patiënten (huisartsen, verloskundigen, ambulancepersoneel, wijkverpleegkundigen) aan Cure & Care instellingen, moeten meer en efficiëntere ruimte en middelen krijgen om onnodige verwijzingen te voorkómen. Zó komt er ruimte voor betere en efficiëntere zorg voor iedereen. Een ieder die áán de zorg verdient moet zich committeren een minimale tijd per week ín de zorg in te zetten. Ontregeling komt niet van losse belanghebbenden, maar van mensen met overzicht over de hele keten. Als we dat budgetneutraal kunnen houden, doe ik mee.
  Sparren? 0619506598

 • Huisarts, Streefkerk

  Bart Bruijn

  ZORGESTELSELKOSTEN!!

  En weer wordt om de hete aardappel heengedraaid. Meer dan de helft van de opgebrachte premies gaat inmiddels niet naar de zorg maar naar de aanhangels. Wordt dat benoemd? Tuurlijk niet, want dan zou je kunnen be...denken dáár te bezuinigen.

  Laten we voor elke functie in het zorgstelsel eens bedenken wat er zou gebeuren als de bezetters van zo'n functie zouden gaan staken.

  Dit is de stakingstest van Bruijn. Probeer dit gedachtenexperiment eens.

  Het zal u verbazen dat er veel functies zijn, die bij verdwijnen van hun 'werkzaamheden' de zorg zullen doen verbeteren en die de zorg goedkoper zouden maken.

  Zie wat er gebeurde tijdens de eerste COVID-19 golf. Hoe soepel we het allemaal konden doen. Ook dit is een voorbeeld van de stakingstest van Bruijn. En al dat geld dat vrijkomt en al die menskracht die vrijkomt, die is voor een deel zeker te gebruiken voor echt werk.

  Probeer het eens.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.