Laatste nieuws

Wie betaalt bepaalt

Plaats een reactie

arbeidsgerelateerde aandoeningenMevrouw Zwaneburg is secretaresse, met een drukke baan bij een grote bank. Ze heeft al geruime tijd rugklachten, waardoor ze regelmatig verzuimt. Haar werkplek is opnieuw ingericht, maar dit heeft niet geholpen. De neuroloog heeft een MRI-scan laten uitvoeren. Hierop zijn op diverse niveaus bulging discs te zien. Hij verwijst haar naar een manueel therapeut. Deze behandeling levert echter geen resultaat op. De therapeut zegt dat hij niets meer voor mevrouw kan doen.

Operatie


Voor mevrouw Zwaneburg is dit onacceptabel. Ze wil van de pijn en het verzuim af. Zelf denkt ze - tegen het advies van de neuroloog in - dat een operatie de enige oplossing is. Ze gaat zoeken op internet en komt terecht bij een kliniek in Duitsland. Als zij de MRI-scan en de andere gegevens heeft opgestuurd, is de arts daar bereid haar te opereren met de endoscopische decompressietechniek. Kosten: 8000 euro.


De schadeverzekering is bereid een kwart van de kosten te betalen. De werkgever van mevrouw Zwaneburg wil haar graag aan het werk houden. Hij is bereid alle medewerking te verlenen om haar van haar klachten af te helpen en biedt aan het resterende bedrag te betalen. Hij vraagt de bedrijfsarts om advies over de effectiviteit van deze operatie. De  bedrijfsarts neemt contact op met het Kenniscentrum AKB.

Niet zinvol


Uit onderzoek blijkt dat de resultaten van een endoscopische discectomie in beginsel te vergelijken zijn met een open


discectomie, mits een chirurg met voldoende ervaring de operatie uitvoert. Er zijn zelfs aanwijzingen dat endoscopische discectomie tot een kortere ziekenhuisopname en snellere werkhervatting leidt. De onderzoekers geven echter uitdrukkelijk aan dat die resultaten alleen gelden als er sprake is van een duidelijk gehernieerde discus en een niet-


operatieve behandeling heeft gefaald. Het is dan ook belangrijk om vast te stellen of er sprake is van compressie van een uittredende wortel door een gehernieerde discus, met de specifieke symptomen van een (ernstig) lumboradiculair syndroom.


De neuroloog heeft dit niet vastgesteld en alleen bulging discs geconstateerd. Een endoscopische decompressie is dan niet zinvol en kan juist medicaliserend werken. De operatie brengt bovendien onnodige risico’s mee.

Alternatief


De klachten door een bulging disc kunnen in principe worden verholpen door een fysiek trainingsprogramma waarmee de belastbaarheid tijdcontingent wordt opgebouwd.


Mevrouw Zwaneburg zelf is ervan overtuigd dat zij een ernstig rugprobleem heeft, waarvoor een operatie de enige oplossing is. Kiezen voor een behandeling waarin ook aandacht wordt besteed aan gedragsmatige componenten, is dan ook aan te raden. Het trainingsprogramma heeft meer kans van slagen als mevrouw realistischer over haar klachten denkt en er beter mee leert omgaan.

Opnieuw overleg


Op aanraden van het Kenniscentrum AKB neemt de bedrijfsarts contact op met de neuroloog. De neuroloog bevestigt dat er inderdaad geen sprake is van een discus-hernia. Ook haar klachten wijzen daar niet op. Een operatie is dan ook niet geïndiceerd.


De bedrijfsarts legt de casus nog voor aan twee medisch adviseurs. Allen komen tot dezelfde conclusie, namelijk dat een operatie niet geïndiceerd is en een operatie in Duitsland niet is aan te raden.


De bedrijfsarts adviseert de werkgever af te zien van betaling van de


operatie en een multidisciplinaire behandeling te overwegen.

Beslissing
De werkgever en mevrouw Zwaneburg hebben het advies van de medici naast zich neergelegd. Mevrouw Zwaneburg heeft de behandeling in Duitsland ondergaan. n

Het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat (Kenniscentrum AKB) maakt deel uit van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Correspondentieadres: Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam, tel. 010 463 2000, e-mail: info@kenniscentrumakb.nl.

Arbeid en gezondheid


In een reeks korte bijdragen beschreven de vier kenniscentra voor arbeidsrelevante aandoeningen (NKAA) en ook het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) het afgelopen jaar met welke vragen artsen bij hen terechtkunnen en wat voor soort antwoorden zij mogen verwachten.


Deze week sluit het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat (AKB) de serie af. 

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.