Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
2 minuten leestijd
Nieuws

‘Tweedeling in organisatie huisartsenzorg moet veranderen’

11 reacties

Het is belangrijk dat er een gelijkwaardigere verdeling van ANW-diensten komt voor huisartsen en dat de werkdruk in het algemeen, ook overdag, wordt verminderd. Dat stelt huisarts en LHV-bestuurslid Carin Littooij in reactie op de uitgebreide discussie over de ANW-diensten van huisartsen die wordt gevoerd onder het opiniestuk van Arjen Göbel hierover dat Medisch Contact drie weken geleden publiceerde.

In zijn artikel stelt Göbel dat de ANW-zorg te veel rust op de schouders van praktijkhoudende huisartsen. En dat waarnemend huisartsen, die niet van plan zijn een praktijk te beginnen, zich onttrekken aan het gangbare systeem. Daardoor nemen de verplichtingen en werkdruk bij praktijkhouders volgens Göbel alleen maar toe en creëren de waarnemers een steeds grotere markt voor zichzelf. Inmiddels is er 72 keer gereageerd op zijn opiniestuk.

‘Het is een bekende, herkenbare discussie en het is goed dat die wordt gevoerd. Binnen de verschillende huisartsenorganisaties wordt deze discussie ook gevoerd en komen alle argumenten die in de reacties onder het stuk van Göbel worden genoemd ook naar voren. Er is niet één goede, concrete oplossing voor, anders was die er al geweest. Dat maakt het lastig te veranderen’, stelt Littooij, die als bestuurslid bij de LHV het dossier ANW en acute zorg onder zich heeft. ‘De acutezorgketen zit in een complex veranderproces. Er is een stevige discussie nodig in de beroepsgroep om de huisartsenzorg van de toekomst vorm te geven. Het is zo’n belangrijk onderwerp dat de LHV, VPH, InEen en NHG daar samen naar kijken in een bestuurlijk overleg. Het is behoorlijk uniek dat deze vier verenigingen samen optrekken.’

Het verwijt van Göbel dat waarnemend huisartsen hun verantwoordelijkheid niet nemen, vind Littooij niet terecht. ‘Zij doen in groten getale ANW-diensten. Dat praktijkhoudende huisartsen in eerste instantie die verantwoordelijkheid hebben, is maar een klein deel van het probleem en niet het totaalplaatje. Het gaat erom dat de werkdruk zowel in de ANW-zorg als de zorg overdag beter moet worden verdeeld. Ik denk dat we er in de toekomst naartoe moeten dat de hele tweedeling tussen praktijkhouders en waarnemers vervaagt door een compleet nieuwe manier van werken in de huisartsenzorg. Dat is een groot veranderproces dat niet op korte termijn kan worden uitgevoerd en dat veel tijd vergt. Daarbij moet ook goed worden gekeken naar de fase waarin de carrière en het persoonlijk leven van huisartsen zich bevindt. We zien namelijk in onderzoek naar voren komen dat zowel waarnemers als praktijkhouders vaak dezelfde wensen hebben, maar dat dat verschilt tussen jongere en oudere huisartsen.’

lees ook
Nieuws werk huisartsen carrière werkdruk
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Wim van Bodegom

  huisarts, echografist, Oss

  Een reactie uit de oude doos:
  Toen ik begon als huisarts, apotheekhoudend met verloskunde, >3000 ptn,
  hadden wij 1 vrije middag en nacht, te weten van 16 uur tot de volgende ochtend 8 uur. De weekenddiensten verdeelden we onder 4 collega’s en liepe...n van vrijdagavond 17 uur tot zondagavond 24 uur. Door dit kleine “dienstverband” kenden we ook elkaars “pappenheimers”. Zeker ook door de verloskunde boden we 24-uurs zorg.
  In mijn functie van toezichthouder op een HAP hoor ik veel over deze zogenaamde 24-uurs zorg. Dit ge-idealiseerde beeld lijkt niet langer vast te houden of te verdedigen. In de praktijk blijkt het lastig om het HAP-rooster van de dag-praktijk-leden in te vullen. Er wordt een zwaar beroep gedaan op waarnemers (zeer waarschijnlijk is dit landelijk). Bovendien betreft het een heel andere zorg dan die overdag aan de eigen (bekende) patienten wordt geboden.
  Het zal klinken als vloeken in de kerk; maar het loslaten van de ANW-diensten door de reguliere huisartsen en overlaten aan een goed gereguleerd systeem van waarnemers of speciaal opgeleide HAP-artsen is zeker een overweging waard.
  met vriendelijke groet
  Wim van Bodegom

 • Herman Schalkwijk

  Huisarts, Kollumerzwaag

  Ik constateer dat de LHV zoals gewoonlijk zegt dat het probleem van de ANW ingewikkeld is. Vervolgens komt er niets naar voren dat tot een oplossing zou kunnen leiden. Dat terwijl de nood hoog is. Als dit door blijft sudderen, zal de ledenvergadering... van de LHV op een gegeven moment de ANW-zorg niet meer de taak van de huisarts verklaren. Terwijl er nog niets geregeld is... Dat leidt tot Engelse toestanden. LHV neem aub je verantwoordelijkheid.

 • Auke Tinselboer

  Apotheekhoudend huisarts, Slagharen

  Wijzen naar waarnemers is gratuit. Zij doen wat ik als praktijkhouder ook zou doen in hun situatie. Maar bij een daling van het percentage praktijkhouders naar inmiddels 40% in mijn gebied, de veranderde inhoud van een dienst van bereikbaarheid tot d...aadwerkelijk werken, het niet kunnen vinden van hulp in de dagsetting en vakanties die geannuleerd moeten worden, want geen waarnemer wordt het ook duidelijk dat het probleem eigenaarschap van de verantwoordelijkheid van de invulling van die dienst verlicht moet worden. Daarnaast speelt dat buiten de randstad je praktijk aan de straatstenen niet kwijt kunt.
  En aldus het volgende plan om tot een totaal oplossing te komen:
  Diensten blijven toegewezen aan de praktijkhouder, maar worden gequoteerd op 250 uur. Meer uren is niet redelijk. Bij meer uur dienst gaan de meerdere uren naar Ineen/ de huisartsenpost.
  Voor de herregistratie:
  Praktijkhouders doen minimaal 50 uur per jaar dienst voor hun registratie, HIDHA’s 100 uur en waarnemers 150 uur.
  De eerste vijf jaar moet er 50% extra dienst gedraaid worden voor de herregistratie. Praktijkhouders dus 75 uur, HIDHA’s 150 en waarnemers 225 uur.
  Diensten buiten de randstad zijn per uur 2x zo veel waard in uren voor de herregistratie.
  Praktijkhouders moeten 40 uur nascholen per jaar, HIDHA’s 50 uur en waarnemers 60 uur.
  Vrije prijzen blijven alleen beschikbaar voor zon en feestdagen en Ineen.
  Een dienst overname is ook echt een overname. Nu is de praktijkhouder (of zijn collega praktijkhouder in zijn of haar HAGRO) de klos als de waarnemer niet komt opdagen. Bij verkochte dienst is de koper, al dan niet via Ineen, vanaf dat moment probleem eigenaar.

 • p meulesteen

  huisarts, eindhoven

  Het antwoord van Carin Litooy is vooral een politiek antwoord.
  Het ontkennen van de tweedeling tussen praktijkhouders en waarnemers houdt een ernstig probleem in stand en leidt niet tot een oplossing.
  De oplossing dat we een keer moeten gaan nadenk...en over een verandering van het systeem is geen oplossing.
  Het is een acuut probleem.
  Huisartsenzorg is 24 uurs zorg. Ben je huisarts en wil je als huisarts werken dan doe je dienst mee. Koppel het dienst doen los van het praktijkhouderschap en koppel het aan het geregistreerd en praktiserend zijn als huisarts.
  Peter Meulesteen.

 • A. Moeken, huisarts

  Huisarts, inmiddels zzp. , Enschede

  De tijd van meewerkende partners in de huisartspraktijk is al lang voorbij, uitzonderingen daargelaten. Partners hebben gelukkig een eigen werkkring. Het gevolg is wèl dat afgestudeerde huisartsen meer in de randstad blijven, omdat daar simpelweg mee...r banen voor partners zijn. Daarnaast komt nog een toenemende werkdruk in zowel de dagzorg als de ANW. Dan is de optelsom kompleet, met alle gevolgen van dien en voor niemand meer vol te houden. In alle lagen ontstaan scheuren is mijn indruk.
  Dat waarnemers èn praktijkhouders minder diensten willen doen, zijn hier signalen van. Signalen van een systeem dat voor alle partijen blijkbaar niet goed werkbaar is geworden. Dat er nu gesprekken plaats vinden tussen diverse partijen om tot hopelijk constructieve oplossingen te komen, kan ik daarom alleen maar toejuichen. Hopelijk lukt het om de signalen van een "ziek" geworden systeem goed op te pakken en te zoeken naar "genezing", bijvoorbeeld door ontkoppeling van dag -en anwzorg, inzet van moderne technologische middelen en een andere praktijkorganisatie. Daarnaast denk ik dat door meer onderling respect tussen waarnemers en praktijkhouders ons mooie vak behouden kan blijven.

 • Lia vd Vorm

  waarnemend huisarts, Rotterdam

  Het probleem is zeker niet dat de waarnemend huisartsen geen ANW diensten willen doen. Het merendeel van de diensten wordt door waarnemers opgevuld (in ieder geval in regio Rotterdam)

 • Heijkamp

  Huisarts, ‘s Heerenberg

  Wat een ontmoedigend artikel ! Ik wordt er verdrietig van.
  Het illustreert exact een deel van het probleem: de verschrikkelijk
  logge structuren en de eindeloze discussies zonder tastbaar resultaat...
  Of is het onwil ? De oplossing lijkt mij geen h...ogere wiskunde.
  Waarom ontkoppelen wij niet de dag van de ANW zorg ?
  Met artsen in dienst van een ANW-organisatie ?
  Of inderdaad ook een aantal nachtdiensten ! verplicht stellen voor herregistratie.
  Ook ik heb al > 6 maanden diensten in de verkoop staan die niemand
  wil doen, dus dan is toch de praktijkhouder de klos aan het einde van de rit. En de verzekeraars verhogen weer flink de AOV polissen omdat er zo veel collega’s in een burn-out zitten...
  Hoe zou dat nou komen ?

 • Raymond Mookhram

  Huisarts, Zorggroepbestuurder, Vlissingen

  Hoezo complex? Er hoeft niet zo veel te veranderen. 1) Iedereen tenminste 10 diensten 2) de diensten worden evenredig verdeeld over het totaal aantal artsen in de regio/provincie met facultatief zo veel diensten als je wil, maar minstens 10 totaal. 3...) Tariefsmaatregel van NZA om excessen te voorkomen met een maximumtarief. Wat is hier zo moeilijk aan behalve eventuele wettelijke kaders? Is het niet meer de onwenselijke mindset van een verdienmodel en een bedorven markt?

 • Yvonne Luijten

  huisarts, Sittard

  Of punt C: je kunt wel diensten te koop aanbieden, maar je raakt ze aan de straatstenen niet kwijt, waardoor je na een dag in de praktijk ook nog eens avond- en nachtdienst kunt draaien. We hebben diensten een jaar te koop gehad staan, waarop geen en...kele reactie is gekomen. Zelfs dagwaarnemingen zijn erg moeilijk in te vullen, waardoor ik in de zomervakantie en andere schoolvakanties (en helaas zit ik nog een jaar of 10 aan schoolvakanties vast) "gewoon" nog een aantal dagen heb gewerkt, omdat het voor de achterblijvende collega niet in haar eentje te doen is.

 • Nico Terpstra

  praktijkhoudend huisarts, Hoorn

  Niet direct een daadkrachtig overkomende opstelling. Iedere huisarts wist al dat dit een moeilijk dossier is. Ooit komt het goed, aldus de LHV. Maar over wanneer, en hoe, lijkt er geen heldere strategie te zijn ontwikkeld in de afgelopen 5-10 jaar. ...

  Kan ook niet als je met InEen samenwerkt, want dan sluit je de optie stoppen met de ANW-zorg uit. ANW is namelijk de raison d'etre van deze niet verkozen organisatie die niemands belangen dient en zeker niet die van overbelaste en vermoeide praktijkhouders. Ik zou graag willen denken dat de LHV ze wel steunt, maar ik lees het nergens. Stoppen met ANW via een ontkoppeling is de enige logische optie, anders wordt het nooit wat. InEen kan dan de ANW verder op zich nemen en artsen inhuren.

 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  Is het een probleem dat waarnemende huisartsen niet willen werken? Omdat ze niet bereid zijn om diensten te draaien en al zeker geen weekend en nachtdiensten? Of is het probleem dat deze huisartsen een relatief hoog tarief vragen, omdat ze namelijk h...et moeten hebben van de uren die ze werken en er geen vergoeding per patiënt wordt ontvangen. Het NzA uurtarief staat namelijk los van de vaste vergoedingen die al worden gegeven, vaste vergoedingen die een waarnemende huisarts niet heeft.
  Dus wat is nu het probleem: Is het probleem A: De waarnemende huisartsen willen geen dienstendraaien: Is dat misschien op te lossen door herregistratie als huisarts afhankelijk te maken van een minimaal aantal nacht- en weekenddiensten? Want een huisarts heeft nu eenmaal diensten, ook als je geen praktijk hebt, hoort dat er eigenlijk bij. Of is het punt B: Ze kosten te veel en daarom worden ze niet gevraagd om nacht- en weekenddiensten te draaien. Dan is het meer een vraag of de huisartsenzorg wel voldoende wordt gefinancierd, want als praktijkhoudende huisartsen geen mensen kunnen inhuren, omdat deze te duur zijn voor ze, dan hebben we een ander probleem. En laten we wel zijn, wat is 85 euro per uur voor een huisarts die zijn studie heeft afgerond en vakbekwaam is, dat is toch een erg laag bedrag als je het daar van moet hebben?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.