Laatste nieuws
Eva Nyst
2 minuten leestijd

Artsenprotest tegen Gaza-oorlog in Lancet

11 reacties

The Lancet heeft een protestbrief gepubliceerd tegen het geweld in Gaza. De open brief van een twintigtal vooral Britse en Italiaanse medici en wetenschappers verscheen gisteren op de website.

‘Wij zijn artsen en wetenschappers, en ons leven is erop gericht om zorg te verlenen en gezondheid en levens te beschermen’, stellen de artsen. 'Op basis van onze ethiek en medische praktijk wijzen we af wat we zien in de aanval van Gaza door Israël.' De medici hekelen de aanvallen op burgers, vooral vrouwen en kinderen, ‘onder het mom van het straffen van terroristen.’

De artsen maken zich grote zorgen om de Palestijnse bevolking, die door de afsluiting van Gaza op allerlei manieren is gedepriveerd. ‘In Gaza lijden mensen honger, dorst, ze lijden aan vervuiling en gebrek aan medicijnen, elektriciteit en inkomen.’ De artsen spreken hun afschuw uit over het feit dat het onmogelijk is Gaza binnen te gaan om hulp te verlenen en dat zieken Gaza niet gemakkelijk kunnen verlaten.

Onder de medici die de brief hebben ondertekend is Sir Iain Chalmers, mede-oprichter van de Cochrane Collaboration. Psychiater Derek Summerfield van King’s College en de Britse organisatie Freedom from Torture, sprak zich al eerder uit tegen Israëlisch geweld en heeft nu ook ondertekend. Ook de hoogleraar Mads Gilbert, hoofd Emergency Medicine in een Noors universitair ziekenhuis tekende. Hij werkt nu in Al-Shifa Hospital in Gaza en schreef zondag een brief over de ‘extreme’ situatie.

Mocht het gebruik van gas verder worden bevestigd, dan is dit een oorlogsmisdaad en moeten zware sancties tegen Israël volgen, besluiten de opstellers, die collega’s oproepen zich ook uit te spreken tegen het geweld.

Op de dag waarop de brief werd opgesteld, 21 juli, telde de Verenigde Naties in Gaza 558 doden, waaronder 149 kinderen, en 3504 gewonden, waaronder 1100 kinderen. De mensen die nog onder het puin liggen zijn daar niet bij gerekend.

Eva Nyst

beeld: iStock
beeld: iStock
Israël Gaza
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • P.L. Ganani

  verzekeringsarts, ROTTERDAM Nederland

  geachte collega Duits,
  Het schrijnende is, dat er in de Gazastrook wél schuilkelders zijn. Maar burgers mogen er niet in. Hamasleden wel. De eigen bevolking beschermen lijkt het doel niet.
  Een medische discussie is dit inderdaad niet. Dan zou de oor...log in Syrië toch eerder een plekje in de Lancet verdienen, als het over het aantal doden of de leefomstandigheden zou gaan.
  Het zou mooi zijn als het anders was, maar we kunnen als artsen nu eenmaal niet meer dan we kunnen: arts zijn. Wereldproblemen oplossen is een vak dat ik op de universiteit niet geleerd heb. Ik kan het ook niet.
  Overigens is mijn ervaring dat het ook weinig zin heeft om bij ruzies tussen 2 mensen partij te kiezen, je helpt er niemand mee. Waarom zou dit bij oorlogen anders zijn? We kunnen er van alles van vinden, maar wie van ons is geheel op de hoogte van de situatie van beide partijen? Wie van ons weet wie wanneer liegt, en wat de echte waarheid is? Onze eigen omgeving zou er bij gebaat zijn, dat we geen partij kiezen. Anders wordt het probleem verplaatst naar onze eigen omgeving. Met als afschrikwekkend resultaat de demonstratie van afgelopen donderdag in Den Haag, waar men meende dat 'dood aan de joden' past binnen de vrijheid van meningsuiting en het recht van demonstratie. Wat heeft dat nog met Gaza te maken?

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Elke vorm van oorlog is verwerpelijk, elke vorm van het onnodig doden van onschuldige burgers is verwerpelijk. Wat ik schokkend vindt is dat de bevolking van Gaza kennelijk geen enkele georganiseerde beveiliging hebben. Er zijn blijkbaar geen schuilk...elders er is geen afdoend militair apparaat om de bevolking te beschermen. Israël is kennelijk wel in staat om zijn bevolking te beschermen en hebben wel de schuilkelders en het militaire apparaat om de eigen burgers te beschermen. Het is natuurlijk bewonderenswaardig dat een beweging als Hamas zijn eigen volk wil bevrijden, maar is het verstandig op deze wijze? Er wordt voortdurend geschoten op Israël, het land wordt voortdurend uitgedaagd. Maar als je de eigen bevolking niet weet te beschermen, moet je dan dit risico willen lopen? Als het risico wordt genomen op een gewapend conflict, dan dien je wel je eigen bevolking te kunnen beschermen, dat zie ik niet gebeuren. Waar ligt de verantwoordelijkheid, wie is begonnen? Is het de verantwoordelijkheid van een Joods volk dat in een vorm van wanhoop zijn heil heeft gezocht in wat zij noemen hun beloofde land, om elke vorm van vervolging te ontlopen? Kunnen we het de Palestijnen kwalijk nemen dat ze zich verdrongen voelen door deze immigratiestroom en het zelfs oprichten van een nieuwe staat en zich daartegen verzetten? Hoe zouden wij het vinden als nazaten van de Batavieren ineens Nederland zouden opeisen als hun beloofde land? Kortom het probleem ligt veel breder, maar hoe vinden we een oplossing? Bestaat er een manier om naast elkaar te bestaan?
  Op zich vind ik dit geen discussie voor artsenorganisaties, als arts dien je een mens te helpen die daartoe noodzaak heeft, of hij nu Palestijn is of Joods. Onze artseneed vraagt van ons eigenlijk zonder aanziens des persoons en zonder mening over de ander die ander te helpen.
  Het is een signaal dat dit zo niet kan, maar daarvoor vin ik The Lancet niet het geëigende medium.

 • MJ Fortuijn

  arts, Haarlem nl

  De veroordeling van Israëls daden in Gaza met een beroep op onze medische ethiek is onterecht bevoogdend. Ethiek is van toepassing in het maken van je eigen keuzes, waar je zelf verantwoordelijkheid over draagt. Wij accepteren in Nederland de oordele...n van het buitenland over onze medisch-ethische keuzes (m.n. euthanasie) toch ook niet. Het is niet aan ons om Israël op het matje te roepen, omdat wij dokter zijn.
  Als je de medische ethiek zonodig wilt inzetten om de wereld buiten je directe werkveld beter te maken, denk dan aan zaken waar je wel verantwoordelijkheid voor draagt. Bijvoorbeeld hoe eerlijk de koffie is die je koopt, of hoe leefbaar het loon is dat de gemiddelde Bengalese fabrieksarbeider krijgt van de kleding die je draagt. Want reken maar dat met het opheffen van armoede en honger een heleboel ziekte en dood voorkomen wordt.

 • Jos. Rensing

  huisarts, den Haag

  Mijns inziens kunnen de discussianten in dit "lijntje" hun debat beter voortzetten op Nu.nl wegens ontbreken van enige medische relevantie aan hun bijdragen.
  Met Brons zeg ik: oorlog = misdaad. Het gegeven dat ik arts ben levert echter geen meerwaar...de op voor deze uitspraak.

 • M.R. van Balken

  uroloog,

  Mijn blog in reactie op deze brief vindt u elders op deze site onder: "An open letter of the people of... the world" http://medischcontact.artsennet.nl/Opinie/Blogs/Michael-van-Balken/Bericht-Michael-van-Balken/145820/An-open-letter-for-the-people-o...f...-the-world-Michael-van-Balken.htm

 • C. Zwart

  anesthesioloog, AMSTERDAM Nederland

  Ik ben het van harte eens met de ondertekenaars van het protest tegen Israels optreden in de Gaza strook. In zo'n conflict kun je niet doen alsof er geen burgers zijn, zelfs niet als Hamas zich ophoudt onder de burgers. Dat is zelfs de definitie van ...een asymmetrisch conflict. Het gebruik van raketten en flechetgranaten in dichtbevolkt gebied is naar mijn smaak een oorlogsmisdaad. Dus de zelfverdediging van Israel zal op een voorzichtiger en proportionelere manier moeten gebeuren.

 • F.D. Brons

  Huisarts n.p. en SCEN-arts, 'S-GRAVENHAGE Nederland

  Cast Lead, Pillar of Defense, Protective Edge... Elke paar jaar is de openluchtgevangenis genaamd Gaza het doelwit van oorlogshandelingen met een mooie naam en een vernietigende uitwerking. Als Hamas eenmaal is uitgeschakeld, is het probleem opgelost..., hoopt men.
  Sinds ik in 1969 als medisch student in aanraking kwam met het Palestijnse probleem, heeft mij dit niet meer losgelaten. Veel van de vluchtelingenkampen waar ik toen gewerkt heb, bestaan niet meer, uitgemoord door Falangisten in Libanon, vader en zoon Assad in Syrië, koning Hoessein in Jordanië. Palestijnen wordt slachtoffergedrag verweten, dat zij een getraumatiseerd volk zijn, wordt voor het gemak vergeten.
  Nu is voor de zoveelste keer Gaza aan de beurt, een overbevolkt en ondervoed getto, waar gebrek is aan alles. Volgens sommigen door de Israëlische blokkade, anderen geven de schuld aan Hamas.
  Hamas is echter een chimère geboren, uit jarenlange etnische zuivering, onderdrukking, vernedering, en massamoord. Al deze ellende is niet begonnen met Hamas en ook niet met de junioorlog van 1967. Het is ook geen strijd tussen goed en kwaad en nog minder tussen twee of meer godsdiensten.
  Het enige wapen dat vrede brengt heet 'Gerechtigheid': erkenning van fouten uit het verleden en een rechtvaardige oplossing voor het in drieën gedeelde Palestijnse volk: De vluchtelingen in de diaspora, degenen die leven onder bezetting en blokkade op de West-Bank en in Gaza en de derderangs burgers die wonen binnen de grenzen van het Israël van vóór 1967.
  Alleen gerechtigheid leidt tot vrede en veiligheid voor alle betrokkenen, joodse Israëliërs én Palestijnen, binnen één of twee staten.
  De situatie in Gaza is nu acuut, dat artsen zich internationaal keren tegen het gebruik van massavernietigingswapens tegen de burgerbevolking, onverschillig door wie die worden ingezet, is een hoopvol teken en verdient navolging in Nederland.
  Oorlogsmisdaden is een pleonasme. Oorlog = misdaad!


 • S. Ouchan

  Huisarts, ASSENDELFT Nederland

  Jammer M. Vasbinder, jammer. U gaat zo ver in het verdedigen van Israël, dat u zelfs uw collega's van The Cochrane Library en the Kings College van anti-semitisme beschuldigt..Door mensen als u die niet bereid zijn om met een onbevooroordeelde blik n...aar de situatie te kijken, wordt elke kritiek op Israël in de kiem gesmoord. Als u in het bovenstaande artikel een anti-semitisme opmerking heeft gelezen, is het tijd voor de oogarts.

 • S. Ouchan

  Huisarts, ASSENDELFT Nederland

  Collega j. Hulshof; Als u werkelijk goed geïnformeerd was (dus niet alleen info via NOS), dan zou Hamas het laatste zijn waar u over zou praten in deze jarenlange aanhoudende bezetting. Want als u de moeite zou nemen om de info van Unicef en Amnesty ...International, dan komt u tot de conclusie dat dit geen oorlog meer is, maar een genocide.

 • M. Vasbinder

  medico familiar y comunitario, 03725 TEULADA ALIC Spanje

  Tot nu toe heb ik geen protest gehoord over de massaslachtingen in Syrië, Irak, Afrika etc, allemaal onder het mom van "Allah is groter" en uitgaande van rassentheorieën uit de zevende eeuw. Dat schijnt allemaal te kunnen en wordt kennelijk als polit...iek correct beschouwd.
  Natuurlijk is een kogel afgevuurd uit zelfverdediging door een Jood uit het enige democratische land in het Midden-Oosten een oorlogsmisdaad en een kogel afgevuurd door een ander een daad van verzet. Dergelijke standpunten worden ook wel antisemitisch genoemd. Het zou de heren artsen, overigens maar 20 en ongetwijfeld met Arabisch klinkende namen, sieren, als zij zich zouden verzetten tegen elke oorlogshandeling waar dan ook en zich niet laten meesleuren in de modetrend van het altijd weer schuldige Joodse volk, een trend grotendeels gebaseerd op pathologische jaloezie. Dat ook Medisch Contact, eens een verzetsblad, dit soort zaken publiceert zonder enig commentaar van de redactie doet het ergste vrezen voor de toekomst van onze beschaving.

 • J. Hulshof

  GGZ-arts, Wolfheze

  Wat de situatie gecompliceerder maakt is dat Hamas de Palestijnse bevolking van Gaza gebruikt als menselijk schild voor hun terroristische activiteiten en dat ze nu ook nog eens politiek voordeel er aan ontlenen dat er in Gaza-stad zoveel burgerslach...toffers vallen / zijn gevallen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.