Laatste nieuws
Nieuws

Vakbonden verliezen rechtszaak: geen compensatie voor zorgpersoneel met postcovid

2 reacties

De vakbonden CNV en FNV hebben woensdag een kort geding verloren dat ze gezamenlijk aanspanden tegen de staat. Ze eisten daarin onder meer dat de staat alle gedupeerde zorgmedewerkers met postcovidsyndroom in een collectieve actie zou compenseren met 22.839 euro per persoon.

Het gaat de vakbonden om een groep van ongeveer duizend gedupeerden: zorgmedewerkers die tijdens de eerste én de tweede coronagolf besmet raakten met covid-19, daarna te kampen kregen met postcovid en sindsdien niet of minder kunnen werken. De twee vakbonden stellen dat de staat in 2020 onrechtmatig heeft gehandeld jegens de zorgmedewerkers door van hen te vragen dat zij doorwerkten, zonder dat voldoende maatregelen waren getroffen om hen te beschermen tegen de gevaren van covid-19. Ook stellen de bonden dat de staat richtlijnen heeft uitgevaardigd die in strijd waren met eerdere richtlijnen en internationale normen.

Niet-ontvankelijk

De voorzieningenrechter gaat echter niet mee in de eisen van de vakbonden, zo blijkt uit de uitspraak. Volgens de staat zijn de vakbonden namelijk niet-ontvankelijk, omdat niet is voldaan aan de eisen voor een dergelijke collectieve actie en daarin geeft de rechter de staat gelijk. Volgens de wet is het voor een collectieve actie vereist dat de behartigde belangen voldoende gelijksoortig zijn. Als dat niet het geval is moet er van geval tot geval worden gekeken om de aanspraak op een schadevergoeding vast te stellen.

De rechter is het met de staat eens dat de postcovidklachten niet voor iedere gedupeerde hetzelfde zijn en de schade dus ook niet. Wat de staat betreft is de groep gedupeerden zeer divers; ze zijn of waren werkzaam binnen allerlei verschillende deelgebieden van de zorgsector en ook op diverse afdelingen en in verschillende functies. Of en in welke mate ze tijdens de uitoefening van hun werk zijn blootgesteld aan het risico op besmetting is niet in algemene zin vast te stellen. Daarnaast is er ook geen sprake geweest van een uniform beleid in het kader van de bestrijding van covid-19, stelt de staat, die erop wijst dat er voor de verschillende deelgebieden binnen de zorgsector op verschillende momenten verschillende maatregelen zijn aangekondigd en uiteenlopende richtlijnen zijn uitgevaardigd. En die zijn door de werkgevers vertaald in eigen protocollen en maatregelen.

De voorzieningenrechter stelt dat daardoor ook niet in algemene zin kan worden vastgesteld of de staat adequate maatregelen heeft genomen ter bescherming van zorgmedewerkers in de diverse onderdelen van de zorg. En evenmin of de staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens de gedupeerden.

Ook de eis van de vakbonden dat de staat met hen in overleg treedt over de gewenste collectieve compensatieregeling, willigt de rechter niet in. Deze vindt wel dat de gedupeerden er groot belang bij hebben dat er snel duidelijkheid komt over een compensatie voor de financiële gevolgen.

In een gezamelijke reactie op de website van de FNV noemt vicevoorzitter Kitty de Jong het teleurstellend dat de voorzieningenrechter vindt dat de vakbonden een tegemoetkomingsregeling niet via een kort geding kunnen afdwingen. Het gaat daarbij vooral om de gedupeerden uit de tweede golf, want voor gedupeerden uit de eerste golf is er een regeling in de maak. De vakbonden overwegen nu een bodemprocedure tegen de staat. Ook willen ze individuele procedures tegen werkgevers gaan aanspannen als leden zich daarvoor melden.

Lees ook
Nieuws werk postcovidsyndroom
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • M. Hofkamp

  kinderarts n.p., Apeldoorn

  In wezen is het probleem natuurlijk veel breder: Niet alleen zorgverleners die in de eerste coronagolf zo lelijk door dit virus te pakken zijn genomen, maar álle zorgverleners. En natuurlijk ook de mantelzorgers, en niet te vergeten de leerkrachten. ...En wat te denken van buschauffeurs, caissières enz.
  Maar waar het in wezen om gaat is, dat alle mensen die door wat voor reden dan ook schuldeloos zijn afgesneden van een behoorlijk basisinkomen, in onze huidige maatschappij nog nauwelijks recht van spreken, recht van leven hebben. Ook mantelzorgers en vrijwilligers werken, al is dat niet betaald. En iemand met een beperking moet, juist ten gevolge van die beperking, altijd al veel harder werken dan een ander om iets te bereiken (dat geldt nu ook voor alle mensen met ‘long covid’). Zolang alle mensen die onbetaald of nauwelijks betaald werk verrichten, of niet kúnnen werken, niet serieus genomen worden, missen we een werkelijke basis onder onze ‘rechtsstaat’. De uitgangspositie “Ik werk en verdien daar geld mee, en rechten. Jij verdient nauwelijks geld, en dus ook veel minder rechten” weerlegt zo’n basis.

 • A.J. Colon

  neuroloog

  Hm. Consequentie bodemprocedure was vast niet te vermijden: ook de staat zou dat bij een andere uitspraak vast gedaan hebben.
  Consequentie die wel staat is dat dit mogelijk zo'n 1000 individuele rechtzaken tot gevolg heeft. Gelukkig heeft de rechtel...ijke macht niet zo'n nijpend personeelstekort (oa aan rechters) als de zorg en kunnen zij dit extra werk makkelijk binnen zeer afzienbare tijd aan.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.