Laatste nieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

KNMG: Gerommel in de maatschap

Plaats een reactie

Het komt in de beste maatschappen voor: irritaties en ruzies. ‘Dokters zijn enorme doeners, vaktechnisch onderlegd. De andere kant blijft onderbelicht: hoe werk je samen, hoe communiceer je?’, verklaart Ineke Booij, zelf medisch specialist en media­tor. Zij begeleidt artsen in haar praktijk voor coaching, procesbegeleiding en mediation.‘Als een maatschap zich aandient, is er doorgaans sprake van een ernstig conflict’, aldus Ineke Booij. ‘Meestal neemt in zo’n geval de Raad van Bestuur contact op. Helaas is nog weinig sprake van preventief onderhoud via coaching. Jammer, want dat voorkomt veel ellende. Gezien mijn achtergrond als psychiater en psychotherapeut bellen ze mij als onderlinge verhoudingen het grootste probleem vormen. De inhoud  komt niet meer aan bod, er spelen communicatieproblemen, gecombineerd met onduidelijkheden over doelen, rollen, procedures en structuren. Dat leidt tot spanningen, waarbij men klaagt over elkaars interpersoonlijke stijl: ‘Jansen is het probleem, Jansen moet weg’. Of er treden blokkades op in fusies van maatschappen, die elkaar als ‘een andere wereld’ of als ‘overheersend’ beleven. Door fusies zit je fysiek vaak ook elders, zodat je elkaar uit het oog verliest en beelden over en weer ontstaan. Ook generatieproblemen kunnen een rol spelen: de ene maat gaat over vijf jaar met pensioen, wil alles bij het oude houden, de ander heeft grote plannen.’Ineke Booij vervolgt: ‘De rol van de medisch manager leidt ook nogal eens tot problemen. Ik ken een maatschap die de meest conflict­vermijdende maat tot medisch manager bombardeerde; hij zou geen misbruik maken van zijn toegenomen macht en gemakkelijk te beïnvloeden zijn. Dat deze collega in het ziekenhuis weinig voor elkaar kreeg, was een onvoorziene consequentie.’Wat zijn mogelijke oplossingen en wat is uw werkwijze?

‘De maatschapsleden moeten gezamenlijk tot oplossingen komen. Mijn rol is die van gesprekskatalysator. Het opbouwen van een zodanige relatie met alle maten dat iedereen volwaardig meedoet, is echter niet eenvoudig. De afspraak is dat de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk is en dat vijandelijke acties onmiddellijk gestaakt worden. Vervolgens vindt een inventarisatie plaats: wat zijn de problemen, wat is al geprobeerd, waarom mislukte dat en wat moet er wél gebeuren? Allereerst moet er verbetering in de relaties optreden: partijen luisteren weer naar elkaar, laten zich niet telkens leiden door vooroordelen, behandelen elkaar voorkomend. Zo is er steeds een wisselwerking tussen relatie en inhoud. Het conflict wordt laag voor laag afgepeld, er komt zicht op oplossingen. De weg daarheen wordt in een plan van aanpak met tijdspad gegoten.’Ineke Booij besluit: ‘Gelukkig komt er in de opleiding steeds meer aandacht voor communicatie, effectief vergaderen en omgang met elkaar. De huidige 40-plusgeneratie heeft daarover in de opleiding weinig geleerd. Inmiddels - met de snelle veranderingen in het medisch krachtenveld - moeten maatschappen wel. De laatste jaren zie je meer aanbod voor bijscholing daarin. Onze begeleiding on the spot heeft als voordeel dat de maten het samen doen en dat ze dichtbij huis kunnen blijven. Afhankelijk van de grootte van de maatschap en de problematiek kom ik alleen of samen met een van mijn twee mannelijke collega’s. Door onze klussen samen te bespreken, houden we elkaar scherp.’Wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met de Artseninfolijn, elke werkdag bereikbaar tussen 8:30 en 17:30 uur via tel. 030 282 3322, of via  fax 030 282 3397 of via e-mail

artseninfolijn@fed.knmg.nl

.

Federatienieuws
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.