Laatste nieuws
Nieuws

Verzekeringsartsen stappen uit overleg met UWV

4 reacties

De Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en vakvereniging voor UWV-verzekeringsartsen Novag zijn uit het overleg met het UWV gestapt over een oplossing voor het tekort aan verzekeringsartsen bij de uitkeringsinstantie. De artsenorganisaties zijn niet blij met de manier waarop informatie over het nog prille overleg naar buiten is gebracht.

De NVVG en Novag zitten met onder andere het UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan tafel in een ‘vertrouwelijke denktank’ die met ‘innovatieve en creatieve ideeën’ wil komen hoe het artsentekort bij het UWV kan worden aangepakt, licht NVVG-voorzitter Rob Kok toe.

Die denktank was in november voor het eerst bij elkaar gekomen. De NVVG had nog enkele vragen over de werkwijze en verwachtte daar bij een tweede bijeenkomst vorige week meer duidelijkheid over te hebben. Maar vorige week stuurde SZW-minister Wouter Koolmees een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van dit dossier, waarin deze expertgroep al werd aangekondigd. Behalve de NVVG, Novag, het UWV en het ministerie doen ook de NVAB en afgevaardigden van het VUmc en AMC mee, valt daarin te lezen. Volgens Koolmees zou de groep uiterlijk per maart oplossingen aandragen.

Kok zegt zich daardoor overvallen te voelen; reden om de medewerking aan de denktank voorlopig op te schorten. ‘Je moet niet iets communiceren voordat het goed en wel besproken is.’ Hij wacht nu eerst een uitnodiging van het UWV af om in een gesprek het geschade vertrouwen te herstellen. Ook Novag-voorzitter Wim van Pelt vindt het niet kies dat ‘doelstelling en termijn voor een oplossing al zijn genoemd voordat deze zijn besproken’. Hij vindt het kwalijk dat het UWV binnen enkele maanden een oplossing verwacht ‘terwijl het dit probleem al jaren creëert’.

Het UWV laat via een woordvoerder weten het te betreuren dat de twee organisaties zich hebben teruggetrokken. ‘We hechten eraan dat ze weer meedoen, dus we zullen ze opnieuw uitnodigen in de hoop dat ze daarop in willen gaan.’

Het UWV heeft 726 artsen nodig, maar er zijn 710 beschikbaar. Dat zijn 562 verzekeringsartsen, aiossen en aniossen in dienst van het UWV. Daarnaast zijn er 135 plaatsen ingevuld door extra aniossen en verzekeringsartsen in te huren, personeel over te laten werken en gepensioneerde artsen door te laten werken. Door het tekort loopt de achterstand in beoordelingen op tot 15 à 17 duizend, genoeg werk om een jaar lang veertig tot vijftig voltijd werkende artsen bezig te houden, aldus minister Koolmees.

Vorige maand bleek uit een peiling van de Novag dat ruim 35 procent van de verzekeringsartsen die bij het UWV werkzaam zijn, daar weg wil om te gaan werken bij een nieuw bedrijf, om vandaaruit te worden ingehuurd door het UWV. Nog eens bijna 42 procent gaf toen aan daar ‘misschien belangstelling’ voor te hebben. ‘Die resultaten verrasten ons enigszins’, aldus Novag-voorzitter Van Pelt. ‘Hoewel we wisten dat er onvrede heerste onder de verzekeringsartsen over de professionele werkomgeving bij het UWV en de achteruitgang van de arbeidsvoorwaarden.’ Maar de uitkomst is volgens hem een signaal om de optie van een nieuw op te richten bedrijf ‘serieus te onderzoeken’.

Lees ook:

Nieuws
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • A. Brunet

  Adviserend Geneeskundige, arts M&G, Utrecht

  Het wordt tijd dat de NVVG en de Novag hun opleidingsplan in eigen hand gaan nemen en niet meer (financieel) afhankelijk zijn van de UWV. Een opleiding waarin kennis, vaardigheden en attitude worden aangeleerd hoort onafhankelijk te zijn van een werk...gever. Helemaal een politieke organisatie als een UWV.
  De overheid, Szw en VWS zouden er wijs aan doen om de opleiding van (alle) sociaal geneeskundigen in Nederland via het opleidingsfonds Geneeskundig Specialisten te financieren en de inhoud van het opleidingsplan aan de Sociaal Geneeskundige Verenigingen over te laten.
  Dit is voor de BV Nederland een veel beter uitgangspunt voor de maatschappelijke gezondheid van alle Nederlanders doordat de geneeskundige inhoud leidend wordt en niet meer alleen wordt bepaald door (politieke) managers van het UWV.

 • Piet JM van Loon

  Orthopeed, Deventer

  Opnieuw een geneeskundig veld, waar gemis aan preventiemaatregelen in de groeifase zich keihard meldt. Alleen ligt het verdienmodel en het financieringsmodel in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde anders dan in bv curatieve sector. Het almaar opl...open van incidenties van rug- en nekproblemen, vroegtijdige artrose , maar ook de stijgende blessurekans levert ook de verzekeringsartsen heel veel meer werk. Omdat met name op het gebied van rugklachten de kennis over het oorzaak-gevolg verhaal, ooit goed in de leerboeken beschreven, is weggezakt , en er een mist van "idiopathie" rond rugklachten is opgetrokken, oftewel alles is "aspecifiek" en/ of "het probleem zit in de bovenkamer", is de aanpak in vooral de tweede lijn uitzonderlijk gevarieerd, zelden "evidence based medicine", maar wel veel DBC's genereert. Als het oorzaak gevolg verhaal weg is, aankweken van goede houdingen er niet meer bij zit, zijn je tussenwervelschijven al voor je 20e "op" . Omdat (verzekerings-)artsen , het beoordelen van de houding en de flexibiliteit in het steun- en bewegingsapparaat niet meer integraal in hun systeem hebben, blijft de patient ( werknemer) verstoken van een duidelijke uitleg en begripsvorming. En erger nog: de maatregelen, die ook op latere leeftijd nog als preventiemiddel of zelfs als effectief niet chirurgische behandeling kan worden ingezet om zo de farmacologische ( o.a."pijnpoli") en chirugische ingrepen onnodig te maken of flink vooruit te schuiven worden in de Angelsaksische geneeskunde ( oplossingsgericht) niet meer gekend. Iedere nieuwe generatie instromers op de arbeidsmarkt toont lagere inzetbaarheidsgraad .
  Het lijkt me geen sinecure om uit dit grote probleem te komen. Terugkeer van kennis en kunde rond "houding" in common sense, het onderwijs en in de spreekkamers zou de kraan dicht kunnen draaien. Inderdaad : "Who cares?"

 • dolf algra

  arts, commentator, opiniemaker, rotterdam

  Who cares ? - is de zin die mij te binnen schiet bij herlezing en overdenking van dit bericht. De implicaties van het UWV artsentekort zijn maatschappelijk gezien namelijk vergaand. En dus politiek erg gevoelig. Maar who really cares ?

  Er blijke...n 15 tot 17 duizend achterstallige herbeoordelingen. Werk voor 40-50 artsen op jaarbasis. Terugkerend thema in vorige kabinetsperiode - vaak aangekaart door VVD ster Schut Welkzijn in vaste kamer cie SZW. Enig idee wat de maatschappelijke impact hiervan is ? Voor werknemers: ik wordt wel en jij niet herkeurt ? Huh ? Voor werkgevers: extra hoge premies. Voor de maatschappij: werkt dit stelsel eigenlijk nog wel ? Maar ja: who cares ?

  De seinen staan al een lange tijd op rood. De vorige minister SZW Asscher van de PvdA heeft dit dossier keurig - keer op keer - voor zich weten te schuiven. Zie de terugkerende voortgangnotities. Maar: who cares ?

  Lees dagblad Trouw erop na. Consequente volger van dit dossier. Noodklok werd geluid, maar vond (te) weinig weerklank. Lees bijvoorbeeld artikel van 22 juli dit jaar: Het blijft lang wachten op uwv keuringsarts
  https://www.trouw.nl/home/het-blijft-lang-wachten-op-de-uwv-keuringsarts~a6a8f2f3/

  De rapen zijn nu onontkoombaar gaar aan het worden als je de zin: 'het UWV sluit niet uit dat de achterstand verder zal oplopen' leest. Kortom: het is/wordt nog veel erger.

  SZW minister Koolmees heeft aangegeven- zie Kamer brief 13 december 2017 - dat hij keuzes wil maken 'nadat de vakspecialisten hem hierover hebben geraadpleegd'.
  Nou die zitten nu 'ruzie te maken' over de invulling van de opdracht, valt te lezen uit NVVG bericht op haar site en persbericht van de Novag.

  Dus: Who cares ...?

  Kamerbrief 13 december 2017 minister Koolmees:vierde monitor artsencapaciteit uwv
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/13/kamerbrief-vierde-monitor-artsencapaciteit-uwv

  Novag persbericht:
  http://www.novag.biz/nieuws/

 • dolf algra

  arts, commentator, opiniemaker, rotterdam

  Zeer opvallende stap van zowel de NVVG als de Novag. Zo vroeg in het proces. Naar ik begreep uit de Kamerbrief van minister Koolmees van SZW ( dd 13 december 2017) was er nog maar één vergadering/bijeenkomst geweest. En wel op 14 november 2017.

  ...De expertgroep zou staan onder voorzitterschap van externe voorzitter. Een naam is/werd niet genoemd. Niet helder is of deze al is aangetrokken. Min Szw zou aanschuiven als waarnemer.

  Exacte taakopdracht van expert/werkgroep is/wordt niet in kamerbrief beschreven, maar heeft wel als opdracht mee gekregen binnen en buiten ( !) de wettelijke kaders te kijken naar de vraag hoe de verzekeringsarts gerichter (!) kan worden ingezet.

  Onderscheid werd gemaakt tussen korte termijn en middel lange termijn oplossingen. De korte termijn oplossingen zou per direct door Uwv (moeten) worden ingevoerd. Oplevertermijn van rapportage: maart 2018 - over 3.5 maand dus.

  Blijkbaar is het reeds bij of reeds voor (?) de tweede vergadering 'iets' mis gegaan. De Novag en NVVG stellen zich 'overvallen' te voelen. Ergo: de twee beroepsverenigingen interpreteren de situatie als vorm van 'voldongen feiten politiek' en weigeren - naar het lijkt- door 'voorgehangen hoepeltjes 'heen te springen.

  Minister Koolmees moet nu zijn eerste horde bij het UWV gaan nemen. Dat wordt een stevige , maar ook politiek erg gevoelige klus. Zeker gezien de opstelling van de Novag die stelt dat UWV zelf schuldig is aan een 'gecreeerd capaciteitsprobleem'. Hier spreekt een behoorlijk 'gedeukt vertrouwen' uit.

  Of het allemaal 'reparabel' is, zal binnenkort blijken. Het zal wel moeten. Want als de groep (UWV/NovAG/NVVG) er zelf niet uit kunnen komen, ligt welllicht een politiek ingrijpen van uit min SZW op de loer.

  Nu is het louter wachten op Tweede Kamer vragen, waarna Minister Koolmees uitleg mag komen geven over de ontstane situatie.

  Wat nu ?


 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.