Laatste nieuws
arbeidsmarktmonitor

Verzekeringsarts kan direct aan de slag

Toenemend aantal vacatures voor basisartsen

2 reacties
getty images
getty images

De nieuwste top tien van vacatures voor medisch specialisten toont kleine verschuivingen. Uitkeringsorganisatie UWV geeft vervolg aan een pilot om het tekort aan verzekeringsartsen op te lossen.

Het aantal vacatures voor basisartsen is opnieuw sterk gestegen, zo blijkt uit de Arbeidsmarkmonitor van het Capaciteitsorgaan (CO). In het tweede kwartaal van dit jaar waren er 1343 vacatures voor basisartsen, ruim driehonderd meer dan in de vergelijkbare periode van het jaar ervoor.

In april, mei en juni van dit jaar telde het CO 2303 vacatures voor specialisten en profielartsen; ook dat is een fikse toename ten opzicht van dezelfde periode in 2016, toen er nog 1954 vacatures waren. Naast de ‘traditionele’ tekorten aan psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde, SEH-artsen en artsen verstandelijk gehandicapten, valt in de top tien op dat er meer vraag is naar bedrijfsartsen.

Opmerkelijke stijger in de Arbeidsmarktmonitor is overigens de verzekeringsarts (van positie 28 naar 14). Deze medisch specialist is een veelgezochte arts, niet in de laatste plaats door het UWV – de grootste werkgever voor verzekeringsartsen. Het UWV heeft behoefte aan 726 artsen (fte). Het had voor dit jaar evenwel maar 590 verzekeringsartsen (fte) beschikbaar, waarbij de aiossen en aniossen zijn meegerekend. De artsencapaciteit is voor 2017 aangevuld met 135 fte door het extra inhuren van aiossen en het aantrekken van externe verzekeringsartsen. Ook werkt een aantal verzekeringsartsen door na de pensioengerechtigde leeftijd, daarnaast is overwerk gebruikelijk.

Achterstanden

De uitkeringsorganisatie kampt al enige tijd met achterstanden bij het sociaal-medisch keuren van uitkeringsgerechtigden. Om de achterstanden verder weg te werken, maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorig jaar bekend dat het onder meer vijftig extra basisartsen zou inzetten. Ook zouden, bij wijze van pilot, sociaal-medisch verpleegkundigen en medisch secretaresses werk uit handen kunnen nemen van de verzekeringsartsen onder de noemer ‘taakdelegatie’. Deze verpleegkundigen en secretaresses werken onder toezicht van de arts.

De pilot is het UWV overigens goed bevallen, ook de ondernemingsraad heeft zijn zegen eraan gegeven. Voortaan kunnen verzekeringsartsen met een sociaal-medisch verpleegkundige of medisch secretaresse werken – afhankelijk van de afdeling waar ze werkzaam zijn.

De maatregelen om het gebrek aan artsencapaciteit te lenigen, lijken deels te hebben gewerkt. Inderdaad zijn 2 procent meer mensen gekeurd, in het eerste kwartaal van 2017. Niettemin is de achterstand in herkeuringen om verschillende redenen met 10 procent opgelopen: het UWV moet alsnog 4700 extra herbeoordelingen verrichten.

Verloop

‘Er blijft sprake van een tekort aan verzekeringsartsen dat niet snel in te lopen is’, constateert minister Asscher dan ook in zijn recente brief aan de Tweede Kamer. Volgens hem speelt het ‘relatief hoge verloop’ onder de UWV-verzekeringsartsen mee. Sommigen kiezen voor een andere betrekking, ook speelt vergrijzing een rol. Daarnaast kost het opleiden van extra aangetrokken basisartsen tot verzekeringsarts ‘veel capaciteit’. Het wervings- en opleidingstraject kost 4,5 jaar.

Het tekort aan verzekeringsartsen blijft, kortom, voorlopig nog actueel. Vanaf 2019 is structureel 44 miljoen euro beschikbaar voor verzekeringsartsen. Dat geld is volgens Asscher bedoeld om artsen op te leiden tot verzekeringsarts, en zo de capaciteit bij het UWV ‘op peil’ te houden.

lees ook download dit artikel

werk arbeidsmarktmonitor
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • dolf algra

  arts , opiniemaker en commentator zorg en sociale zekerheid, rotterdam

  Extra toevoeging over actuele problemen bij UWV en de verzekeringsartsen.

  In het laatste kennisrapport meldde het UWV een plotselinge sterke toename van UWV instroom. In dit rapport staan nogal wat - ook politieke - brisante observaties zoals:
  ...
  'Waarom het toekenningspercentage in 2016 steeg, is onduidelijk. Er zijn geen
  uitvoeringstechnische oorzaken aan te wijzen voor de toename'

  Het UWV rapport wordt afgesloten met de volgende beschouwing:

  'In dit artikel hebben we gelokaliseerd waar de stijging van de WIA-instroom in 2016 vandaan komt. Het grootste deel van de stijging is het gevolg van veranderingen in de omvang en samenstelling van de verzekerdenpopulatie, met name bij de WW.

  Het resterende deel van de stijging hebben we wel kunnen lokaliseren, maar niet kunnen verklaren:
  - We weten niet waarom werknemers vaker een WIA-aanvraag deden.
  - We weten (nog) niet waarom het toekenningspercentage, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, steeg.

  Dat geeft te denken én vooral veel hoofdbrekens.
  Want als het UWV zelf het niet (meer) weet, wie dan wel ?

 • dolf algra

  arts , opiniemaker en commentator zorg en sociale zekerheid, rotterdam

  Voor de meest actuele beschouwing over de langlopende problemen bij het UWV en het tekort aan verzekeringsartsen is het handig dagblad Trouw te volgen.

  IK verwijs naar laatste up date:
  1. Trouw 20 juli 2017 - Werkachterstanden bij UWV lopen ver...der op
  https://www.trouw.nl/home/werkachterstanden-uwv-lopen-verder-op~af6c2769/

  2. Trouw 22 juli 2017 - Het blijft lang wachten op de UWV keuringsarts
  https://www.trouw.nl/home/het-blijft-lang-wachten-op-de-uwv-keuringsarts~a6a8f2f3/

  Uit dat bericht valt eveneens op te maken dat de interne verhoudingen tussen het UWV management en de NOVAG - vakbond van verzekeringsartsen - nog immer als slecht is te kwalificeren. Dat doet de zaak geen goed.

  Al het bovenstaande staat 90 graden haaks op UWV bericht uit 2016 waarin UWV topman Paling de verwachting uitspreekt dat de achterstanden in 2018 zullen zijn weggewerkt. ( zie de bovenstaande link). Niet dus.

  Blijft de vraag over: waarom is het 'relatief hoge verloop' onder de (jonge) verzekeringsartsen zo hoog ?

  Misschien zit daar de kneep. maar nadere toelichting en/of verklaring ontbreekt helaas. Dus....

  Voor de rest: de nieuwe minister van SZW zal zijn handen vol hebben aan dit knellende UWV probleem. Politieke spelbreker zal wellicht de actuele toename van WIA blijken te zijn. Begin juni meldde UWV een plotselinge en onverwachte sterke toename van WIA instroom.

  Ik verwijs naar UWV kennisverslag 2017 -15 - zie artikel wat is r aan de hand met de WIA ?

  https://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/2017/voor-het-eerst-in-vijf-jaar-grote-stijging-wia-instroom.aspx

  https://www.uwv.nl/overuwv/Images/ukv-2017-5-wat-is-er-aan-de-hand-met-de-wia.pdf

  In de tussentijd blijft het sterk behelpen. Dus is het wachten op de eerste Tweede Kamervragen aan de nieuwe minister van SZW. 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.