Laatste nieuws
Heleen Croonen
3 minuten leestijd
arbeidsmarktmonitor

Met spoed gezocht: SEH-arts

1 reactie

Nergens zijn zoveel vacatures per honderd leden van de beroepsgroep als bij de SEH-artsen. Concentratie van spoedposten zal hierop geen invloed hebben, verwacht Menno Gaakeer, voorzitter van de beroepsvereniging.

Het profiel van de SEH-artsen wordt pas sinds drie kwartalen meegeteld in de arbeidsmarktmonitor, maar het specialisme is al meteen in de hoogste regionen te vinden. Per 100 SEH-artsen staan meer dan 25 vacatures open. Menno Gaakeer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen en SEH-arts in Medisch Spectrum Twente kijkt er niet van op. ‘Steeds meer ziekenhuizen zien de SEH-afdeling als hun visitekaartje. Ze streven naar kwaliteit en dus naar een betere bezetting door gecertificeerde SEH-artsen.’

Ideale plaatje
De kwaliteit van de SEH-afdelingen staat de laatste tijd flink in de belangstelling. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2009 met het rapport ‘Spoedeisende zorg: vanuit een stevige basis’ een norm gesteld voor meer SEH-artsen en –verpleegkundigen en daarmee minder onervaren a(n)iossen. Inmiddels heeft 60 procent van de ziekenhuizen één of meer SEH-artsen rondlopen, signaleert Gaakeer. Maar het ideale plaatje, 24 uur per dag een SEH-arts beschikbaar, is pas in vijf ziekenhuizen het geval. Om dat doel voor heel Nederland te bereiken, moeten er nog heel wat vacatures vervuld worden.

Het is de vraag of al die nieuwe SEH-artsen nog nodig zijn, als verzekeraars de concentratie van spoedposten van ziekenhuizen gaan doorvoeren.

Aanrijtijdnorm
Minister Schippers van Volksgezondheid heeft gezegd hiertegen geen bezwaar te hebben. Wel heeft ze als norm gesteld dat de post binnen 45 minuten na melding bij de ambulance bereikbaar moet zijn, de zogenaamde ‘aanrijtijdnorm’. De NOS heeft laten uitzoeken dat als deze norm gehanteerd wordt, 58 van de huidige 105 SEH’s de deuren kunnen sluiten. Toch zou dat de behoefte aan SEH-artsen niet verkleinen, verwacht Menno Gaakeer. Per SEH-afdeling zullen zich meer patiënten aandienen, waardoor meer SEH-artsen nodig zijn.’

Eigenlijk staat de discussie over concentratie van spoedzorg nog in de kinderschoenen, vindt Gaakeer. Goede toegang tot de SEH geeft een vangnet voor acute zorg. Niet alleen voor patiënten, maar ook voor huisartsen die een patiënt insturen en voor snelle inzet bij rampen. De discussie zou niet moeten gaan over de aanrijtijdnorm, vindt Gaakeer (‘Dat is geen kwaliteitsnorm, maar een beleidsnorm’), maar over structuur en organisatie van de SEH-afdelingen. Bijvoorbeeld door 24-uurs beschikbaarheid van SEH-dokters, waardoor altijd werkafspraken met de afdelingen gemaakt kunnen worden. Nu moeten ziekenhuizen bij afwezigheid terugvallen op oude systemen als inzet van a(n)iossen.

Heleen Croonen

Lees ook:

De Arbeidsmarktmonitor

NOS: 'Helft spoedeisende hulp kan dicht'

Onderzoeksverslag van het RIVM naar de bereikbaarheid van de spoedeisende hulp in Nederland

Bereikbaarheidsanalyse, ingezonden brief van Menno Gaakeer, Sjors van Lieshout en Tom Boeije, SEH-artsen


<b>PDF van dit artikel</b>

<!--
Arbeidsmarktmonitor

Overzicht van het totaalaantal vacatures in het tweede kwartaal van 2011.

1


1


SEH-arts KNMG


59


231


25,5

2


2


arts voor verstandelijk
gehandicapten


30


184


16,3

3


3


specialist ouderengeneeskunde


203


1439


14,1

4


4


psychiater


221


3135


7,0

5


5


klinisch geriater*


13


190


6,8

6


9


dermatoloog


25


509


4,9

7


7


revalidatieartsen*


15


490


3,1

8


27


orthopedisch chirurg*


20


688


2,9

9


22


longarts


16


573


2,8

10


8


bedrijfsarts


56


2071


2,7

11


15


radiotherapeut*


6


265


2,3

12


6


arts voor maag-darm-leverziekten


9


406


2,2

13


21


chirurg


26


1296


2,0

14


11


patholoog*


8


419


1,9

15


17


internist


38


2070


1,8

16


25


reumatoloog


5


276


1,8

17


30


cardioloog


17


995


1,7

18


16


huisarts**


178


11.464


1,6

19


20


radioloog


17


1102


1,5

20


14


kinderarts


21


1462


1,4

21


18


obstetrist/gynaecoloog


13


1017


1,3

22


29


uroloog


5


402


1,2

23


12


neuroloog


10


890


1,1

24


10


plastisch chirurg*


3


282


1,1

25


13


oogarts


7


693


1,0

26


24


anesthesioloog


16


1709


0,9

27


23


medisch microbioloog*


2


252


0,8

28


19


nucleair geneeskundige*


1


159


0,6

29


26


verzekeringsgeneeskundige


6


1022


0,6

30


28


kno-arts


2


513


0,4

31


31


neurochirurg


0


144


0,0

32


32


klinisch geneticus


0


120


0,0

33


33


cardiothoracaal chirurg


0


138


0,0


intensivisten***


2


600


0,3

* Wetenschappelijke verenigingen van plastisch chirurgen, orthopedisch chirurgen,
pathologen, radiotherapeuten, revalidatieartsen, nucleair geneeskundigen en klinisch geriaters leveren data over vacatures aan. Anne Marie van Elsacker doet
dit voor de medisch-microbiologen.

** Gegevens over vacatures voor huisartsen zijn afkomstig van Waarneembemiddeling.nl.

*** Het aantal werkzame intensivisten staat niet precies vast.

rang

vorig kwartaal

specialisme

aantal

vacatures

omvang

beroepsgroep

vacatures per

100 artsen

Totaal aantal vacatures

Het totaal aantal vacatures in het tweede kwartaal van 2011 per categorie


1e kwartaal


2e kwartaal

basisartsen


675


783

medisch
specialisten


1031


1050

aiossen


76


70

overigen


45


34

totaal


1827


1937

niet erkende medisch
specialismen


-


59

Het totaal aantal vacatures voor artsen is wederom gestegen. Nog steeds is er geen terughoudend aannamebeleid te zien, hoewel de minister van VWS de groei van ziekenhuizen heeft beperkt en de specialisteninkomens vanaf volgend jaar gaat budgetteren.
-->

arbeidsmarktmonitor
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • , Maastricht

  Heleen Croonen bericht over het tekort aan SEH-artsen (MC 31-32/2011: 1912). Ze schrijft dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2009 naar aanleiding van het rapport ‘Spoedeisende zorg: vanuit een stevige basis’ vindt dat er meer SEH-artsen moete...n komen op de SEH. Dit wordt vrij vertaald als ‘alle SEH-afdelingen in Nederland moeten 24/7 bemand worden door SEH-artsen’.

  Er is echter geen wettelijke eis dat er SEH-artsen op de SEH moeten werken. Rapport en inspectie spreken over de competenties van de artsen die er werken. De inspectie heeft dit geconcretiseerd door een aantal trainingen en een inwerkperiode verplicht te stellen voor alle a(n)ios die op de SEH werken.

  De Nederlandse Internisten Vereniging wil de acute zorg verbeteren door een nieuw aandachtsgebied te starten: acute geneeskunde. Dit aandachtsgebied moet de zorg voor acuut zieke interne patiënten verbeteren door het onderwijs in en de organisatie van de acute zorg te verbeteren. Daarnaast wordt gezocht naar meer diepgang door in te zetten op wetenschappelijk onderzoek.

  Het academisch ziekenhuis Maastricht werkt niet met SEH-artsen. Wij vinden dat iedere arts acute zorg moet kunnen verlenen. Hierdoor blijven de specialismen betrokken bij de acute kant van het vak. Wij scholen een brede groep a(n)ios en organiseren de SEH met grote betrokkenheid van de interne geneeskunde en de heelkunde-traumatologie. Zo zijn er emergency physicians aangesteld. Dit zijn internist-acuut geneeskundigen en traumatologen die de gang van zaken op de SEH coördineren en hebben we physician assistants die de kleine traumatologie afwerken. Vanaf 2010 worden alle a(n)ios van de poortspecialismen in hun allereerste werkweek in ons ziekenhuis getraind in reanimatievaardigheden en in de ABCDE-methodiek. Specialisten met expertise in acute geneeskunde coördineren en verzorgen dit alles.

  Patricia Stassen en Gerrit Schreij,
  internisten acute geneeskunde, academisch ziekenhuis Maastricht

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.