Laatste nieuws
Nieuws

‘Te veel verschillende klachtloketten in de zorg’

1 reactie

Er zijn zoveel verschillende klachtenloketten dat het voor patiënten soms onduidelijk is waar en hoe ze hun klacht kunnen indienen. Klachten in de zorg lijken daarom soms op de verkeerde plek te komen en worden daardoor niet goed afgehandeld.

Dit staat onder meer in de ‘Monitor Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz)’, uitgevoerd door onderzoeksinstituut Nivel, die vorige week met begeleidende brief is aangeboden aan de Eerste Kamer en in afschrift aan de Tweede Kamer.

De meeste zorgaanbieders zijn ‘goed op weg’ met de implementatie van de Wkkgz, die 1 januari vorig jaar in werking is getreden, stelt het Nivel. Op dit moment zijn de meeste zorgaanbieders aangesloten bij een klachtenfunctionaris, en zijn geschilleninstanties voor verschillende zorgsectoren opgestart. De Wkkgz geldt nu ook voor aanbieders van cosmetische en alternatieve zorg, en solistisch werkende zorgaanbieders.

Naast de klachtenfunctionaris, de geschilleninstanties en het tuchtrecht, kunnen patiënten met hun klacht aankloppen bij diverse andere loketten zoals het Landelijk Meldpunt Zorg, tuchtcolleges en aansprakelijkheidsverzekeraars. Voor de patiënt zou het beter zijn als alle klachten zo informeel mogelijk worden behandeld. Ook lijkt het verstandig, stelt Nivel, om niet iedere procedure als afzonderlijk te zien, en patiënten de weg te wijzen naar de verschillende procedures. Het Nivel noemt het belangrijk dat één hoofdverantwoordelijke wordt aangewezen, bijvoorbeeld de klachtenfunctionaris. Deze bemiddelaar is onpartijdig en begeleidt de patiënt kosteloos.

‘Het doel van de Wkkgz is juist dat mensen op een laagdrempelige manier hun klacht kunnen indienen. Wanneer er te veel loketten zijn en mensen niet op de juiste weg gezet worden, dan leidt dat tot ontevredenheid’, zegt onderzoeker Renée Bouwman. ‘Veel ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld drie verschillende functionarissen: voor calamiteit, klacht en claim. Deze hebben niet altijd contact met elkaar.’

In de monitor wordt speciaal aandacht gegeven aan de positie van de nieuwe zorgaanbieders in de Wkkgz, zoals ‘eenpitters’. Voor hen betekent de wet vooral veel geregel. ‘Koepelorganisaties melden ons dat er zzp’ers zijn die vanwege de administratieve last juist voor zichzelf zijn begonnen. Nu blijkt dat zij moeten voldoen aan de Wkkgz, daar worstelen sommigen mee’, zegt onderzoeker Bouwman. In de praktijk hebben de verschillende brancheorganisaties uiteenlopende oplossingen gevonden. Sommigen hebben collectief een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie, anderen bieden een abonnement aan. Bij een andere vorm brengt het indienen van een klacht direct kosten met zich mee voor de individuele zorgverlener. Het is nog onduidelijk welke gevolgen en prikkels deze verschillende regelingen hebben.

Lees ook:

Nieuws Nivel
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

  Lean Coach, Driebergen

  Wat een gemiste kansen!

  Zie het verschil met praktijken die zich ‘continu verbeteren’ hebben eigen gemaakt: iedereen ziet dan elke dag verbeterkansen. En er is een systematiek om die ook werkelijk op te pakken en tot verbeteringen te laten leiden.... Dagelijks!

  “De meeste mensen die een klacht indienen doen dit om te zorgen dat het gesignaleerde probleem niet meer voorkomt” zegt het NIVEL. Een dergelijke uitspraak is een gotspe voor praktijken die continu verbeteren. Die zien alles wat ook maar lijkt op iets wat tot een klacht kan leiden als trigger om te verbeteren en juichen het ontdekken daarvan juist toe!

  Dan kom je ook niet meer bij een klachtenfunctionaris als oplossing, laat staan een geschillencommissie en tuchtcolleges. Dan ben je al tien keer te laat om je verbeterkans te grijpen en heb je je verbeterkans tot serieus probleem laten ontwikkelen met alle irritaties, geld- en tijdverspilling van dien.

  Grijp je verbeterkansen voor ze klachten worden!

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.