Laatste nieuws
Nieuws

‘Betere uitleg nodig over fraudecontrole’

2 reacties

Zorgverzekeraars moeten beter uitleggen aan zorgaanbieders waarom ze overgaan tot fraudecontrole op patiëntniveau. En voorkomen moet worden dat zorgverzekeraars op de stoel van artsen gaan zitten bij fraudecontrole. Daarvoor pleit de KNMG in een discussie over gewijzigde zorgfraudewetgeving.

De Tweede Kamer stemde in september in met wijzigingen van de Wet marktordening gezondheidszorg, die de mogelijkheid tot inzage in patiëntendossiers verruimen. De wijzigingen moeten toezicht op en opsporing van zorgfraude door zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vergemakkelijken, maar tegenstanders vrezen dat de wijzigingen het medisch beroepsgeheim aantasten. Dinsdag buigt de Eerste Kamercommissie VWS zich over het onderwerp.

De KNMG gaf eerder al aan niet te vrezen voor een aantasting van het beroepsgeheim, maar ziet de wetgeving wel graag op twee andere punten aangescherpt, zo legt de organisatie uit in een brief aan de Eerste Kamer. De KNMG vindt dat zorgverzekeraars beter moeten uitleggen aan zorgaanbieders waarom ze bij fraudevermoedens het zwaardere middel van detailcontrole (waarbij in het medisch dossier van een patiënt wordt gekeken) nodig achten in hun onderzoek.

Daarnaast wil de KNMG dat zorgverzekeraars niet op de stoel van een arts gaan zitten bij het nagaan van de doelmatigheid van geleverde zorg bij fraudecontroles. Alleen een arts mag oordelen over medische noodzaak, aldus de KNMG, die wil dat minister Edith Schippers regelt dat de NZa ‘vaker en strenger toeziet’ op naleving van beide punten.

De LHV vroeg al eerder, met vier andere organisaties, om in ieder geval te regelen dat patiënten vooraf toestemming moeten geven voor inzage in hun dossier bij fraudeonderzoek.

Lees ook:

Nieuws
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Thomas Bakker

  Zeist, Zeist

  In het nieuwsbericht geeft Medisch Contact een verkeerde weergave van de situatie door het gebruik van de termen ‘fraudecontrole’ en ‘fraude’ in plaats van de term ‘materiële controle’.
  Materiële controle is een instrument waarmee zorgverzekeraars a...an hun maatschappelijke verplichting kunnen voldoen door erop toe te zien dat premiegeld op de juiste manier wordt uitgegeven. Gecontroleerd wordt de rechtmatigheid van de declaratie, met andere woorden past de declaratie bij de zorg die is geleverd? Een zorgaanbieder kan naar eer en geweten een keuze maken voor één van de vele declaratiecodes, maar achteraf kan blijken dat dat een keuze voor een verkeerde declaratiecode was. Bij materiële controle worden middels een sterk getrapt systeem gegevens geanalyseerd. Hierbij wordt volgens een protocol gehandeld; alleen in het uiterste geval wordt dossiercontrole verricht.
  Een onderzoek naar fraude wordt verricht als er een redelijk vermoeden is van opzettelijk onjuist declareren. Dat is gelukkig in slechts enkele gevallen per jaar het geval. Bij een vermoeden van fraude geldt een ander protocol en komen we ook in een ander juridisch vaarwater, namelijk dat van het strafrecht.
  Als materiële controle en zorgfraude op één hoop worden gegooid, betekent dat dat iedere zorgaanbieder die onderwerp is van materiële controle verdacht zou worden van fraude. Dat is natuurlijk niet zo, maar kan wel stigmatiserend werken. Dat is absoluut onwenselijk. Omdat de zorgverzekeraars verplicht zijn sowieso nader onderzoek te doen naar declaraties en er veel materiële controles worden gedaan, waarbij dus geen opzet in het spel is, is het scheiden van materiële controle en zorgfraude van groot belang.

 • J.M. Groen

  Uroloog b.d., Bennebroek

  Er is al (te) veel geschreven over dit onderwerp, maar ik doe nog een schepje erbij. De medische status is eigendom van de patiënt: huisarts en ziekenhuis bewaren de gegevens zorgvuldig als een goed huisvader betaamt. Inzage en delen met collega's al...leen als dit in het gezondheidsbelang is van de patiënt, die daarvan weet. Een verzekeringsarts heeft een medischberoeps geheim omdat hij arts is. Hij bedient zijn werkgever met zijn medische kennis om bedrijfsschade te beoordelen. Hij heeft een afslag gemist als hij zich als opsporingsambtenaar laat gebruiken. Want alleen dàn kan een ambtenaar in dienst van OM zich toegang verschaffen tot privé omgevingen als hij een schriftelijk bevel van justitie overlegt. Inzage, bezoeken van privé eigendom zonder dat men dat weet?? Hier is sprake van ernstig schenden van het vertrouwen in de medische stand. Foei KNMG dat u zich met uw standpunt hier toe heeft laten meeslepen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.