Federatienieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

KNMG-richtlijnen aangepast aan AVG

Plaats een reactie

Vanaf 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Enkele KNMG-richtlijnen zijn aangepast aan deze aangescherpte privacyregels.

De nieuwe privacywet legt met name aan organisaties nieuwe verplichtingen op. Voor individuele artsen verandert deze wet weinig met betrekking tot het omgaan met medische gegevens. Dat komt onder andere doordat bestaande wetgeving, zoals de Wgbo, Wet BIG, Wkkgz, Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg en de regels omtrent het medisch beroepsgeheim gewoon blijven bestaan.

De KNMG heeft de volgende richtlijnen aangepast aan de AVG:

- Handreiking Beroepsgeheim Politie/justitie (2012)

- KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens (2016)

Daarin zijn met name de verwijzingen naar de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door verwijzingen naar corresponderende of nieuwe bepalingen uit de AVG. De KNMG werkt op dit moment aan de (algemene) actualisatie van diverse richtlijnen en past deze waar nodig uiteraard ook aan de AVG aan.

Gebruik van Gmail en Hotmail

Recentelijk verschenen berichten in de media over het gebruik van onveilige e-mailservices door artsen.

In de richtlijn Omgaan met medische gegevens adviseert de KNMG nadrukkelijk om medische gegevens alleen versleuteld per e-mail te versturen. De AVG verandert niets aan dit advies rondom het gebruik van e-mail in de zorg, niet tussen artsen onderling en niet tussen artsen en patiënten. E-mailservices als Gmail en Hotmail/Outlook zijn in beginsel niet geschikt voor het versturen van medische informatie. U dient minimaal de persoonsgegevens in een e-mailbijlage actief te versleutelen of gebruik te maken van versleutelde communicatie om uw wettelijke beveiligingsplicht uit de AVG na te leven.

Achtergrondinformatie over de AVG

De AVG versterkt de zeggenschap van mensen over hun persoonsgegevens en legt een nadruk op verantwoording: organisaties moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Overtredingen van de AVG kunnen tot hoge boetes leiden. Bij het toezicht op de naleving van de nieuwe regels legt de nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de focus op de naleving van de verantwoordingsplicht van organisaties, de beveiliging van medische gegevens en de handel in persoonsgegevens. Ook controleert de AP of de zorginstellingen die hiertoe verplicht zijn, waaronder ziekenhuizen die op grote schaal medische gegevens verwerken, een functionaris voor gegevensbescherming (FG) hebben aangesteld. De AVG geldt voor alle maatschappelijke sectoren, dus ook voor de zorg. Deze regels vervangen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), die op 25 mei is ingetrokken. Tegelijk met de AVG is ook de Uitvoeringswet AVG in werking getreden.

Federatienieuws 23 - 2018

Federatienieuws KNMG
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.