Laatste nieuws
Diana Delnoij
2 minuten leestijd
Nieuws

Kwaliteitsinstituut hoort artsenorganisaties

1 reactie

‘Je moet niet beginnen met zaken waar niemand zin in heeft.’ Dat stelt Diana Delnoij, inhoudelijk kwartiermaker van het Kwaliteitsinstituut voor de zorg. Onder meer OMS en NHG moeten haar vertellen wat zij belangrijk vinden om aan te pakken.

Het is niet de bedoeling dat het Kwaliteitsinstituut de verantwoordelijkheid van de veldpartijen overneemt om samen te definiëren wat goede zorg is en hoe deze gemeten kan worden. Dat schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Het instituut wordt opgericht om de ontwikkeling van professionele standaarden te stimuleren en met kennis te ondersteunen. Alleen als het veld ‘zijn verantwoordelijkheid niet neemt’ kan het instituut opdracht geven voor het ontwikkelen van een professionele standaard.

Vijf organisaties worden in het Kwaliteitsinstituut ondergebracht: het Coördinatieplatform zorgstandaarden, de Regieraad Kwaliteit van Zorg, Zichtbare Zorg, KiesBeter en het Centrum Klantervaring Zorg. Op zijn beurt zal het Kwaliteitsinstituut deel uitmaken van het College voor zorgverzekeringen (CVZ), dat zich onder de nieuwe naam ‘Nederlands Zorginstituut’ niet alleen zal bezighouden met kwaliteit, pakketbeheer en verzekeringen maar ook met de innovatie van opleidingen en beroepen in de zorg.

Het Kwaliteitsinstituut wordt bijgestaan door een vijftienkoppige Adviescommissie Kwaliteit, onder voorzitterschap van Jan Kimpen, voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht.

‘Het gaat ons om professionele standaarden’, zegt Diana Delnoij, nu nog directeur van het Centrum Klantervaring Zorg, straks hoofd van het Kwaliteitsinstituut. ‘Dat is een verzamelnaam voor standaarden, richtlijnen, indicatoren en meetinstrumenten. Er moet dus niet alleen worden vastgelegd wat goede zorg is voor patiënten met een bepaalde aandoening, maar ook hoe gemeten kan worden of deze zorg werkelijk wordt geleverd.’ Een van de eerste taken van het instituut is het opstellen van een toetsingskader, waaraan professionele standaarden moeten voldoen. Delnoij: ‘In de medische wereld zijn al tal van richtlijnen en standaarden ontwikkeld. Omdat we die onmogelijk allemáál kunnen toetsen, zullen we een meerjarenagenda opstellen met de belangrijkste onderwerpen. Binnenkort gaan we daarover praten met de veldpartijen, zoals de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Want je moet natuurlijk niet beginnen met zaken waar niemand zin in heeft.’

Volgens NHG-bestuursvoorzitter Arno Timmermans kan het Kwaliteitsinstituut een rol spelen bij het verder ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen: ‘Maar dan moet het veld daar wel direct bij worden betrokken. En tot nu toe is het allemaal niet zo gelukkig verlopen.’

De OMS heeft zich in het verleden weinig enthousiast over het instituut uitgelaten. Marcel Daniëls, voorzitter van de Raad Kwaliteit, zei vorig jaar in Medisch Contact het ‘uit de markt te willen prijzen’, en directeur Bart Heesen noemde de doorzettingsmacht ervan ‘helemaal niet nodig’. Delnoij zou het jammer vinden als de nadruk in de gesprekken komt te liggen op de vraag wie wat mag doen. ‘Ik zou willen dat we uitgaan van inhoud en kwaliteit en het belang van de patiënten. Daar word ik enthousiast van.’

Wanneer het nieuwe instituut precies van start zal gaan, kan zij niet met zekerheid zeggen. ‘We gaan uit van 1 januari 2013, maar het instituut krijgt wettelijke bevoegdheden. Het is niet te voorspellen wanneer dat geregeld kan zijn.’

Joost Visser

Voortgangsrapportage Kwaliteitsinstituut (brief aan de Tweede Kamer)


Lees ook:

beeld: Thinkstock
beeld: Thinkstock
Nieuws richtlijnen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Marcel Daniëls

  voorzitter Raad Kwaliteit Orde van Medisch Specialisten, Utrecht

  Met enige verbazing lazen wij de Nieuwsreflex van Medisch Contact (20 april 2012) op de meest recente ontwikkeling rond het in oprichting zijnde Kwaliteitsinstituut voor de zorg. Als Orde van Medisch Specialisten zouden we weinig enthousiasme hebben ...getoond voor dit instituut in oprichting. Deze conclusie wordt getrokken op basis van een tweetal uit haar verband gehaalde quotes van ondergetekenden. De praktijk is echter dat de voorgenomen oprichting van dit instituut twee jaar geleden werd gezien als een uitdaging voor en ondersteuning van ons eigen kwaliteitsbeleid. Een betrouwbare partner zijn van alle stakeholders in de zorg, werd het motto van de wetenschappelijke verenigingen en de OMS die hun krachten bundelden in de Kwaliteitskoepel Medisch Specialisten (www.kwaliteitskoepel.nl).
  Verdere stappen op weg naar een concrete samenwerking met het Kwaliteitsinstituut zijn inmiddels gezet. Op 20 maart jongstleden vond een ontmoeting plaats van OMS, wetenschappelijke verenigingen, medewerkers van CVZ en betrokkenen bij het Kwaliteitsinstituut in oprichting. “Een bijzondere bijeenkomst met een mooi volwassen programma” en “een appetizer, die naar meer smaakt” zo oordeelde Bert Boer, organisatorisch kwartiermaker van het Kwaliteitsinstituut en lid van de Raad van Bestuur van het CVZ. Met de komst van Diana Delnooij èn zoals de Adviescommissie Kwaliteit is vormgegeven, vertrouwen OMS en wetenschappelijke verenigingen er op de samenwerking verder goed gestalte te kunnen geven.

  Marcel Daniëls, bestuurslid OMS
  Bart Heesen, directeur OMS

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.