Laatste nieuws
Eva Kneepkens
Eva Kneepkens
1 minuut leestijd
Wetenschap

Minder complicaties als een vrouw opereert

3 reacties

Twee retrospectieve studies in Jama Surgery laten zien dat patiënten iets beter af zijn als een vrouw opereert dan wanneer een man dat doet.

Het eerste onderzoek is een grote Canadese cohortstudie van Christopher Wallis en collega’s. Al in 2017 publiceerden ze een retrospectieve cohortstudie waaruit bleek dat de postoperatieve uitkomst iets beter is als een vrouw opereert in plaats van een man. De huidige studie schetst hetzelfde beeld. Alleen keken de onderzoekers nu naar een postoperatieve periode van negentig dagen en één jaar in plaats van dertig dagen. Als uitkomstmaat namen ze opnieuw een optelsom van heropname, overlijden en complicaties. Op negentig dagen postoperatief had 12,5 procent van de patiënten een ongewenste uitkomst als een vrouw had geopereerd en 13,9 procent als een man dat had gedaan. Na één jaar waren die percentages respectievelijk 20,7 en 25 procent. De onderzoekers hielden hierbij rekening met factoren zoals casemixzwaarte. Uit een subanalyse kwam nog naar voren dat complicaties iets vaker voorkwamen bij vrouwen die door een man waren geopereerd.

Tijd nemen

Het tweede onderzoek is een Zweedse studie naar de postoperatieve complicaties door een cholecystectomie. Ook daar scoorden vrouwelijke chirurgen beter dan mannelijke. Volgens de onderzoekers, My Blohm e.a., pleiten deze resultaten ervoor om vrouwen meer voor het chirurgenvak te enthousiasmeren en hen op de werkvloer beter te ondersteunen.

In een begeleidend commentaar bij deze publicatie wijst de Zweedse chirurg Martin Almquist erop dat een associatie nog niet op een causale relatie wijst. Terwijl de verklaring voor de gevonden verschillen juist zo interessant is, aldus Almquist. Hij doet wel alvast een voorzet. Uit de Zweedse studie blijkt namelijk óók dat de operatieduur gemiddeld genomen langer is als een vrouw opereert. Neem dus de tijd, lijkt hij te suggereren. Al erkent hij ook dat er waarschijnlijk meer verklarende factoren meespelen.

Lees ook

Nieuws Wetenschap chirurgie
 • Eva Kneepkens

  Eva Kneepkens is arts en promoveerde binnen de reumatologie. Na een postacademische cursus wetenschapsjournalistiek en een stage bij de Volkskrant koos ze voor het journalistieke pad. Ze schrijft voor Medisch Contact onder andere over wetenschap, tuchtzaken en inrichting van zorg.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • R.L.M.J. Smit

  Oogarts n.p.

  Wie weet werken de vrouwen part-time, en zijn daardoor minder gestresst. Tip voor de mannen!

 • jeugdarts, Bloemendaal

  Het lijkt mij zinvol te kijken waardoor de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijk chirurgen veroorzaakt worden, zodat verbetering mogelijk is, in plaats van dit onderzoek af te doen als onzinnig. Laten we de patiënt voorop stellen, in plaats van... de ego's van artsen, of het nu mannen of vrouwen betreft. Spreken over winnaars of verliezers doe je op het sportveld, dit heeft geen plaats in medisch wetenschappelijk onderzoek.
  dr. J.H. Augustijn-Savonije

 • A.A. van der Krabben

  Huisarts, Oldenzaal

  Goh, dan is het 2023 en proberen we uit alle macht onzinnige verschillen tussen mensen niet meer een factor te laten zijn, wordt er doodleuk een onderzoek gepubliceerd wie van der geslachten er het beste kan opereren! En omdat vrouwen de winnaars zij...n krijgt onze hoofdredacteur leuke leedvermaakemoji's, maar we weten allemaal ook wel hoe erg de wereld te klein zou zijn geweest als mannen overduidelijk beter waren. Heeft nou niemand van de onderzoekers of publicisten in de gaten gehad hoe onnodig dit is? Geslacht, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, geloofsovertuiging en opvoedingsachtergrond; allemaal zaken waarvan we ondertussen toch wel overtuigd zijn dat we daar geen onderscheid in hoeven te maken. Stel je hetzelfde onderzoek voor maar dan tussen gekleurde en blanke chirurgen! Laten we in vredesnaam stoppen met het onderzoeken of er tussen deze groepen verschillen te vinden zijn in kennis, kunde, vaardigheden of capaciteiten, tenzij we bereid zijn daar ook hele duidelijke consequenties aan te verbinden.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.