Laatste nieuws
1 minuut leestijd
Federatienieuws

NVVA: Inhoud septembernummer Tvv

Plaats een reactie

Vijf vragen aan: de tandarts-geriatrie


Binnenkort verschijnt de Richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’. Deze publicatie brengt een aantal vragen aan het licht, waaronder ‘waaruit bestaat verantwoorde mondzorg precies’ en ‘welke bijdrage kunnen de verschillende disciplines in de sector V&V aan goede mondzorg leveren?’ Reden voor TvV om eens in gesprek te gaan met twee tandartsen-geriatrie, die onlangs de differentiatie-opleiding hebben afgerond: vijf vragen aan Nelleke Bots-van ’t Spijker (1973) en Claar Wierink (1979).Euthanasie bij dementie: een reële optie?


Ondanks het feit dat euthanasie bij dementie op basis van een euthanasie­verklaring, onder voorwaarden formeel is toegestaan, komt het maar zelden tot uitvoering van een dergelijk verzoek. Dit artikel geeft inzicht in de medisch-ethische problemen waarmee artsen te maken kunnen krijgen als ze een demente patiënt onder behandeling krijgen, die in het bezit is van een euthanasieverklaring. Achtereen­volgens komen de dilemma’s rond wils(on)bekwaamheid, persoonlijke identiteit en ondraaglijk lijden aan de orde.Klinische les - een oud hart?


In navolging van vele wetenschappelijke tijdschriften neemt ook TvV in ieder nummer een klinische les onder de loep. Cauïstiek levert een verdieping en een verbreding van kennis die voor eenieder herkenbaar van behulpzaam kan zijn. Mevrouw O. is 87 jaar. Er is bij patiënte al jaren sprake van mild hardfalen (NYHA 1-2). Een recente echo van haar bovenbuik, die gemaakt werd vanwege verminderde eetlust, liet een sterke verwijding zien van de levervenen en de vena cava inferior. In dit nummer van TvV vraag en antwoord over deze patiënte.Column Jet Bussemaker - de stoomcursus AWBZ


De komende tijd zal Jet Bussemaker, staatssecretaris van VWS, in TvV haar kijk op de zorg, haar werkzaamheden en onze maatschappij geven in een column. ‘De afgelopen maanden heb ik als staatssecretaris van VWS overals in het land instellingen voor langdurige zorg, vooral verpleeg- en verzorgingshuizen, bezocht. Ik sprak met cliënten, zorgaanbieders, verzorgenden, zorgverzekeraars, indicatiestellers en toezichthouders. Een ware stoomcursus AWBZ dus.’Wilt u het Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde ook ontvangen? Kijk voor meer informatie en de mogelijkheden van een lidmaatschap op

www.verpleeghuisartsen.nl

of bel met 030 2823 481.

Federatienieuws dementie verpleeghuizen geriatrie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.