Laatste nieuws
2 minuten leestijd
Nieuws

‘Onafhankelijk geneesmiddelenblad de nek omgedraaid’

49 reacties

Het Geneesmiddelenbulletin mag in de toekomst alleen nog schrijven over richtlijnen en farmaceutische marketing. De redactie is boos.

Het ministerie van Volksgezondheid wil het helemaal anders doen rond de informatievoorziening en beoordeling van nieuwe geneesmiddelen. De plannen staan in het conceptvoorstel Optimale Informatievoorziening over Farmacotherapie, dat het ministerie begin juni naar belanghebbende partijen stuurde voor een commentaarronde.

Artsen moeten vaker geneesmiddelen voorschrijven volgens de richtlijnen, zo zegt het plan. De beroepsgroepen maken deze richtlijnen en de zojuist geïnstalleerde Regieraad kwaliteit van zorg verzekert de kwaliteit. Voor aparte farmacotherapeutische plaatsbepalingen, zoals in het Farmacotherapeutisch Kompas of het Geneesmiddelenbulletin, is daarmee geen noodzaak meer. De plaats van een geneesmiddel blijkt immers uit de richtlijnen.

Een nieuw online zoeksysteem zal artsen en apothekers toegang geven tot deze richtlijnen. Dit zoeksysteem zal de teksten over geneesmiddelen en geneesmiddelgroepen uit het huidige Farmacotherapeutisch Kompas vervangen. Bij verschijnen van een nieuwe richtlijn wordt het farmacotherapeutische deel in het nieuwe aangepaste Geneesmiddelenbulletin gepubliceerd, zodat de beroepsgroepen van het bestaan weten.

Dick Bijl, hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin is zeer ontevreden met het rapport. Het blad moet stoppen met de langere artikelen en de plaatsbepalingen van nieuwe geneesmiddelen. ‘Het enige onafhankelijke kritische blad wordt hiermee de nek omgedraaid’, aldus Bijl.

Wel mag het Geneesmiddelenbulletin reclame-uitingen aan een wetenschappelijke beschouwing onderwerpen, mits gekoppeld aan de bijbehorende richtlijn, en zonder ruimte voor persoonlijke opinies.

Geen goed idee, vindt Bijl. De afgelopen jaren voerde het blad acht juridische procedures, onder meer naar aanleiding van kritische berichten over oseltamivir (Tamiflu), een combinatiepil met paracetamol en tramadol (Zaldiar) en atorvastatine (Lipitor). Bijl is niet tevreden met de samenwerking met het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in deze procedures, terwijl het rapport pleit voor hernieuwde samenwerking.

Het verdwijnen van het Farmacotherapeutisch Kompas zal ook van grote invloed zijn op de beroepsgroep, blijkt uit een onderzoek begin dit jaar door CVZ. Bijna alle artsen die geneesmiddelen voorschrijven, gebruiken het Kompas zeer frequent voor informatie over geneesmiddelen. Artsen gebruiken het Kompas echter niet voor de keuze van het meest effectieve en goedkoopste geneesmiddel. Uit het CVZ-onderzoek blijkt verder dat de informatie in het Kompas niet up-to-date is en dat nieuwe geneesmiddelen pas laat op de website verschijnen.

Hoofdredacteur Bijl van het Geneesmiddelenbulletin gaat met een enquête de stemming onder artsen over de voorgenomen plannen peilen. Ook Medisch Contact houdt daarnaar een onderzoek. Een eerste uitslag onder 324 deelnemers laat zien dat meer dan 90 procent van de artsen de onafhankelijke en kritische informatie van het Geneesmiddelenbulletin belangrijk vindt. HC


Lees hier meer over de uitslag van de enquête

PDF van uitslag enquête

Dossier Geneesmiddelenbulletin

Interview met o.a. Dick Bijl (AVRO radio, De Praktijk)
Nieuws
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • verheggen

  , oss

  ik vind het erg belangrijk dat het GEBU als onafhankelijk blad blijft, want de industrie heeft al heel veel mogelijkheden om ons als artsen te beinvloeden. Verder is het goed leesbaar en de onderwerpen zinvol en actueel

 • B.J.C.J. Terstegge

  , ROTTERDAM

  GEBU moet blijven. Nota bene de enige, kritische te vertrouwen en onafhankelijke informatiebron over geneesmiddelen!

 • Sjoerd Zwart, huisarts en docent huisartsopleiding UMC Utrecht

  , Kampen

  Beste Baas van alle Bestuurders, minister Klink,

  Dokters hebben nog steeds behoefte aan onafhankelijke voorlichting over geneesmiddelen. Kost het GeBu u teveel?
  Ik geef u een tip waardoor u veel meer zult bezuinigen op de kosten van geneesmiddelenop... dan de kosten van dat ene bulletin:
  Kort de ziekenhuisspecialisten 10% van hun inkomen en geef ze daarna provisie voor het generiek voorschrijven.
  Bijkomend voordeel is dat wij als huisartsen niet meer het dure prescriptiepatroon van onze ziekenhuiscollega's hoeven te corrigeren.
  Een GeBu zonder muilkorf levert u dus veel geld op en mij veel nuttige info!

 • G. van Beek-Verbeek

  , Burgh-Haamstede

  Het is verbijsterend dat de minister de pijlers van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie wil torpederen. Wie zal het kaf van het koren scheiden wanneer het GeBu dat niet meer doet? Welk systeem zal de efficientie en betrouwbaarheid van het Farm...acotherapeutisch Kompas kunnen overtreffen? Zolang wij er niet voor 100% op kunnen vertrouwen dat de opstellers van richtlijnen niet beinvloed zijn door de farmaceutische industrie is het GeBu een lichtbaken voor de voorschrijvende arts en het Kompas het dagelijks gereedschap. Stop die plannen!

 • HJA Mensink

  , Groningen

  hebben we een alom gewaardeerde en onafhankelijke bron van informatie over farmacotherapie met betekenis van een nieuw middel en de plaats in het therapeutisch plan, en overwegingen voor toepassing of juist niet . Waarom deze vrucht van eigen inspan...ningen torpederen? kookboek geneskunde ? en een DBC bedenken die in de buurt van soms moeilijk te interpreteren klachten en symptomen komen?En wie houdt dan de richtlijnen up to date? eenzelfde soort sturing als we met de DBc mogen ndervinden? Ben dus ernstig tegen.

 • b kooistra

  , almere

  Het Gebu wordt door mij en mijn collega's in het verpleeghuis dagelijks geraadpleegd en is de enige betrouwbare bron voor geneesmiddeleninformatie. De overheid zegt altijd de farmaceutische industrie te willen controleren en de kosten van de gezonghe...idszorg te willen beperken. Zonder onafhankelijke bron is dat onmogelijk. Hoezeer ik mijn hoofd pijnig, ik snap niet hoe minister Klink dit alles meent te kunnen rijmen met het muilkorven van het GEBU. Wat wil Klink nu eigenlijk????

 • F.B. van Heest

  , ODOORNERVEEN

  zowel het geneesmiddelen bulletin als het farmacotherapeutisch kompas zijn onafhankelijke bronnen voor informatie voor mij als huisarts. juist als er een probleem is met het volgen van de richtlijn pak ik het kompas. Dus de minister kent de praktijk ...van het voorschrijven niet en vergelijkt appels met peren.
  Het geneesmiddelen bulletin geeft al jaren goede info over medicatie, die vindt je nergens.
  Ik begrijp niet dat we bestuurders zonder enige kennis van zaken over zulke essentiele dingen laten beslissen.

  Florien van Heest, huisartsen praktijk Schoonoord

 • Redactie Geneesmiddelenformularium en RVT-Formularium

  , België

  Met verbazing en ongeloof verneemt de redactie van de Belgische Geneesmiddelenbrief en het RVT-Formularium het nieuws over de geplande koerswijziging aangaande het Geneesmiddelenbulletin en het Farmacotherapeutisch Kompas. GeBu is (was?) voor ons st...eeds een inspirerende bron van informatie bij het redigeren van onafhankelijke en kritische teksten over ontwikkelingen in de farmacotherapie. Ook het Farmacotherapeutisch Kompas blijkt (bleek?) steeds een betrouwbare bron van verhelderende informatie.
  Indien het zo is dat deze beide publicaties een totaal ander inhoudelijke betekenis zullen krijgen dan wel verdwijnen, betekent dit een groot verlies voor de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in het nederlandstalige taalgebied. We kunnen ons ook niet van de indruk ontdoen dat de farmaceutische industrie op die manier een slag thuis haalt. Blijft nog de hoop dat op de voorgenomen beslissingen wordt teruggekomen.

 • Herman Bartstra

  , Nijmegen

  Ik slut me an bij collega Crul:

  Het geneesmiddelbulletin moet zijn opinierende functie behouden. Het is het hoogst noodzakelijke tegenwicht voor de alsmaar toenemende bemoeienissen bij farmacotherapeutische (na)scholing van de "industrie

 • L.W.A.M. Willems

  , Nijmegen

  De overheid zou er beter aan doen zelf i.s.m. de zorgverzekeraars, onderzoek moeten doen waarbij geneesmiddelen onderling vergeleken en beoordeeld worden. Nu wort dit m.i. te veel aan de industrie overgelaten. Op die manier krijgen wij als artsen vee...l te weinig objectieve informatie. Geen enkele bureaucratische maatregel doet hieraan iets af. Zeker niet het om zeep helpen van een zekere persvrijheid in de gezondheidszorg.

 • F.B.J.M. Zuure, huisarts

  , Leiderdorp

  Het is interessant dat vrijwel iedereen de industrie negatief beroordeeld inzake de informatie over de (bij)werkingen van geneesmiddelen.
  Opmerkelijk omdat de intentie van de overheid en zorgverzekeraars ingegeven is door bezuiniging en het in een ke...urslijf dringen van ons voorschrijfgedrag.
  Het GeBu en het Farmacotherapeutisch Kompas zijn de enige voorzieningen waarvan ik de informatie vertrouw en onbevooroordeeld durf te gebruiken.
  Mijns inziens zal het opheffen daarvan alleen maar bereiken dat artsen de informatie vanuit de industrie als maatstaf zullen gebruiken om behandeling in te stellen. En ook dat komt de kwaliteit van ons handelen niet ten goede.
  Absoluut niet afschaffen dus !

 • J.J. Meijer

  , Bennekom

  GEBU moet blijven, desnoods met steun uit de beroepsgroep, maar eigenlijk zou dit juist een overheidstaak moeten zijn, onbegrijpelijk dat dit geneurd.

 • bert burgers, huisarts

  , moordrecht

  Het farm. therap. kompas is inderdaad soms niet geheel up to date met zijn beoordelingen, maar wel uiterst belangrijk als informatiebron voor huisartsen en hun assistentes. Als we alleen de NHG standaarden moeten volgen zijn we slecht af in Nederland..., omdat bij het NHG ook altijd een financiele beoordeling een [onduidelijke] rol meespeelt. Het NHG wordt gesponsord door de overheid en zorgverzekeraars en kan dus ook nooit helemaal objectief zijn. Liever een echt objectief tijdschrift als Gebu en het bijna ideale Kompas. ik wil graag met beide doorgaan en er ook wel wat voor betalen. Misschien mag de redaktie van Gebu wel in de leer bij Ben Crul, om het wat makkelijker leesbaar te maken, het Gebu krijgt van mij een goede 8 voor de inhoud, en een 6 voor de lay out. het kompas scoort bij mij 8 en 8. Doorgaan dus

 • m.de.leeuw

  , rilland

  Verdwijnt het Gebu, dan heeft de farmaceutische industrie helemaal vrij spel. Dat de richtlijnen onder invloed staan van de industrie mag duidelijk zijn. Weg betrouwbare geneesmiddelinformatie! De farmaceutische zorg wordt hier zeker niet beter van.

 • Han Gloudemans

  , Achthuizen

  De overheid stuurt dus en geeft geen voorrang aan opinie en vernieuwing.
  Wat kost het om GB in het abo mc op te nemen.
  Niet zeuren daarover ,in het kader van vrije nieuwsgaring.
  Neem dan meteen de website van FK over ,samen met de apothekers.
  Dan hoe...ven we het dictaat uit den haag ook niet te lezen.

 • B.J.P. Crul

  , Malden

  Het geneesmiddelbulletin moet zijn opinierende functie behouden. Het is het hoogst noodzakelijke tegenwicht voor de alsmaar toenemende bemoeienissen bij farmacotherapeutische (na)scholing van de "industrie".

 • K.M.J. Thomeer

  , Hulst

  Ik begrijp soms de logica van de ambtenaren niet.
  Het Farmacotherapeutisch Kompas is een uniek gegeven, ook internationaal gezien. Als gewone huisarts gebruik ik het dagelijks (tot 5x/dag?), de website staat altijd op de achtergrond aan. Als HAIO (in... België!) gebruikte ik het zelfs veel meer, het was de eerste (niet gebiaste) bron voor doseringen en bijwerkingen van geneesmiddelen.
  GeBu is anderzijds een high-level informatieblad voor de huisartsen. Het gedeelte over de anticonceptiepil was een pareltje in de medische literatuur.
  Mijn grote vrees is dat met deze maatregelen de kwaliteit van de zorg omlaag wordt gehaald. Een van de pijlers van zorgkwaliteit is immers degelijk onafhankelijke informatievoorziening. Iets waar we momenteel uitblinken in internationale context.

 • R.J.C.M.Oomen

  , Den Haag

  Die regieraad voor de kwaliteit van de zorg doet mij denken aan de raad van hoeders in Iran, die zijn namelijk ook gestoord en repressief en dienen opgenomen te worden.
  Ik , als bedrijfs en verzekeringsarts , lees het Geneesmiddelen bulletin altijd!
  ...Bij mij werk heb ik de site van het farmacotherapeutisch compas standaard open staan!

 • P.J.C. Zoon

  , Harderwijk

  Het geneesmiddelenbulletin geeft onafhankelijke objectieve wetenschappelijke informatie.Dat is een kostbaar goed dat behouden moet blijven.

 • B.L.F. Walstock

  , ENSCHEDE

  Het GB is de enige écht onafhankelijk bron voor geneesmiddeleninformatie. Het is ook mijn enige bron. Ik kan er iedere vraag mee beantwoorden en helpt om rationeel en goedkoop voor te schrijven. een omissie van de minister aan het bestaansrecht van h...et GB te tornen!!

 • R. van Poppelen

  , Leeuwarden

  Ik zou wel eens willen weten wie er in die Raad van Hoeders genaamd "Regieraad kwaliteit van zorg" zijn benoemd en hoe de samenstelling is bepaald. Richtlijnen zijn prima, maar ze na te streven of af te dwingen door de veel gewaardeerd en objectieve ...informatiekanalen af te snijden is een zwaktebod en niet van deze tijd, althans ......niet hier.

 • M.Boon

  , Amsterdam

  Verdraaid, nu moet ik tientallen artsenbezoekers vragen om nieuwe informatie over geneesmiddelen. De apotheker kent dan helaas alleen verouderde goedkope middelen , daar ze worden afgerekend door de verzekeraar . Een nieuwe NHG standaard kan niet mee...r volgen daar er straks geen ervaring of ruimte is voor andere dan de door de minister gedroomde geneesmiddelen. Mijn patienten moet ik maar adviseren de voor hun beste medicijnen in het buiten/derde wereldland te halen.
  Kan een klein deel van onze contributie niet zorgen voor het vervolg van dit enige onafhankelijke geneesmiddeleninformatie bullitin? Misschien ondergronds zoals Medisch Contact ooit begon???????

 • M.Verhoog

  , Vlaardingen

  Iedre geneeskundestudent houdt zich vast aan het farmacotherapeutisch kompas. Medicijn onbekend? Even in het kompas opzoeken! Een alternatief voor een medicijn die te veel bijwerkingen kent? Even in het Kompas kijken. Moet de toekomstige collega in d...e toekomst de homepages van de farmacie raadplegen? Of slaafs volgen wat er in de standaarden (want richtlijnen zullen het niet meer zijn) staat die vaak gebaseerd zijn op oudere onderzoeken?

  Ik heb nog maar pas het GEBU ontdekt en ben blij dat er een onafhankelijke bron is waar ik antwoorden kan vinden op de vragen die patiënten mij stellen over de nieuwste medicatie. Klink kan veel willen, maar de patiënt weet tegenwoordig sneller dan de artsen wat er op de markt komt en God zij dank kan ik er nu nog een antwoord op geven. Wie helpt mij straks?

 • Bas Verheij

  , Bussum

  Een van de dingen die ij het meest stoort is het gebruik dat VWS maakt van het begrip "richtlijn"
  De richtlijn is een intern middel om de beroepsgroep qualitatief te verbeteren.
  Maar een richtlijn mag nooit een juridische status hebben.
  Dit laatste g...ebeurt (weer) door deze maatregel.
  Een oneigenlijk gebruik van het begrip richtlijn.

 • B.J. van Graafeiland

  , Workum

  Ik ben 2 jaar huisarts. Daar heb ik bijna 10 jaar voor gestudeerd. Allemaal voor niets blijkbaar, want het kan blijkbaar ook uit een kookboekje?
  Dit is de grootste belediging sinds Hoogervorst "marktwerking" bedacht. Einde objectiviteit, einde van ee...n tijdperk.
  Kerk en staat moeten gescheiden blijven, dat is algemeen aanvaard. Maar in mijn spreekkamer is het kompas mijn bijbel en houdt het GeBu mij op de hoogte van de actualiteit. Minister Klink, waar bemoeit u zich eigenlijk mee?

 • S. Ligthart

  , Utrecht

  Het GeBu heeft mij (en vele anderen) jaren als student en nu als arts voorzien van zeer nuttige informatie. Het is een van de weinige betrouwbare bronnen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rondom medicatie, en hiermee zeer waardevol. Onbeg...rijpelijk als dit zou verdwijnen secu veranderen in een reclameblaadje. Een belediging naar beroepsgroep! En waarschijnlijk ook nog financieel onaantrekkelijk; er blijven weinig andere Nederlandse laagdrempelige informatiebronnen over dan die waar de industrie aan bijdraagt.

 • J. Pols

  , Assen

  Het geneesmiddelenbulletin geeft waardevolle, onafhankelijke en kritische informatie. het is een ramp als dat niet meer mag. Het is een ramp als de minister gaat bepalen of een arts een richtlijn volgt of niet. De richtlijnen kunnen een dergelijke af...gedwongen loyaliteit niet verdragen. Ze zijn bedoeld als hulpmiddel, niet als plicht.
  Op deze manier worden richtlijnen rampzalig - misschien moeten ze wegens dit misbruik uiteindelijk maar beter worden afgeschaft, hoe ongewenst ook dat weer zou zijn.

 • E.H.M. Lange

  , Delft

  De minister is kennelijk zo slecht op de hoogte van de medische wereld, dat hij zich door kamergeleerden laat voorlichten. Het gevaar dreigt zelfs, dat de industrie een ontstane leemte gaat opvullen. Dit is het paard achter de wagen spannen. Hoog ti...jd, dat deze minister de eer aan zichzelf houdt en opstapt. Heeft hij wel eens een GEBU gelezen of een Kompas ingezien?

 • MH Nieuwenhuis

  , Groningen

  het zou me niets verbazen als volgend jaar de studie geneeskunde wordt opgeheven en er een MBO-G opleiding arts wordt gestart. De 'arts' moet dan natuurlijk volgens de richtlijnen opgesteld het ministerie werken, niet kritisch zijn, niet naar het ind...ividu kijken en voor het gemak komt iedereen in dienst van een zorgverzekeraar.
  Wie wou er ook alweer de verzorgingsstaat juist in stand houden?

 • H.J.Markerink

  , Neede

  Lees bij gelegenheid
  titel: 100 jaar medische leugens
  auteur: Fitzgerald
  Wees als het kind op de schouder van de ouder dat roept:
  "Maar de keizer heeft helemaal niets aan, hij is in zijn blootje!"

 • PJ van Beek

  , Oldenzaal

  Het GB maakt artsenbezoekers volledig overbodig. Nou ja, die moeten we dan maar weer gaan uitnodigen.

 • J.J.M. Takken

  , Stramproy

  Zijn er artsenbezoekers bij de ambtenaren van het ministerie van VWS op bezoek geweest? Of is er een 'beste Ab' brief in het spel? Bij de introductie van de 'nieuwe medicatie'vroeg ik voorheen aan artsenbezoekers wat het GeBu er van vond. Nu komen er... geen artsenbezoekers, maar gelukkig tot nu toe het GeBu.
  Ik voel wel wat voor de suggestie van coll Boon: het GeBu in eigen beheer uitgeven.

 • Lannoy Jaak

  , Gent

  Vanuit Vlaanderen genoten we steeds van de snelle en kritisch objectieve informatie van GB. Samen me het Franstalig blad "La Revue Prescrire" vormde dit al jaren de basis van de redactievergadering voor het Tijdschrift "Geneesmiddelenbrief" en het Fo...rmularium voor rustoorden. Het komt me als Vlaming onheus over dat de kritische Nederlander (waar we veel van geleerd hebben) dit zo laat gebeuren. Hopelijk een beslissing terug naar af. Dat wensen we toch van harte, maar voornamelijk vanuit intellectuele overtuiging.

 • c. rietsema

  , Emmen

  Ik denk dat het tijd wordt voor een emailkanonnade door de beroepsgroep aan Klink. Enerzijds wil hij dat we zo zuinig mogelijk voorschrijven aan de andere kant beknibbelt hij op objectieve info die ons een basis geeft om zuinig voor te schrijven. Hoe... kortzichtig kan een minister zijn? Hij hoopt zeker dat de NHG het overneemt die VWS ook al financieel heeft afgeknepen. Of zullen we als protest een maand lang alleen nog speicalites voorschrijven?

 • F.J.G.M. Sinel

  , HEIJEN

  HIERMEE WORDT DE BEROEPSGROEP VOORGOED AFHANKELIJK VAN DE POLITIEK.
  ""objectieve"' beoordeling door een onafhankelijke geest houdt men liever onder de pet.Waar komt die geest toch vandaan?

 • Dr. H.R. Michels

  , Catharina ziekenhuis, Eindhoven

  De minister kan kennelijk het Geneesmiddelenbulletin dwingen de informatie te wijzigen. Klaarblijkelijk is het Geneesmiddelenbulletin niet onafhankelijk maar onderworpen aan de minister. Wordt het Geneesmiddelenbulletin door de overheid gefinancierd?... Wordt het Geneesmiddelenbulletin door de verzekeraars gefinancierd? Ik zou graag deze vragen beantwoord zien in Medisch Contact. Het bulletin wordt meegezonden met het wel onafhankelijke Medisch Contact dat ontstond uit verzet tegen de toenmalige overheid. Thans is weer verzet geboden.
  Advies: Maak het Geneesmiddelenbulletin werkelijk onafhankelijk en laat het helemaal betalen door de doelgroep, de nederlandse artsen. Ik zie met plezier een contributie verhoging tegemoet. Over richtlijnen het volgende. Richtlijnen hebbben geen juridische waarde. Een richtlijn is een momentopname van een dynamisch proces, de veroudering begint bij de publicatie.
  Het is van de zotte dat de minister ons onafhankelijke beoordeling van nieuwe ontwikkelingen wil onthouden. GeBu wordt werkelijk vrij en ga zo door! Succes

 • H.F.Mooren

  , Herwen

  Hoewel ik waarschijnlijk behoor tot de kleine groep fanatiekelingen die het huidige richtlijnen en standaarden beleid voor de volle 100% onderschrijf en al jaren probeer dat zoveel mogelijk in praktijk te brengen, gaat dit initiatief van de minister ...me toch 3 bruggen te ver. Er moet ruimte blijven om nieuwe middelen in praktijk uit te proberen (dan wel door specialisten en ook volgens onderzoek protocol): er kan altijd een pareltje tussen kan zitten. Het moet mogelijk blijven op de hoogte te worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen.
  Ik ondersteun de suggestie dat we het dan maar zelf moeten gaan bekostigen. We laten ons vak nu veel te veel beïnvloeden en uithollen door bureaucraten die een klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel in de praktijk hangt.
  Wanneer valt Balkende IV?

 • N.C. Heerema

  , UTRECHT

  Het is belangrijk om een onafhankelijke informatiebron over geneesmiddelen te behouden. De ontwikkeling en herziening van een richtlijn kent een geheel andere dynamiek dan registratie van nieuwe geneesmiddelen en snelle onafhankelijke informatie ove...r de plaatsbepaling is voor artsen onontbeerlijk. M.i. tijd voor een gezamenlijke actie vanuit de KNMG om dit voorstel van de baan te krijgen. N.C. Heerema specialist ouderengeneeskunde

 • Jos H.A. Vollebergh

  , Heesch

  Wat een onzalig idee. Het FTK gebruik ik frequent, zowel op papier als online als via de PDA. Het GeBu lees ik altijd vóór MC (waar het bij ingepakt zit) en is een uitstekende, onafhankelijke, informatiebron.
  Moet de KNMG hier geen actie op onderneme...n?!

 • R.G. Suermondt

  , Hattem

  Het Geneesmiddelenbulletin is een zeer waardevolle bron van informatie, niet alleen voor praktizerende medici, maar ook voor oudgedienden,verplegenden en allen die op de hoogte willen blijven van nieuwe ontwikkelingen. De overheid slaat hier weer een...s volledig door met een plan wat op de werkvloer geen enkel draagvlak heeft.

 • T.L. Spruit

  , STOLWIJK

  Dat neemt dus het enige tegenwicht tegen de gebiaste informatie van de farmaceutische industrie weg. De minister begrijpt kennelijk niet dat het Geneesmiddelenbulletin niet wordt gelezen om meer nieuwe geneesmiddelen te kunnen voorschrijven, maar om ...onbevooroordeelde informatie te krijgen. De minister ziet artsen niet als mensen met een wetenschappelijke opleiding, maar als ambtenaren die een stempel zetten onder een standaardrecept. Wat mijn mening over de wetenschappelijke achtergrond van de minister is?

 • J.W. Schäfer

  , Rotterdam

  Na meer dan vijfentwintig jaar huisartsenij kan ik niet anders dan het helemaal eens zijn met Bijl, eerlijk gezegd zie ik steeds uit naar het nieuwe GeBu en steek er telkens wat van op. "Iedereen gelijkrichten" lijkt het parool van overheid en zorgve...rzekeraars. "Onafhankelijk en kritisch" heeft kennelijk geen plaats meer in de visie van beleidmakers. Ik huiver ervan.

 • Ad de Boer

  , Valkenswaard

  Ik lees nu in 24 reacties de samenvatting van mijn verontwaardiging,ook ik gebruik als huisarts het kompas dagelijks en deel een samenvatting van het vertrouwde GEBU op het FTO met mijn collegas, blij met een onafhankelijk advies. Wie stuurt de react...ies die wij allen optekenen aan KLINK ?? Met een strik eromheen AUB !!

 • Beukering, Rob

  , Houten

  Verbijsterend! Het voor de meeste artsen meest toegankelijke blad dat voorziet in objectieve, niet commerciel gestuurde, informatie over medicatie wordt gemuilkorfd! Je zou bijna denken dat de farmaceutische industrie hier achter zit. Onbegrijpelijk ...dat minister Klink denkt hiermee vooruitgang te boeken. Is het tij nog te keren??

 • A.J. Mastenbroek

  , Dordrecht

  Schande dat een kritisch en redelijk onafhankelijk bulletin opgeheven wordt om plaats te maken voor compromis richtlijnen

 • W. van Duinen

  , Groningen

  Het kompas wordt zeer veel door geneeskundestudenten gebruikt en wordt zeer gewaardeerd.

 • M. van der Meer

  , Den Haag

  Terug naar de kleuterschool. Meester Ab deelt de blaadjes uit."Binnen de lijntjes kleuren kinderen"

 • `M. de Kleine

  , Eindhoven

  Het duurt jaren om een reputatie zoals die van het Geneesmiddelenbulletin op te bouwen; afbreken kan in een vloeken een zucht. Kortzichtig!

 • H.H.Hofstee

  , Badhoevedorp

  een schande als het geneesmiddelenbulletin verdwijnt

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.