Laatste nieuws
Sophie Niemansburg
Sophie Niemansburg
1 minuut leestijd
Wetenschap

Episiotomie bij bevalling met vacuümpomp verkleint kans op letsel anus

Plaats een reactie

Bij een vacuümpompextractie is het aan te raden om een episiotomie te zetten, om het risico op een totaalruptuur te verkleinen. Dat blijkt uit een gerandomiseerd Zweeds onderzoek van Sandra Bergendahl e.a., verschenen in de The BMJ.

In het onderzoek werden 702 nullipara die een vacuümextractie ondergingen, gerandomiseerd naar geen episiotomie of een laterale episiotomie. De primaire uitkomstmaat was een derde- of vierdegraadsruptuur, dat wil zeggen een ruptuur waarbij de anus gedeeltelijk of volledig is ingescheurd. In de interventiegroep kreeg 6 procent (21 van de 344) een ruptuur waarbij ook de anus beschadigd werd. In de controlegroep had 13 procent (47 van de 358) een totaalruptuur. Het risicoverschil was -7,0 procent (95%-betrouwbaarheidsinterval: -11,7 tot -2,5%). Er waren geen significante verschillen tussen de groepen in post-partumpijn, bloedverlies, of neonatale uitkomsten. Wel waren er in de interventiegroep meer wondinfecties en bleek ook het aantal tweedegraadssfincterletstels hoger te zijn, dan in de controlegroep. De onderzoekers schrijven dan ook dat het grootste nadeel van een episiotomie is dat er onnodig letsel wordt toegebracht.

Blindering

Dit is de tot nu toe grootste gerandomiseerde studie naar dit onderwerp. Een zwakte van de studie is dat blindering niet goed mogelijk was: de arts die de diagnose stelde wist of er een episiotomie was gezet, of niet. Wel waren er altijd twee artsen bij de diagnose betrokken, ook een arts die niet bij de vaginale kunstverlossing betrokken was.

In de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie is het advies om laagdrempelig een mediolaterale episiotomie uit te voeren bij een vacuümextractie bij een primigravida. Ook wordt in de richtlijn vermeld dat deze Zweedse studie op dat moment nog lopend was en dat de resultaten van deze studie mogelijk enig inzicht geven in het effect van een episiotomie.

Lateral episiotomy or no episiotomy in vacuum assisted delivery in nulliparous women (EVA): multicentre, open label, randomised controlled trial

Lees ook

Wetenschap obstetrie
  • Sophie Niemansburg

    Sophie Niemansburg werkt sinds 2022 als journalist bij Medisch Contact Ze schrijft onder meer voor de rubrieken tucht en wetenschap. Ook bespreekt ze regelmatig een tuchtzaak in de wekelijkse podcast van Medisch Contact.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.