Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
2 minuten leestijd
recht

Schippers: tuchtrecht ook geldig na het werk

11 reacties

Het tuchtrecht moet ook van toepassing zijn op handelingen die BIG-geregistreerden niet in de hoedanigheid van geregistreerde verrichten. Het gaat daarbij om handelen of nalaten dat een beroepsbeoefenaar niet betaamt, zoals een zedendelict. Dat schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze een aantal wijzigingen van de wet BIG en het tuchtrecht voorstelt.

Een andere wijziging die Schippers wil doorvoeren is de mogelijkheid voor de tuchtrechter om een breder beroepsverbod op te leggen dan de doorhaling van de inschrijving van het BIG-beroep. Schippers vindt dat in bepaalde situaties een beroepsbeoefenaar die niet geschikt is om zijn BIG-beroep uit te oefenen ook niet geschikt is om een ander beroep in de zorg uit te oefenen waarbij hij patiënten behandelt. Verder moet de tuchtrechter wat Schippers betreft kunnen bepalen dat er na een maatregel ook niet meer mag worden gewerkt onder toezicht van een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar, de zogeheten opdrachtconstructie.

Bovendien wil Schippers dat de beroepsbeoefenaar opdraait voor de kosten die de klager heeft moeten maken voor de behandeling van de klacht, als de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard.

In de brief herhaalt Schippers ook haar voornemens om de tuchtrechter de mogelijkheid te geven om in afwachting van de behandeling van de tuchtzaak een voorlopige voorziening op te leggen. Daarnaast wil ze dat het  tuchtrecht tijdens een schorsing van kracht blijft, zodat er toch een klacht kan worden ingediend als een geschorste zorgverlener een misstap begaat.

In de brief stelt Schippers verder dat beroepsbeoefenaren wettelijk verplicht moeten worden om hun BIG-nummer te vermelden. Dit om de vindbaarheid van de beroepsbeoefenaar in het BIG-register te bevorderen, zodat makkelijker na te gaan is of iemand terecht een beschermde titel voert, of er een tuchtmaatregel is opgelegd, et cetera.

Ook wil Schippers de eisen voor herregistratie uitbreiden: behalve de ‘vlieguren’ als eis om geregistreerd te blijven, moet er meer verplichte bij- en nascholing komen, die wordt afgesloten met een toets en deelname aan intercollegiale toetsing.

Ten slotte wil Schippers de regeling voorbehouden handelingen aanpassen voor cosmetische ingrepen. Ook buiten de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in de cosmetische sector, mogen voorbehouden handelingen door bevoegden worden verricht. Laseren zal worden aangemerkt als een voorbehouden handeling, omdat hier substantiële risico’s aan verbonden zijn.

Simone Paauw

Brief van minister Schippers

Lees ook:

werk recht Tuchtrecht
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • B.H. Kooistra

  Specialist ouderengeneeskunde, ALMERE Nederland

  Juist het feit dat wij gemiddeld zo betrokken en te goeder trouw onze vele uren draaien, waarbij de vakbeoefening en de aandacht voor de patient bijna al onze aandacht opeisen, maakt dat we relatief blind zijn voor hoe er naar ons wordt gekeken. Dat ...bv Jansen Steur en anderen ongestoord hun gang konden gaan terwijl hun collega's zich er ongemakkelijk bij voelden of erger, is natuurlijk beschamend. Dat wordt vervolgens, ergens wel terecht, uitvergroot en daar moeten " de goeien" dan onder lijden. Collega Rasch heeft gelijk. Ons zelfreinigend vermogen moet verbeteren en we moeten daarmee naar buiten. Wat Schippers betreft is dat te laat. Ik vind dat ze ons onrecht aandoet maar zij heeft de macht. Veel artsen hebben op haar partij gestemd. Klagen gaat niet helpen, integendeel. Troost is er ook: voor de integere harwerkende dokter blijft er heel veel waardering van patienten komen. Ons imago is bij de patienten en in de samenleving als geheel stukken beter dan in de krant en bij de politiek, als ik het goed zie.

 • M.A. Kuntzel

  huisarts, HOOGLANDERVEEN Nederland

  Ik ben voorstander van een tuchtrecht voor publieke functionarissen. Aantoonbaar herhaald falen is doorhaling in het register. Laat dan ook het beroepsverbod in dezelfde sector ook maar invoeren, zoals hier voorgesteld.
  Zouden de politici dan ook ie...ts milder worden naar onze beroepsgroep?

 • D. Dijkstra

  Anesthesioloog, Soest

  Sjonge jonge wat makkelijk weer, zeg. Schieten op de "sitting ducks". En laat de Grave nu eens zijn mond scherp opentrekken tegen de politiek! Maar nee, daar zitten zijn vriendjes.. Zedendelinquenten, geweldplegers, graaiers om maar te zwijgen over o...f ze enigszins competent zijn. Zijn er verplichte nascholingen/evaluatiemomenten voor politici waarbij een soort CanMeds-competenties voor politici worden behandeld? Wordt je uberhaupt ergens getest op realiteitszin en normen en waarden? Het lijkt meer een kwestie van zo hard mogelijk roepen om aandacht (niet te verwarren met aanzien). Ik zou haast willen zeggen: Doe eens normaal man..

 • H.J.W. Bastiaans

  specialist ouderen geneeskunde, PURMEREND Nederland

  De rampen blijven zich opstapelen.Deze minister is niet bij machten om echt voor de zorg te staan. Populisme is haar op het lijf geschreven.
  Dit soort maatregelen zorgt maar voor 1 ding. De verdere introductie van de defensieve geneeskunde. Want er i...s toch echt NIEMAND die geloofd dat de regeltjes niet binnen korte tijd worden verruimt? Omdat ze weer een plekje heeft gevonden, waar "een noodzaak is ontstaan" om verder in te grijpen. En dan praat ik niet over een behandelaar die een relatie aanknoopt met een client. Of die vanwege de start v/d vakantie een verwijzing niet meer regelt. Met alle gevolgen vandien.
  En niemand wil haar tegenhouden. Want het ontbreekt de politiek aan wil om dit te stoppen.
  Mijn plezier in het werk is inmiddels wel vergalt. Als dit soort ongecontroleerde acties zomaar verder kan gaan. Ben ik genoodzaakt ,om een groot deel van mijn cliënten alsnog door te verwijzen naar de specialist. Ben ik de verantwoording kwijt. En ligt deze bij de
  (ongelukige) collega. Want lekker kunnen slapen na een dag hard werken is het beste dat er bestaat. En O ja de kosten van de gezondheidszorg gaan daardoor fors omhoog. Maar ik heb in ieder geval geen slaap pil nodig.
  Na het begraven van de vrije artsen keuze,wordt nu de vrije arts zelf ten grave gedrage. Ook al is deze van goede wil. Want mensen mogen een fout maken. Alleen in de zorg wordt je dan ook maar even zelf afgemaakt.

  Ik mag hopen dat deze politieke partijen na de verkiezingwen. Niet meer aan de macht komen. Want alles is geoorloofd, om van deze minister af te komen. Ook al worden daardoor haar hardwerkende collega's mee gezogen naar de diepte.


 • M.G.W. Barnas

  Internist-intensivist-acute geneeskunde, AMSTERDAM Nederland

  Wereldwijd staat de Nederlandse zorg hoog aangeschreven, men oogst overal lof voor het getoonde vakmanschap. Van dat vakmanschap is op basis van enkele dissonanten in de medische gemeenschap niet een ieder overtuigd. Daarom stuurt Minister Schippers ...een brief aan de Tweede Kamer waarin ze een aantal wijzigingen van de wet BIG en het tuchtrecht voorstelt.

  De regelzucht neemt zo steeds grotere proporties aan. De zeggenschap over onder andere kwaliteit verhuist naar vergaderzaaltjes van overheden en andere instituten. Deze “stuurlui aan wal” weten beter hoe medewerkers in de zorg moeten handelen en hoe bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen moeten ondernemen.

  Rekening houden met het vakmanschap, kennis van de geneeskunde is er niet bij. Regels zijn regels. En daar lopen onder andere medici helemaal op stuk. Politici en ambtenaren vluchten in het dogma dat de wereld te sturen is met regelwaanzin en verliezen de doelen uit het oog.

  Als ik de beleidsreactie van de Minister op specifieke aanbevelingen lees, weet ik één ding zeker: vertrouwen heeft plaats gemaakt voor geïnstitutionaliseerd wantrouwen. “Innocent until proven guilty” bestaat in Nederland voor medewerkers in de zorg niet meer.

 • N.C.J.A.M. Kochx

  huisarts, HEYTHUYSEN Nederland

  Naar aanleiding van welk incident is deze actie nu weer uit het brein van de minister ontsproten? Echt Hollands, als een keer iets mis gaat of nog enger er kan mogelijk iets mis gaan, trekken we een batterij nieuwe regeltjes uit de kast. Kost handen ...vol geld en lost zelden iets op. Iedereen weer rustig want er zijn immers regels. Voordat dit soort wijzingen worden door gevoerd wil ik wel eens weten hoe vaak het op deze punten dan misgaat. Wat is de number needed to treat?

 • A.L. Cense

  Psychiater, STOUTENBURG Nederland

  Hoewel ik het natuurlijk met collega Rasch eens ben dat we, al dan niet uit een verzetshouding, niet onze eigen normen moeten verwaarlozen (met de nadruk op eigen overigens), geloof ik niet dat het uitdragen en handhaven daarvan als weerwoord kan die...nen. Hoewel het frame van deé voorstellen van de minister ongetwijfeld wel weer kwaliteitsverbetering zal zijn, gaat de werkelijke discussie daar immers helemaal niet om. Die gaat over disfunctioneel beleid dat publieke en professionele sectoren niet verbetert maar verslechtert; dat een zorg afpakt van patient en werkvloet en verandert in een speeltuin voor handelsjongens, beterweters, meters, controleurs en regelaars; en een beleid waar bovendien rechtsstatelijk steeds naargeestiger kanten aan komen.

  Dat vraagt om kritiek en politieke keuzes; niet om het tonen van ons braafste gezicht.
  Bezuiniging op zorg zal waarschijnlijk nooit helemaal zonder kleerscheuren gaan. Maar die kleerscheuren hebben het meeste kans binnen de perken te blijven bij een werkvloer die flexibel in kan spelen op de noden. En dat is niet een werkvloer die bang wordt gemaakt, noch een werkvloer als een robotachtige geïndustrialiseerde lopende band waarachter een log apparaat aan de bedieningsknoppen zit.
  Dat klinkt overigens als een pleidooi voor het experiment van van Rijn, en dat zou het wellicht ook zijn wanneer dat experiment niet gesmoord werd in een context die niet meeverandert. Dan is een ramp voorgeprogrammeerd.

 • A.L. Cense

  Psychiater, STOUTENBURG Nederland

  De welwillende lezer kan bij elk van de onderdelen van het voornemen van de minister wel een verhaal bedenken dat als rechtvaardiging kan dienen. Omgekeerd kan de iets minder welwillende steeds wel iets bedenken dat ernstige vraagtekens plaatst bij n...ut en noodzaak. Iemand die in zijn privéleven een dusdanig ernstig misdrijf begaat dat hij in aanmerking komt voor een langduriger gevangenisstraf komt b.v. als bijeffect vanzelf in de positie dat hij niet aan zijn herregistratie verplichting kan voldoen.

  Ook kunnen we wel weer beginnen over de verdere toename van lasten en rituelen ten koste van het direct gebonden werk, maar mijn voorstel zou zijn dat voortaan nog slechts te doen in de vorm van fileren van de structurele kant: een zorgstelsel als een productielijn die steeds verder wordt uitgekleed door steeds verder aangroeiende "back offices". In dat kader een herhaling van het advies om Seddon's boek "the Whitehall effect" er eens naast te leggen. En er is natuurlijk nog wel meer literatuur over disfunctioneel ontsporende organisatievormen.

  Het ergst is echter misschien wel de globale indruk die achterblijft over de manier waarop met ons recht wordt omgesprongen: ooit bedoeld als bescherming van burger tegen de totalitaire structuren die daarvoor de wereld bepaalden, en nu steeds meer bewegend in de richting van een arm van een overheid die zijn burgers in de tang houdt.
  Deze minister is de weg kwijt

 • P.C. Rasch

  Arts Maatschappij en Gezondheid, Lekkerkerk

  Als artsen moeten we staan voor betrouwbaar, deskundig en integer handelen in het belang van degene die ons om zorg vraagt en met oog voor de impact van dat handelen, maatschappelijk en publicitair. Dat moeten we uitdragen en vooral laten zien, indiv...idueel en via de beroepsverenigingen. Aanspreken van collega’s die wat anders laten zien, is daar een onderdeel van. Zo nodig handelen. Dat geeft je, ook in het huidige gure klimaat, de basis om onzinnige maatregelen als deze ter discussie te stellen. Dus laten we ons ook vooral ook de vraag stellen of wij het ‘andere beeld’ voldoende laten zien en uitdragen.

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Geachte collega Barnas, helemaal met u eens. Laat het ministerie eens ophouden met een hun onophoudelijke bemoeizucht gebaseerd op een grenzeloze zelfoverschatting. Een minister uit liberale hoek zou zich dood moeten schamen verantwoordelijk te zijn ...voor een Sowjetunie systeem.

 • M. Vasbinder

  medico familiar y comunitario, 03725 TEULADA ALIC Spanje

  Een zooitje maatregel, die door een grote zeef moeten. Eén ding is zeker. De vriendjes van de minister die aansprakelijkheidsverzekeringen verkopen gaan hier dik aan verdienen. dat is dan al vast meegenomen. Schieten op zorgverleners wordt nu wel erg... makkelijk genaakt, temeer daar er niet teruggeschoten mag worden, zelfs niet op de minister. Dergelijke maatregelen op politici toepassen, zou veel meer zoden aan de dijk leggen, maar is onmogelijk omdat nascholen van iemand die niet geschoold is, wat moeilijk wordt. Politicologie overigens beschouw ik niet als scholing, maar meer als onderwijs voor mensen die volkomen buiten de maatschappij leven, waarbij de lessen alleen henzelf betreffen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.