Federatienieuws
2 minuten leestijd
actueel

KNMG informeerde Tweede Kamer over levenseindezorg bij ongeneeslijk zieke kinderen

9 reacties

De Tweede Kamer debatteerde op 28 juni over de voorgenomen Regeling Levensbeëindiging bij kinderen tussen 1-12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden (Regeling LK) tijdens het debat medische ethiek. De KNMG stuurde een brief aan de Tweede Kamer en vroeg aandacht voor de rechtszekerheid voor artsen, het betrekken van kinderen in de besluitvorming en onderzoek te doen naar de consequenties voor andere wilsonbekwame groepen.

Niet wegkijken

Levenseindezorg bij ongeneeslijk zieke kinderen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden, is voor alle betrokkenen een zeer ingrijpend en emotioneel proces. KNMG begrijpt goed dat er behoefte is aan een dergelijke regeling en ziet ook de noodzaak om te kijken op welke manier we deze kinderen, hun ouders en artsen kunnen helpen bij deze lastige dilemma’s rond het levenseinde. Het is goed dat we als samenleving niet wegkijken van deze problemen en met elkaar het gesprek hierover aangaan.

Zorgen

Eerder heeft de KNMG haar zorgen geuit richting het ministerie van VWS over de voorgestelde concept-regeling, die in juni 2022 voorlag in het veld. Op 14 april 2023 stuurde minister Kuipers een brief aan de Tweede Kamer met de kabinets­reactie op de evaluatie van de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Regeling LZA/LP) en het vervolg van de voorgenomen Regeling LK. De geschetste kaders en vervolgstappen in de brief nemen de zorgen van de KNMG niet weg. Voor een solide regeling riep de KNMG de Tweede Kamer op om de volgende punten onder de aandacht te brengen bij de minister:

1. Waarborg rechtszekerheid voor artsen

De KNMG adviseert de aandachtspunten over het versterken van de rechtszekerheid uit de evaluatie van de Regeling LZA/LP te betrekken bij de Regeling LK. Daarnaast vragen wij om tijdig en in samenspraak met de beroepsgroepen en andere relevante partijen de zorgvuldigheidseisen op te stellen én deze op te nemen in de Regeling LK.

2. Betrek kinderen bij de besluitvorming over levensbeëindiging

De KNMG stelt voor dat in de Regeling LK expliciet wordt vermeld dat een kind, als het daartoe in staat is, tijdig wordt meegenomen in het besluitvormings­proces én expliciet toestemming geeft voor eventuele levensbeëindiging.

3. Onderzoek de consequenties voor andere wilsonbekwame groepen

De KNMG vindt het belangrijk dat er (empirisch, ethisch en juridisch) onderzoek wordt gedaan naar deze groepen. Daarnaast vindt de KNMG het belangrijk dat ook de belanghebbende groepen die te maken hebben met deze andere categorieën wilsonbekwame patiënten die uitzichtloos en ondraaglijk lijden tijdig in het proces van vaststelling van de zorgvuldig­heidseisen voor de Regelink LK worden betrokken. 

Federatienieuws KNMG actueel
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • P.J.E. van Rijn

  huisarts n.p., Rheden

  Beste M. Oosterhoff. De zinsnede` Het gemak waarmee je ieder met een psychische aandoening of verstandelijk beperking wilsonbekwaam verklaart` valt mij niet aan te rekenen en is dus geheel voor eigen rekening. Letterlijk heb ik hier geschreven : `Eve...nals wilsonbekwame verstandelijk gehandicapte of psychiatrische patiënten .` Om aan dit misverstand een eind te maken laat ik je mijn artikel in `Trouw` via de redactie van `Medisch Contact`` toe komen.

 • M.D. Oosterhoff

  psychiater, Thesinge

  Het artikel is NIET gewoon te vinden op Google.
  Ver ga je voorbij aan mijn kritiek op het gemak aarmee je ieder met een psychische aandoening of verstandelijke beperking wilsonbekwaam verklaart

 • P.J.E. van Rijn

  huisarts n.p., Rheden

  Alvorens commentaar te geven voortaan dus eerst maar eens lezen..Staat trouwens `gewoon` op Google.

 • P.J.E. van Rijn

  huisarts n.p., Rheden

  Inderdaad, de door `Trouw` bedachte titel slaat nergens op ,maar de inhoud des te meer. Zie: https://www.trouw.nl/opinie/als-je-kinderen-uit-hun-lijden-mag-verlossen-is-het-einde-zoek~ba04fbf8 / of: Peter van Rijn Trouw `Als je kinderen uit hun l...ijden..`

 • M.D. Oosterhoff

  psychiater, Thesinge

  Het opiniestuk in Trouw kan ik niet vinden. Maar de kop is dus: Als je kinderen tot 12 jaar uit hun lijden mag verlossen dan is het eind zoek. Dat klinkt toch raar.
  Is een kind uit zijn ondraaglijke lijden verlossen zo grensoverschrijdend dat het e...ind zoek is.? Of betwijfel je dat er uitzichtloos en ondraaglijk lijden kan bestaan bij kinderen?
  Dat doe je kennelijk wel bij demente mensen, verstandelijk beperkten en psychiatrische patiënten, die je ook nog eens allemaal als wilsonbekwaam neerzet.
  Dat getuigt van weinig respect • P.J.E. van Rijn

  huisarts n.p., Rheden

  correctie: `...uit hun lijden mag verlossen ,is het einde zoek.`

 • P.J.E. van Rijn

  huisarts n.p., Rheden

  De ontwerpers van de euthanasiewet, de ministers Korthals en Borst, hebben het recht op leven ooit gesteld boven het recht gevrijwaard te blijven van onmenselijke en vernederende handelingen .Als de wet zou worden gewijzigd zou die vaststelling kunne...n komen te vervallen .Dan zou het mogelijk maken van actieve levensbeëindiging zonder [schriftelijke] wilsverklaring van kinderen van 1 tot 12 jaar dit automatisch ook mogelijk kunnen maken voor andere wilsonbekwamen ,zoals uitzichtloos [?] en ondragelijk [?] lijdende wilsonbekwame demente , verstandelijk beperkte of psychiatrische patiënten. Die nooit in volle vrijheid bewust een wilsverklaring hiertoe hebben ondertekend. en zonder actuele instemming van betrokkenen. Een barmhartige uitkomst of een vogelvrij verklaring? Voor een dergelijke wetswijziging moet er eerst nog eens goed worden nagedacht alvorens het beroep op een `noodtoestand` vastgelegd in artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht, zo`n algemene uitleg te geven dat die onbedoeld ook op andere wilsonbekwame patiënten van toepassing zal zijn. Zie ook van ondergetekende : ` Als je kinderen tot twaalf jaar uit hun einde mag verlossen, is het einde zoek .` [Trouw -Opinie , 20 april 2023] Peter van Rijn

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.