Laatste nieuws
Achter het nieuws

SEH-arts erkend als medisch specialist – wat betekent dat?

De volgende stap wordt het uitbouwen van de opleiding tot SEH-arts

Plaats een reactie
Berlinda van Dam /ANP
Berlinda van Dam /ANP

Nu spoedeisende geneeskunde is erkend als medisch specialisme, kan de opleiding voor SEH-artsen worden uitgebreid en het wetenschappelijk domein uitgebouwd. Of er nu ook meer geld komt voor medisch-specialistische opleidingen, is aan de politiek.

‘Ik ben trots, dankbaar, alles.’ En: ‘Wow’. Het zijn wat frases uit een post die SEH-arts Heleen Lameijer op LinkedIn plaatste toen bekend werd dat het College Geneeskundige Specialismen (CGS) spoedeisende geneeskunde alsnog voorzag van het predicaat ‘medisch specialisme’ (zie kader).

Dat besluit gaat níét over waardering, benadrukt het CGS, maar beperkt zich tot ‘erkenning van een deelgebied van de geneeskunde, binnen het spectrum van bestaande geneeskundige specialismen.’ Toch is waardering wat SEH-arts en voorzitter David Baden van de NVSHA (Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen) als belangrijkste aspect noemt voor hem en zijn collega’s.

Huilend op de bank

‘Nadat het besluit bekend was gemaakt, kreeg ik een collega aan de lijn die huilend van blijdschap thuis op de bank zat’, aldus Baden. ‘De her- en erkenning als speler in de acute zorg heeft veel impact. Ik vind het moeilijk om te benoemen waarom dat zo sterk leeft. Dat we eerst juridisch niet gelijk waren, voelde toch elke keer alsof je een andere arts bent.’ Baden gebruikt het coronadraaiboek voor code zwart als illustratie. ‘Daar hadden ze het al over “medisch specialisten” toen ze ons bedoelden.’

Die her- en erkenning krijgt handen en voeten in de praktische voordelen die de status van medisch specialisme de SEH-artsen biedt. Door de juridische gelijkschakeling wordt de titel beschermd en gaat de deur open voor het aanvragen van subsidie voor wetenschappelijk onderzoek en richtlijnontwikkeling. Baden: ‘Het is belangrijk om meer onderzoek te doen, bijvoorbeeld naar het vraagstuk hoe de SEH het beste is te bemensen. En via richtlijnontwikkeling kan je bijvoorbeeld met andere specialismen beter voorkómen dat er dubbeldiagnostiek plaatsvindt.’

Gedegener opleiding

Het sinds 2009 als profiel erkende vakgebied kent op dit moment een driejarige opleiding ‘waar we een opleiding van vijf jaar proberen te krijgen’, aldus Baden. ‘In drie jaar is het niet altijd mogelijk om het maximale EPA (entrustable professional activity)-niveau op alle vlakken te bereiken. Dat ondervangen we door bijvoorbeeld mensen in fellowships te laten uitstromen.’

De NVSHA wil de erkenning nu aangrijpen om de komende tijd een nog gedegener opleiding op te tuigen in samenwerking met de medisch specialisten waarmee SEH-artsen binnen de acute zorg samenwerken, zoals intensivisten, internisten, cardiologen, chirurgen of anesthesiologen. ‘We willen kijken hoe we elkaar kunnen betrekken om een meer uniforme, gemeenschappelijke opleiding te maken, op een manier die het beste is voor alle aiossen die worden opgeleid in de acute zorg. Ook om de zorg in brede zin te verbeteren.’

Of de gewenste opleiding uiteindelijk vijf, of misschien vier of zes jaar wordt, valt volgens Baden nog te bezien. Het kan ook in stappen, voorziet de voorzitter die nog geen termijn durft te verbinden waarop een nieuw curriculum ingevoerd kan zijn. ‘Je kunt de samen­werking ook beginnen met één of twee EPA’s.’

Bekostiging

De vraag is verder in hoeverre de erkenning financiële gevolgen heeft. De driejarige profiel­opleiding wordt bekostigd uit hetzelfde VWS-budget waaruit alle medisch-specialistische vervolgopleidingen worden betaald. Maar een langere opleiding kost meer geld. En de NVSHA wil, gezien het tekort aan SEH-artsen graag meer opleidingsplaatsen dan de huidige veertig per jaar.

In de periode 2017-2023 steeg het bedrag dat VWS uitgaf aan de bekostiging van medisch-­specialistische vervolgopleidingen van 783 miljoen euro naar 896 miljoen euro. Voor de SEH-profielopleiding steeg dat van 16 miljoen euro naar 22 miljoen euro. Die variaties zijn een gevolg van indexering, en hoeveel plaatsen elk specialisme (met elk eigen prijskaartjes) kreeg toegekend. Op zich is dit VWS-potje begrensd. Een woordvoerder van het VWS-ministerie wijst erop dat het ‘een politieke keuze’ is of het totale opleidingsbudget wordt uitgebreid.

Beter onderbouwen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die deze uitgaven beter wil kunnen onderbouwen, brengt momenteel de daadwerkelijke kosten per medisch-specialistische opleidingsplaats in kaart. De kosten van de SEH-opleiding worden daarin meegenomen. Vanwege ‘de complexiteit’ van het onderzoek is volgens een NZa-woordvoerder niet aan te geven op welke termijn dit onderzoek wordt afgerond.

Het CGS stelt dat de vraag in hoeverre de erkenning op dit vlak financiële consequenties heeft, ‘niet te beantwoorden is, omdat er sprake is van interne verdelingsmechanismen die in de ziekenhuizen verschillend geregeld zijn’. Baden zegt over dit onderwerp ‘samen in gesprek te willen’ met andere medisch specialismen in de acute zorg. De Federatie Medisch Specialisten (FMS), die de NVHSA ‘feliciteert met de erkenning’, verwijst voor het FMS-­standpunt naar een brief die vorig jaar richting Tweede Kamer ging. Daarin vraagt de FMS onder andere om investeringen, om de veranderende acute zorg goed te kunnen organiseren.

‘De her- en erkenning als speler in de acute zorg heeft veel impact’

Eigen dbc’s

De erkenning zal niet leiden tot hogere loonkosten voor ziekenhuizen waar de circa zeshonderd SEH-artsen, die allemaal in loondienst zijn, werken. Baden: ‘Het salaris van SEH-artsen was al op het niveau van medisch specialisten.’ Het CGS wierp de vraag op of erkenning zou leiden tot een discussie over eigen dbc’s voor SEH-artsen, en daarmee tot concurrentie tussen verschillende specialismen. Die vrees is volgens Baden ook ongegrond. ‘Als wij eigen dbc’s willen, hadden we die ook via een andere route, namelijk de NZa, kunnen aanvragen. Maar dat willen we niet. Wij zijn tevreden met de financiële structuren. Het is aan de ziekenhuizen hoe zij declaraties via de verschillende maatschappen verrekenen.’

Het is nog formeel wachten tot de minister van VWS het erkenningsbesluit bekrachtigt. Daar heeft Baden ‘gezien de steun ook in de Tweede Kamer’ wel veel vertrouwen in, maar hij houdt een slag om de arm. ‘Het blijft aan de minister.’ 

Achtergrond van het CGS-besluit

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) besloot begin maart dat spoedeisende geneeskunde voldoet aan de tien toetsingscriteria die het CGS heeft om te bepalen of een medisch vakgebied een medisch specialisme is. Deze beslissing volgde op een eerder, voorlopig besluit om juist niet tot dergelijke erkenning over te gaan.

Volgens het CGS is er sprake van een ‘verbijzondering en verdieping van het arts-zijn na de basisopleiding’. Benodigde competenties acht dit college voldoende uitgekristalliseerd. Erkenning sluit verder aan bij Europese ontwikkelingen, aldus het CGS: vrijwel alle Europese landen spreken van een specialisme. Daarnaast ziet het college een maatschappelijke behoefte, gezien de steun voor erkenning vanuit de Tweede Kamer en andere spelers in de zorgsector. Ook past spoed­eisende geneeskunde met zijn generalistische aard en gerichtheid op samenwerking in een beweging die het CGS voorstaat.

Vakinhoudelijk ziet het college toegevoegde waarde in het feit dat SEH-artsen zijn getraind om ‘zeer vroeg richting te geven’ bij diagnose van ongedifferentieerde patiënten, en in hun continue fysieke aan­­wezigheid en benaderbaarheid op een SEH. Verder acht het CGS het wetenschapsdomein voldoende ontwikkeld, met wel ruimte voor groei.

Door deze erkenning staat het aantal medisch specialismen in Nederland nu op 35.

Lees ook:
Achter het nieuws SEH CGS
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.