Laatste nieuws
Nieuws

Instroom geneeskundestudie moet omlaag, kwaliteit staat onder druk

1 reactie

De kwaliteit van de geneeskundestudie holt achteruit door een te hoge instroom van studenten. Dit concludeert De Geneeskundestudent (DG) naar aanleiding van eigen onderzoek onder studenten en studentenraden.

Volgens De Geneeskundestudent blijkt die lage kwaliteit onder meer uit te veel coassistenten op een afdeling, de lange wachttijden voordat met coschappen kan worden begonnen en onvoldoende plek in de collegezaal. DG adviseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dan ook om de instroom te verlagen, met meer dan de onlangs aangekondigde daling per 2024-2025 met 35 plekken. Mochten er wel meer artsen moeten worden opgeleid dan zal er een uitbreiding nodig zijn van het aantal fysieke plekken en coschapplekken, vindt DG.

Te veel coassistenten op de afdeling

Voor het onderzoek voerde DG onder meer een enquête uit onder 2647 geneeskundestudenten en ook werden de studentenraden ondervraagd. Uit de enquête blijkt dat zo’n 20 procent van de studenten soms geen plek heeft in de collegezaal. Dat probleem speelt vooral in de bachelor. In de master, tijdens de coschappen, blijkt dat 51 procent van de coassistenten vindt dat zij met te veel medestudenten op één afdeling hun coschap volgen. 54 procent geeft aan dat zij dit ten koste vinden gaan van de leermomenten tijdens het coschap. DG-bestuurslid Christiaan Meijer, medeopsteller van het rapport, licht dit toe: ‘Coassistenten ervaren dat ze soms te weinig werkzaamheden kunnen verrichten en daardoor minder kunnen leren, als gevolg van te veel andere coassistenten.’ Meijer geeft aan dat die volle coschappen mogelijk veroorzaakt zijn doordat faculteiten proberen de wachttijd tot een coschap te verminderen.

Wachttijd

Toch is die wachttijd voordat de student met zijn coschap kan beginnen al jaren onverminderd lang, gemiddeld zo’n zes maanden, met uitschieters van meer dan elf maanden (UvA). Christiaan Meijer: ‘Dat is ook al jaren zorgelijk, niet alleen omdat de kennis die een student heeft geleerd wegzakt, maar ook omdat de coassistenten hun motivatie verliezen. Een coassistent moet gewoon kunnen studeren en we vinden het dus een kwalijke zaak dat er sprake is van een wachttijd.’ Een van de mogelijke oplossingen is dat het aantal coschappen extramuraal wordt uitgebreid, zegt Meijer. ‘Creëer bijvoorbeeld meer plekken ouderengeneeskunde.’

Prestatiedruk

Meer coschappen buiten het ziekenhuis is ook wegens een andere reden een goed idee, vindt DG. Uit de enquête blijkt dat 59 procent van de studenten aangeeft extracurriculaire activiteiten te doen om een grotere kans te maken op een opleidingsplek. Meijer: ‘Door de grote instroom concurreren veel geneeskundestudenten met elkaar voor een beperkt aantal specialisatieplekken. Dit zorgt voor meer druk op geneeskundestudenten.’ Die concurrentie speelt alleen bij specialisaties binnen het ziekenhuis, terwijl de meeste extramurale specialisaties juist staan te springen om meer artsen. DG roept de faculteiten dan ook op om de bekendheid met extramurale vakken te vergroten zodat meer afgestudeerde artsen voor die richting kiezen.

Lees ook

Nieuws opleiding
  • Sophie Niemansburg

    Sophie Niemansburg is arts maatschappij + gezondheid met profiel infectieziektebestrijding. Daarnaast promoveerde zij binnen de medische ethiek. Na een stage bij Medisch Contact sloeg ze het journalistieke pad in. Ze schrijft voor Medisch Contact onder andere over wetenschap, tuchtzaken en medische-ethische onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • M. Hofkamp

    kinderarts n.p.

    Grappig, als het niet zo treurig was. Want in alles volledig herkenbaar uit m'n eigen artsenopleiding (Utrecht 1964-1971): College volgen vanuit vensterbanken, trappen en gangpaden - veel te vol. Enorme wachttijden voor co-schappen, zodat je zelf maa...r op zoek ging naar ergens een plek in den lande - soms met resultaat. Teveel co's, zodat je elkaar in de weg liep en te weinig opleidingsmomenten opdeed. Van de 'kleine vakken' moesten we er zelfs een laten vallen. Voor mij was dat KNO, terwijl ik daarna wel meteen huisarts was. KNO heb ik dus ná m'n artsexamen nog maar gedaan.
    Zestig (!) jaar later en een computertijdperk verder dus nog (of weer?) eenzelfde beeld van haperende planning en organisatie. Vreemd toch?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.