Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
2 minuten leestijd
Nieuws

Coassistenten klagen opleider aan voor grensoverschrijdend gedrag

2 reacties

Drie coassistenten stappen naar het tuchtcollege met een klacht over het gedrag van een opleider/begeleider tijdens hun coschappen in Rotterdam. Zij verwijten deze internist dat hij zich (seksueel) grensoverschrijdend heeft gedragen toen hij hen echo-onderwijs gaf op de afdeling waarvan hij het hoofd is.

De tuchtklacht wordt volgende week vrijdag behandeld door het Regionaal Tuchtcollege in Amsterdam, zo blijkt uit een aankondiging op de website van de tuchtcolleges. Over de verdere inhoud van de tuchtklacht is op dit moment nog niet veel meer bekend.

Pim den Boon, voorzitter van belangenvereniging De Geneeskundestudent, zegt ervan op te kijken dat de drie coassistenten de weg naar de tuchtrechter hebben gevonden. Den Boon: ‘Juist omdat coassistenten zich in een sterke afhankelijkheidspositie bevinden is het – op welk niveau dan ook – spannend om er melding van te maken. We zien dan ook in onze onderzoeken naar ongewenst gedrag dat de meeste coassistenten die ermee te maken hebben geen melding doen, terwijl het relatief vaak voorkomt. Deze stap naar de tuchtrechter moet ultiem spannend voor ze zijn, zeker ook omdat ze ermee in de publiciteit komen. We vinden het belangrijk dat ze het doen. Ik wil niet op de stoel van de tuchtrechter zitten, maar deze oordeelt over het beroepsmatig functioneren van zorgprofessionals en daar hoort grensoverschrijdend gedrag pertinent niet bij. We moeten werken aan een veilig leerklimaat. Ongewenst gedrag moet worden aangepakt bij de bron. Dat zie ik overigens als een verantwoordelijkheid voor de hele beroepsgroep, niet alleen voor coassistenten.’

Een woordvoerder van de tuchtcolleges bevestigt desgevraagd dat het ‘waarschijnlijk vrij uniek’ is dat coassistenten een klacht indienen tegen een opleider/begeleider. ‘Dit is echter niet goed na te gaan in ons systeem, omdat we geen gegevens over het type klager registreren’, aldus de woordvoerder.

Het is eerder voorgekomen dat een arts een maatregel kreeg opgelegd vanwege (seksueel) grensoverschrijdend gedrag jegens collega’s. In december 2022 is de doorhaling van een internist-oncoloog ook in hoger beroep door het Centraal Tuchtcollege bekrachtigd. In deze zaak diende het bestuur van het betreffende ziekenhuis de klacht in bij het tuchtcollege, samen met een betrokken verpleegkundige.

Een woordvoerder bevestigt dat het gaat om coassistenten van Erasmus MC en dat zij de tuchtzaak zelf hebben aangespannen. ‘Het Erasmus MC ondersteunt hen daarin. In het belang van betrokkenen doen we er verder geen mededelingen over.’ De internist is volgens hem niet werkzaam bij Erasmus MC.

In het algemeen stelt de woordvoerder dat Erasmus MC een zerotolerancebeleid voert ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. ‘Ongewenst gedrag is een breed begrip waar agressie, geweld, pesten, (seksuele) intimidatie, treiteren en discriminatie onder vallen. In het Erasmus MC, maar ook op de plekken waar onze studenten coschappen lopen, mag hier absoluut geen ruimte voor zijn’, aldus de woordvoerder.

Lees ook
Nieuws veiligheid grensoverschrijdend gedrag intimidatie seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • J.A. van der Reijden

  Huisarts, Heemskerk

  Meiden, ik ben enorm trots op jullie.
  Wát een moed hebben jullie om dit te doen aan het begin van jullie carrière. En hóe ontzettend belangrijk voor alle studenten, coassistenten, ANIOS, AIOS en andere collega's die zich ongemakkelijk voelen op de ...werkvloer! Bij twijfel, deel jouw verhaal met iemand die jij vertrouwt.
  Nogmaals: Chapeau, petje af voor deze dames!

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Op de eerste plaats respect voor de co-assistenten die deze kwestie durven voor te leggen. Maar is dit de weg? In een organisatie als een opleiding, een ziekenhuis e.d. hoort een regeling aanwezig te zijn om grensoverschrijdend gedrag te kunnen melde...n. Er horen vertrouwenspersonen aanwezig te zijn om te ondersteunen bij het doen van dit type klachten. Zo'n regeling werkt ook beschermend naar de klagers. De vertrouwenspersonen kunnen het proces van de klacht begeleiden, als het een structureel probleem betreft bestaat er ook een andere manier om dat te behandelen en te melden bij de organisatie waar de internist werkzaam is. Het is vervolgens aan de organisatie waar de aangeklaagde internist werkt vervolgens om maatregelen te treffen, een werkgever is wettelijk verplicht om een veilige werkomgeving te creëren. Deze werkgever heeft ook bevoegdheden om in te grijpen. Wat komt er uit deze tuchtzaak? En dan? Iemand moet toch deze co-assistenten hebben begeleid, wat heeft die gedaan?
  Het is jammer dat deze klacht op deze wijze wordt gepresenteerd, formeel is dit geen tuchtrechterlijk onderwerp.
  Ben bang dat dit een heel treurig verloop gaat hebben.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.