Laatste nieuws
Marieke van Twillert
Marieke van Twillert
3 minuten leestijd
arbeidsmarktmonitor

Lichte groei in vacatures

Plaats een reactie
Getty Images
Getty Images

Ten opzichte van het vorig kwartaal staan er iets meer vacatures open voor artsen.

Nummer één in de nieuwe Arbeidsmarktmonitor is een consolidatie van het kwartaal ervoor: er staan nog altijd veel vacatures open voor verslavingsartsen. Ook de nummers twee tot en met vijf zijn oude bekenden: psychiaters – inclusief kinder- en jeugdpsychiaters, artsen verstandelijk gehandicapten, SEH-artsen en specialisten ouderengeneeskunde.

De jongste Arbeidsmarktmonitor (AMM) is gebaseerd op aantallen vacatures over de maanden oktober, november en december 2018. Volgens het Capaciteitsorgaan, dat de gegevens laat verzamelen en onderzoeken, stonden er in het laatste kwartaal van 2018 1102 vacatures open voor medisch specialisten en profielartsen. Dat betekent een lichte groei ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Daarnaast werden 590 basisartsen gezocht en 80 aiossen; dat houdt juist weer een daling in vergeleken met het kwartaal ervoor.

Trend

Bij al deze cijfers is het verstandig rekening te houden met ‘seizoensinvloeden’; het zou beter zijn om een vergelijking te trekken met de periode in het jaar ervoor. In dit geval is dat lastig, omdat de onderzoeksmethode per 1 januari 2018 is gewijzigd.

Bij de bekendmaking van de cijfers benadrukt het Capaciteitsorgaan dat het een indicatie is van de ontwikkeling van de vraag op de arbeidsmarkt. De trend en de onderlinge rangorde is van groter belang dan de absolute aantallen vacatures. ‘En de trend klopt. Daarnaast houden wij rekening met een frictiewerkloosheid van 2 procent’, zegt programmasecretaris Olivia Butterman van het Capaciteitsworgaan. Frictiewerkloosheid wil zeggen: dit is ‘normaal’, omdat er altijd wel mensen beginnen dan wel stoppen met werken. Wie naar deze ranglijst kijkt, ziet dat de grens van 2 procent valt bij nummer 19.

De chirurg is een relatieve nieuwkomer in de top tien van veelgezochte specialismen, waar hij zich heeft genesteld op nummer 9. Maar ook deze positie is grotendeels te wijten aan frictiewerkloosheid, stelt het Capaciteitsorgaan desgevraagd.

Beeld niet herkennen

Voor een aantal beroepen is het de vraag of de AMM een feitelijke weerspiegeling vormt van de behoefte. Al eerder werd de aandacht gevestigd op het relatief geringe aantal vacatures voor huisartsen – 52 – op een beroepsgroep van 13.711. Dit wekte verbazing onder huisartsen in het veld, die dat beeld niet herkennen. Zo mailde de Zeeuwse Huisartsencoöperatie, waarin huisartsen uit De Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Walcheren samenwerken, na verschijning van de vorige AMM: ‘Naar ons idee moet dit aantal veel hoger liggen. Alleen al in Zeeland zijn er momenteel 20 tot 25 vacatures.’

In een aantal regio’s worden flinke tekorten aan huisartsen verwacht

Dit beeld komt overigens ook naar voren uit een recent onderzoek van Nivel en Prismant, in opdracht van VWS en de LHV. Daaruit blijkt dat gevestigde huisartsen moeite hebben met het vinden van waarnemers, opvolgers en maten. Deze uitdagingen worden landelijk ervaren en hoewel de regionale verschillen nu nog beperkt zijn, worden in de toekomst in een aantal regio’s flinke tekorten verwacht door een groeiende zorgvraag en een achterblijvend aanbod. ‘De signalen dat er regionaal onvoldoende huisartsenzorg beschikbaar is, komen uit zogeheten krimpgebieden en achterstandswijken, maar ook vanuit andere plaatsen in Nederland.’

Het Capaciteitsorgaan erkent dat er waarschijnlijk meer vacatures zijn voor huisartsen, maar stelt tegelijkertijd dat deze kennelijk op een andere manier dan via publicatie op vacaturesites worden uitgezet. Deze vacatures komen niet ‘bovendrijven’ in de gebruikte zoekmethodes. Het Capaciteitsorgaan laat weten dat het openstaat voor suggesties voor andere bronnen om structureel vacatures te achterhalen. En, plaatst Butterman nog een relativerende opmerking: ‘Het tellen van vacatures is voor het Capaciteitsorgaan één van de manieren om te bepalen wat de “onvervulde vraag” naar medisch specialisten en profielartsen is. We gebruiken daarnaast ook input uit andere onderzoeken en natuurlijk uit het veld.’

download de tabel Lees ook download dit artikel

Zoek naar vacatures op medischcontactbanen.nl

werk arbeidsmarktmonitor arbeidsmarkt carrière werk en inkomen vacatures
  • Marieke van Twillert

    Marieke van Twillert is sinds eind 2015 journalist bij Medisch Contact. Arbeidsmarkt en internationale gezondheidszorg hebben haar speciale aandacht, maar ze volgt ook het levenseindedebat, medische technologie en internationale gezondheid. Marieke is een van de presentatoren van MC de Podcast en schrijft geregeld een bijdrage voor de rubriek Media en Cultuur.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.