Federatienieuws
3 minuten leestijd
Federatienieuws

‘Vragen om juridisch advies doe je nooit te vroeg’

Plaats een reactie
Getty Images
Getty Images

Meer dan achtduizend keer namen de LHV-juristen vorig jaar de telefoon op voor een vraag van een huisarts. De vragen gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen, van maatschapscontracten tot privacy en van praktijkovernames tot kleinschalige woonvormen. ‘Zodra je je afvraagt wat je ergens mee moet – gewoon bellen’, zegt jurist Annemarie Kerstens. Naast de ledenvragen houdt ze zich, samen met haar collega’s, ook bezig met de lobby rond (nieuwe) wetgeving.

Sommige dagen zijn bíjna helemaal gevuld met telefoontjes van huis­artsen die juridisch advies willen. Op andere dagen kan Annemarie Kerstens zich vrijwel geheel wijden aan de consequenties voor huisartsen van wetgeving die in de maak is. Kerstens bemenst samen met juristen Peter de Zeeuw en Erika Zwanenburg de juridische afdeling van de LHV. ‘Als LHV maken we deel uit van de Eerstelijns­coalitie, een breed samenwerkingsverband van eerstelijns­organisaties, die zich onder meer bezighoudt met administratieve lasten en de stapeling van regels. De Wet toetreding zorgaanbieders – Wtza – is daarvan een actueel voorbeeld. We kunnen nieuwe wetgeving natuurlijk niet zomaar tegenhouden of aangepast krijgen, maar vanuit de Eerstelijnscoalitie proberen we er in ieder geval voor te zorgen dat zorgaanbieders hun verplichtingen zo aangenaam mogelijk kunnen nakomen. Vanuit de LHV is de lobby voor minder administratieve lasten ook bedoeld om het praktijkhouderschap en daarmee ook patiënthouderschap aantrekkelijker te maken.’

Wtza

Mede door de lobby van de Eerstelijnscoalitie heeft minister Helder de ‘pauzeknop’ ingedrukt voor de jaarverantwoording die eerstelijnszorgorganisaties volgens de Wtza moeten publiceren. Bestaande zorgaanbieders hebben daardoor meer tijd om zich voor te bereiden. De inmiddels demissionaire minister heeft daarnaast aangegeven dat ze een verkenning laat uitvoeren naar de inrichting en invulling van het intern toezicht dat in de Wtza wordt geregeld. Ze kijkt ook naar een mogelijke verhoging van de getalsgrens, die nu op 25 ligt. ‘Vanuit de Eerstelijnscoalitie hebben we daarover goed overleg met VWS’, zegt Kerstens. ‘We denken mee over alternatieve mogelijkheden voor intern toezicht. Het ingewikkelde is wel dat de huidige verplichting geldt, ook al laat de minister een verkenning uitvoeren naar een mogelijke verruiming. Daar krijgen wij best veel vragen over, die niet altijd makkelijk te beantwoorden zijn. Soms kunnen we huisartsen adviseren om aan te geven dat ze nog bezig zijn met de inrichting van het toezicht, in afwachting van de verkenning van de minister.’

De Eerstelijnscoalitie houdt zich niet bezig met de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden – de opvolger van de wet DBA, bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Kerstens: ‘Daarvoor hebben we in kleiner verband een lobby, met KNMT, VvAA en de Federatie Medisch Specialisten. Ook in die lobby gaat het er in de eerste plaats om dat de nieuwe wet praktisch uitvoerbaar wordt voor huisartsen en niet te veel administratieve rompslomp veroorzaakt.’

Zodra je je afvraagt wat je ergens mee moet – gewoon bellen’

Bel snel

De vragen die de juridische afdeling van LHV-leden krijgt, zijn veel meer ad hoc dan de langlopende wetgevingstrajecten. Een fijne combinatie, vindt Kerstens. Sommige vragen kan ze meteen beantwoorden, voor andere is wat meer tijd nodig. ‘We trekken maximaal vier uren uit voor het beantwoorden van één vraag. Anders komen de vragen van andere leden in het geding. Is er meer uitzoekwerk nodig, dan verwijzen we door naar een specialistisch kantoor.’ Een beller heeft altijd binnen vijf werkdagen antwoord, maar vaak al veel sneller.

Kerstens raadt huisartsen aan om niet te lang te wachten met bellen als ze met een juridische vraag zitten. ‘Een vraag komt eigenlijk nooit te vroeg, soms wel laat. Zo werden we een keer gebeld door een huisarts die een euthanasie had verricht, waarvan de toetsing nog op zich liet wachten. Hij maakte zich zorgen over mogelijke strafrechtelijke vervolging, maar op basis van het verhaal konden we hem meteen geruststellen. Ondertussen had hij er al wel weken mee rondgelopen.’ Een tijdig advies, bijvoorbeeld over conflicten met medewerkers of collega’s, kan ook escalatie voorkomen. Kerstens: ‘Soms is er al stevige ruzie binnen een maatschap of hagro voor een huisarts ons belt. Zodra je je afvraagt wat je ergens mee moet – gewoon bellen. Wat een huisarts ons vertelt, is uiteraard altijd vertrouwelijk en anoniem.’

Tekst met medewerking van Berber Bijma (eerder verschenen in De Dokter)

Federatienieuws LHV
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.