Federatienieuws
Jacqueline de Groot
2 minuten leestijd
voorzitterscolumn

Inspraak specialist ouderengeneeskunde

Plaats een reactie
Jacqueline de Groot, voorzitter-bestuurder Verenso
Jacqueline de Groot, voorzitter-bestuurder Verenso

Het Capaciteitsorgaan heeft besloten dat het aantal opleidingsplaatsen voor het specialisme ouderen­geneeskunde moet worden opgehoogd van 260 naar 305. Samen met SOON heeft Verenso zich hier hard voor gemaakt. Niet alleen gezien de toenemende vergrijzing in de bevolking, maar ook vanwege de uitstroom van het aantal collega’s dat binnenkort met pensioen zal gaan. Het rapport ‘Specialist ouderengeneeskunde: gat in én op de markt?’ dat Verenso in juli 2019 publiceerde, liet zien dat 2766 specialisten ouderengenees­kunde nodig zijn in 2034.

Dit zorgt voor een tweeledige uitdaging, namelijk hoe krijgen we voldoende nieuwe collega’s en hoe voorkomen we dat de collega’s vertrekken. Bij doorvragen aan collega’s die met het vak stoppen, ligt het vaak niet aan het werk an sich. Dat biedt nog steeds veel voldoening. Maar de positie van de specialist ouderengeneeskunde tezamen met hun vakgroep en daarmee zeggenschap is nog te vaak niet goed vastgelegd of ingebed in de zorg­organisatie.

In de coronaperiode is helder en duidelijk aangetoond dat de specialist ouderen­geneeskunde een belangrijke rol heeft in een zorgorganisatie. Een van de lessons learned is dat de inspraak, rol en medeverantwoordelijkheid in het beleid door de specialist ouderengeneeskunde van groot belang is. Niet alleen met betrekking tot behandeling, maar juist ook beleidsmatig. En dat geldt voor meer dan alleen de infectiepreventie, maar bijvoorbeeld ook voor het algemeen medisch beleid intramuraal, en ook extramuraal. Wat is de rol van de specialist ouderen­geneeskunde buiten de zorgorganisatie, in de regio?

De specialist ouderen­geneeskunde heeft een belangrijke rol in een zorgorganisatie

Om die inspraak meer handen en voeten te geven, is met de betrokken partijen ActiZ, Verenso, Zorgthuisnl, LAD en FBZ een convenant opgesteld en onder­tekend. Vorige week is daar een pers­bericht over uitgegaan.

Een belangrijke stap waarin we samen het belang benadrukken van de inspraak en medeverantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde en waarin we de zeggenschap samen vastleggen. Zeggenschap over het eigen werk blijkt steeds weer een kernthema voor zin houden in je werk. Vanuit je deskundigheid gevraagd en ongevraagd voorstellen en adviezen kunnen geven. Daar tijd voor krijgen. Meedenken over het strategisch beleid, gezond werkklimaat, organisatie van het werk, structurele overleggen met de raad van bestuur. Minimaal zo belangrijk is om het ook met elkaar vast te leggen, zodat het ook geborgd is.

Om daarin te ondersteunen, ontwikkelen we niet alleen masterclasses leiderschap en organisatie, maar ook een handreiking ‘Professioneel statuut’, met behulp waarvan de gemaakte afspraken vastgelegd kunnen worden. Om goed beslagen ten ijs te komen en met zeggenschap plezier te houden in ons mooie werk.

ouderengeneeskunde
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.