Federatienieuws
Jurriaan Penders
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Kernwaarden van de bedrijfsarts - Voorzitter NVAB

2 reacties

Vorig najaar stelde de NVAB tien kernwaarden van de bedrijfsarts vast. Goede bedrijfsgezondheidszorg is en blijft van belang, maar wat is precies goede bedrijfsgezondheidszorg?

In de wet staan allerlei verplichtingen over arbeidsomstandigheden en ziekteverzuimbegeleiding, maar niet beschreven is aan welke fundamentele waarden de uitvoering moet voldoen. In de beschrijving en implementatie hiervan ligt bij uitstek een rol voor de wetenschappelijke beroepsvereniging: wat verstaan bedrijfsartsen onder goede bedrijfsgezondheidszorg? Aan welke normerende uitgangspunten voor de kwaliteit van ons werk willen wij ons houden? Aan welke waarden mogen wij door anderen gehouden worden?

Beroepsmatige kernwaarden verbinden de beroepsgroep en zijn van toepassing onafhankelijk van de setting waarin het beroep wordt uitgeoefend. Ook de huisartsen beschreven recentelijk hun kernwaarden. En binnen de sociale geneeskunde deed de KAMG onlangs hetzelfde in hun positionpaper. Maar het aardige van kernwaarden is ook dat grote diversiteit mogelijk blijft met behoud van een uniforme basis.

Er is alle reden voor bedrijfsartsen
om trots te zijn op hun werk

De bedrijfsgezondheidszorg verkeert in een stevig commercieel krachtenveld. In Nederland is die zorg volledig privaat gefinancierd. Dus is het ook belangrijk te weten wat de grote aanbieders van bedrijfsgezondheidszorg, de arbodiensten, van deze kernwaarden vinden. De prijzenslag in de arbomarkt vanwege de (o zo succesvolle) marktwerking lijkt het formuleren van extra kwaliteitseisen niet te vergemakkelijken. Toch kwam er van hun kant juist waardering en de wens om de kernwaarden scherp na te leven: zo wordt (‘extra-concurrentieel’) een minimum niveau van dienstverlening vastgesteld, wat een nieuwe dimensie toevoegt aan de onderhandelingen over de tarieven.

En in internationaal perspectief, spelen onze kernwaarden een rol? Ik was aanwezig bij de oprichtingsbijeenkomst van een internationaal samenwerkingsverband van bedrijfsartsen in Orlando. Bedrijfsartsen maken zich wereldwijd zorgen over de economische crisis waardoor meer druk op bedrijven en werkenden ontstaat en waardoor duurzame inzetbaarheid wereldwijd een issue is. In dit kader stelde ik onze kernwaarden ter beschikking aan de internationale zusterverenigingen. Daar hebben we waardering voor gekregen: hoewel aandacht voor preventie in de Nederlandse bedrijfsgezondheidszorg behoorlijk is verslapt in verhouding tot het buitenland, hebben we met onze kernwaarden weer een zekere gidspositie weten te verwerven. Canada gaat onze kernwaarden aanpassen aan de lokale situatie en aldaar toepassen. Diverse andere landen, waaronder de VS, Estland en India, zijn in diverse stadia van ontwikkeling van het vak, waar de Nederlandse kernwaarden hen in kunnen helpen of inspireren.

Waar u in 2013 de NVAB tegenkomt, daar zult u onze kernwaarden tegenkomen. De bedrijfsgeneeskundige dagen volgende week, hebben ze als centraal thema: alle congresonderdelen zijn gebaseerd op de nieuwe kernwaarden.

Er is alle reden voor Nederlandse bedrijfsartsen om trots te zijn op hun werk. Deze kernwaarden helpen bedrijfsartsen hun werk professioneel uit te voeren: ze signaleren tijdig gezondheidsproblemen van werkenden en vertalen deze naar de juiste maatregelen, ze empoweren arbeidsongeschikte werknemers adequaat naar werk en dragen bij aan een gezond bedrijf en aan preventieve gezondheidszorg op de werkvloer!

Jurriaan Penders, voorzitter NVAB

Federatienieuws
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • R.U. Melchers

  bedrijfsarts, HOUTEN

  Zo'n tachtig procent van de tijd van de bedrijfsarts gaat naar verzuimbemoeienis.
  In de 'Kernwaarden van de bedrijfsarts' die de NVAB onlangs vaststelde... geen woord daarover!

 • algra

  zelfstandig bedrijfsarts, rotterdam nl

  Baanbrekend, papieren tijger of zelfsnijdend zwaard ?

  De NVAB heeft tien kernwaarden geformuleerd in nasleep op het vele rumoer rond de positie van de bedrijfsarts. Een sterk politiek geframede discussie, waarbij door meerdere partijen op vele borde...n tegelijk wordt gespeeld.

  Doel van de NVAB was én is nog steeds de bedrijfsarts terug te leiden naar het beloofde land, en haar bakermat: de zorg. Dus weg onder het zware juk van het - in de visie van de NVAB - niet meebewegende Ministerie van Sociale Zaken én op zoek naar de groene weiden aan de overkant bij het Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport ( VWS).

  Verenigingsrecht
  Middels het verenigingsrecht zijn de leden van een beroepsvereniging aanspreekbaar op cq juridisch gebonden aan de door de eigen beroepsvereniging vastgestelde standpunten. Dit gegeven kent echter geen brede verspreiding en menig lid van een beroepsvereniging ( ...en zo ook bij de NVAB) denkt er het zijne cq het hare van én denkt dat de soep niet zo heet wordt gegeten als opgediend, totdat ...

  Totdat ....
  Tja, totdat er een wakkere partij opstaat die een NVAB lid of de NVAB als geheel vraagt om op basis van deze Tien Kernwaarden - boter bij de vis - te leveren, en geen genoegen meer neemt met 'ja, maar.....' . En dat kan tot heel bijzondere zaken leiden.

  Probleem: het gat tussen wenselijkheid en werkelijkheid van alledag; tussen vrijblijvende intentie en daadwerkelijk leveren.
  In de Tien Kernwaarden wordt hoog opgegeven waar een bedrijfsarts aan dient te voldoen.
  De werkelijkheid van alledag verstaat zich echter niet met de door de NVAB gewenste werkelijkheid.

  In dit kader zijn de kernwaarden nummer 3, 10 en 5 van groot belang.
  De NVAB stelt in kernwaarde nummer 3 dat 'de bedrijfsarts zelf verantwoordelijk is voor de aard en inhoud van de zorgverlening'. Dat houdt in dat de bedrijfsarts direct geacht wordt invloed te hebben op de inhoud van de afspraken en het contract en dus (mede of eind ? ) verantwoordelijk is voor het inkoopproces. Dit is veel/meeste gevallen niet (afdoend) aan de orde.

  Middels kernwaarde nummer 10 wordt de bal (of is het een dilemma ?) rond gemaakt als gesteld wordt dat 'overeenkomsten nooit in strijd met de tien kernwaarden mogen zijn en dat de bedrijfsarts zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de overeenkomsten aan deze kernwaarden'. Hiermee hangt de bedrijfsarts zichzelf op, lijkt het.

  Ook kernwaarde nummer vijf kan een bottle neck of definitieve nekslag voor de bedrijfsarts zijn cq worden als gesteld wordt dat ' goede bedrijfsgeneeskundige zorg vereist actueel inzicht in en dus regelmatig onderzoek van de werkomstandigheden. De praktijk leert ons dat dit in vele gevallen (veel) te weinig gebeurt.

  Het lijkt louter een kwestie van tijd totdat een partij (vakbond, hoofd personeelszaken, OR, directeur bedrijf ? ) een bedrijfsarts of misschien de NVAB als beroepsvereniging met dit document in de hand vraagt te leveren: Zou u de omschrijving 'goede bedrijfsgeneeskundige zorg' eens exact ( in maat en getal) kunnen beschrijven en toelichten ? Heel concreet graag en het liefst op 1x a4. Bijvoorbeeld: hoe lang kan/mag/moet een spreekuurconsult duren ?
  De tijd van 'ja, maar .....'is dan voorbij. De NVAB en haar leden lijken hoog spel te spelen.

  Baanbrekend, papieren tijger of zelfsnijdend zwaard ?

  Zal dit document positief sturend uitpakken of juist een zelfsnijdend zwaard blijken te zijn ? De toekomst zal het uitwijzen. Benieuwd of dit punt op de BGD dagen aan de orde al komen.

  Kwestie van: wie kaatst moet bal terug verwachten ?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.