Laatste nieuws
Nieuws

Artsen: verduurzaming en vergroening horen bij de opleiding

Plaats een reactie
Getty Images
Getty Images

Driekwart van de artsen die op de poll van Medisch Contact reageerden, vindt dat verduurzaming en vergroening in de artsenopleiding thuishoren. Ook een poll onder een breder publiek dan artsen leverde een vergelijkbaar percentage voorstanders op.

Medisch Contact legde via de nieuwsbrief en sociale media – LinkedIn en Instagram – de volgende vraag voor: moeten vergroening en verduurzaming een onderdeel worden van de opleiding tot medisch specialist, werkzaam binnen of buiten het ziekenhuis?

Voorstanders

Driekwart van de respondenten op de poll in onze nieuwsbrief of sociale media gaf aan voorstander te zijn. Van degenen die via de nieuwsbrief reageerden, antwoordt 73 procent bevestigend op de poll-vraag. 75 procent van hen is arts en 15 procent geneeskundestudent. Bij de studenten lag het percentage ‘ja’-stemmers met 79 procent hoger dan bij artsen (72 procent). Alle respondenten van de poll in onze nieuwsbrief meegenomen, is de gemiddelde leeftijd 48 jaar en is 58 procent vrouw.

Het percentage voorstanders op LinkedIn was 74 procent en op Instagram 82 procent. Op sociale media kon iedereen reageren, ook niet-medici. In totaal reageerden 293 mensen via de nieuwsbrief van Medisch Contact, 626 via LinkedIn en 143 via Instagram. Het is mogelijk dat respondenten via verschillende kanalen hebben gereageerd.

Het roer om

Uit de reacties blijkt dat de voorstanders het belangrijk vinden dat er meer bewustwording onder artsen komt over de relatie tussen klimaat en gezondheid en hoe vervuilend de gezondheidszorg is. De opleiding kan hier volgens hen aan bijdragen. Zo zegt een van hen: ‘Bewustwording lijkt me al een eerste stap, misschien vinden aiossen inspiratie tijdens opleiding om dan ook echt het roer om te gooien en een duurzamere manier van werken uit te vinden dan hun voorgangers’. Een greep uit andere reacties: ‘Als er keuzes mogelijk zijn, moet je de informatie krijgen en beseffen. Nu is dat 0’, ‘gezien de grote ecologische footprint van de zorg moet de kennis hierover bij zorgverleners écht vergroot worden’ en ‘verduurzaming is een nieuwe gedachte in ons vak en dat leer je niet vanzelf’.

Geen dokterstaak

Tegenstanders vinden dat dit niet bij het werk van artsen hoort of vinden andere onderwerpen belangrijker. Zo schrijft iemand: ‘Het medische inhoudelijke is al genoeg om te leren EN bij te houden. Een ander: ‘Ik vind dat dit geen onderdeel moet zijn van een opleiding tot medisch specialist, maar een taak voor managers/bazen en dergelijke. De dokter moet zich (meer) kunnen richten op dokteren’. Ook merkt iemand op dat de opleiding dan langer wordt of dat er keuzes moeten worden gemaakt. Overigens vindt een deel van de tegenstanders het onderwerp verduurzaming en vergroening van de zorg an sich belangrijk, maar vinden ze niet dat dit een onderdeel van de opleiding moet zijn.

Toenemende interesse

‘Hoopgevend’, reageert Juliette Mattijsen, geneeskundestudent en verbonden aan de Groene Zorg Alliantie, als ze het percentage voorstanders onder artsen hoort. Het hoge percentage voorstanders onder studenten verrast haar niet. Dat bleek al eerder uit een enquête van De Geneeskundestudent. ‘We merken dat er steeds meer interesse komt vanuit de opleidingen’. Meestal houdt dat in dat de Alliantie een verzoek krijgt om onderwijs te verzorgen, aldus Mattijsen, maar niet dat verduurzaming van de zorg een structureel onderdeel van de opleiding is. ‘De huisartsen zijn hier wel mee bezig.’

Volgens Mattijsen zou het onderwijs hierover al tijdens de geneeskundestudie moeten beginnen – niet alleen over duurzaamheid, maar ook over de impact van de ecologische crisis op gezondheid en de maatschappelijke rol van de arts. In de vervolgopleiding kan het dan gaan over het toepassen van de kennis binnen het eigen specialisme. ‘Ik kan me voorstellen dat verduurzamen voor huisartsen iets anders inhoudt dan voor bijvoorbeeld een anesthesioloog.’

Lees ook Luister ook

Nieuws duurzaamheid
  • Eva Kneepkens

    Eva Kneepkens is arts en promoveerde binnen de reumatologie. Na een postacademische cursus wetenschapsjournalistiek en een stage bij de Volkskrant koos ze voor het journalistieke pad.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.