Federatienieuws
1 minuut leestijd
actueel

Actief vermelden BIG-nummer van de baan

1 reactie

De verplichting voor zorgverleners om hun BIG-nummer actief te vermelden op professionele websites en in hun e-mailondertekening gaat definitief van de baan. BIG-geregistreerde zorgverleners zullen hun BIG-nummer nog wel moeten verstrekken wanneer erom wordt gevraagd. Dat is een van de maatregelen uit een verzamelbrief over de Wet BIG die de minister van VWS 26 juni naar de Tweede Kamer stuurde.

Sinds 1 januari 2021 geldt de verplichting voor artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren om het BIG-nummer op de professionele website en in de mail­ondertekening kenbaar te maken en om het BIG-nummer op verzoek te verstrekken als een burger hiernaar vraagt.
De verplichting komt voort uit de tweede evaluatie van de Wet BIG in 2013. Daarin stond onder andere dat het BIG-register lastig doorzoekbaar kan zijn op naam, bijvoorbeeld als een beroepsbeoefenaar een veelvoorkomende naam heeft of geregistreerd staat onder een andere naam, zoals de meisjesnaam. De minister had wegens de coronapandemie de handhaving van deze verplichting door de IGJ opgeschort.1

Vanwege de hoge werkdruk voor beroepsbeoefenaren, de krappe arbeidsmarkt, de urgente uitdagingen op de arbeidsmarkt en de nog steeds toenemende aandacht voor het ontregelen van de zorg heeft de minister besloten de verplichting het BIG-nummer actief te vermelden te schrappen. Volgens de minister wegen de lasten niet op tegen het nut, de noodzaak en de proportionaliteit van deze maatregel. Het staat zorgverleners vanzelfsprekend vrij om het BIG-nummer alsnog actief te vermelden en de minister zal in zijn communicatie naar zorgverleners daar ook aandacht voor vragen.
De algemene maatregel van bestuur die dit regelt zal de minister aanpassen en via de gebruikelijke route ter consultatie voorleggen. 

voetnoot:

1. https://www.bigregister.nl/actueel/nieuws/2020/12/17/update-big-nummer

Federatienieuws KNMG actueel
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Psychiater, Utrecht

  Schrappen verplichte vermelding BIG-nummer: een slechte zaak.

  Sinds 1 januari 2021 zijn BIG-hulpverleners (artikel 3) verplicht om hun BIG-nummer te vermelden op professionele websites en in (e-mail)correspondentie en dit nummer te verstrekken wan...neer een patiënt erom vraagt. Hoewel deze verplichting oorspronkelijk eerder zou ingaan, werd deze vanwege corona meerdere keren uitgesteld. Hoewel de verplichting officieel al ruim tweeëneenhalf jaar van kracht is, is er al die tijd geen actieve handhaving door de IGJ geweest. Nu heeft minister Kuipers, die inmiddels demissionair is, aangekondigd dat hij de verplichting wil schrappen, omdat nut en noodzaak niet proportioneel zouden zijn. Minder regels, dat klinkt goed, ontregel de zorg! Maar schrappen van deze regel zal een negatieve invloed hebben op de gezondheidszorg in het algemeen en vooral op de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

  Door de lange wachttijden in de ggz gaan patiënten en zorgverleners steeds vaker op zoek naar zorgaanbieders waar men snel terecht kan. Dit heeft geleid tot een toename van instellingen en eenmenspraktijken die beweren directe zorg te kunnen leveren, zowel in persoon als online. Het gevaar bestaat dat deze zorg wordt verleend door goedkoop personeel, vaak zonder passende opleiding en zonder BIG-registratie. Het wordt dan ook steeds moeilijker voor patiënten en zorgverleners om onderscheid te maken tussen kwalitatief goede en slechte zorg, omdat flitsende websites en korte wachttijden misleidend kunnen zijn. Helaas is misbruik en het aanbieden van kwalitatief slechte en potentieel schadelijke zorg aan de orde van de dag. Het verplicht stellen en actief handhaven van de vermelding van BIG-nummers kan hierbij op verschillende manieren helpen.

  Ten eerste geeft het snel aan of een hulpverlener daadwerkelijk bevoegd en bekwaam is. Het verplicht stellen van het BIG-nummer maakt het voor patiënten (en verwijzers!) gemakkelijker om te bepalen of de betreffende hulpverlener een arts, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, etc. is. Ten tweede draagt dit bij aan de bekendheid van het BIG-register, wat vervolgens bijdraagt aan transparantie, kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.

  De minister voert hoge werkdruk voor beroepsbeoefenaren, een krappe arbeidsmarkt en urgente uitdagingen op de arbeidsmarkt aan als argumenten om de verplichting te schrappen. Hoewel deze punten zeker valide zijn, zal het schrappen van de verplichting om het BIG-nummer te vermelden deze problemen niet oplossen; integendeel.

  De eenmalige handeling om websites en e-mailhandtekeningen aan te passen kan de werkdruk op korte termijn verhogen, maar het schrappen van deze regel zal structureel gezien de werkdruk of administratieve last niet verbeteren. Bovendien is het logisch om de primaire bewijslast van bevoegdheid en bekwaamheid bij de zorgverlener te leggen in plaats van bij de patiënt, zoals nu het geval is, om transparantie en toetsbaarheid te waarborgen, vooral in de geestelijke gezondheidszorg.

  Wat betreft de krapte op de arbeidsmarkt: ook hier biedt het schrappen van deze enkele verplichting geen oplossing. De krapte is een zorgwekkend probleem, maar het verminderen van investeringen in zorgkwaliteit en -veiligheid is geen geschikte aanpak. Als er een oplossing in die richting wordt gezocht, zou het volledig afschaffen van het BIG-register en alle kwaliteitseisen laten varen wellicht effectiever kunnen zijn. Laten we hopen dat het nooit zo ver hoeft te komen in de gezondheidszorg.

  In plaats van het schrappen van de verplichting, zou de minister de IGJ juist moeten opdragen om actieve handhaving uit te voeren. Dit zou de IGJ meer in staat stellen om meer te doen waarvoor ze is opgericht: het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het verhogen van de veiligheid van zorg. Dit is dringend nodig, vooral in de geestelijke gezondheidszorg, waar momenteel, vanwege de enorme wachtlijsten, een wildgroei van dubieuze instellingen en behandelaren plaatsvindt. Nu kabinet Rutte IV en minister Kuipers demissionair geworden zijn, is er hoop dat dit besluit wordt uitgesteld en dat een volgend kabinet en een volgende minister meer aandacht zullen hebben voor kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg en de ggz. Het schrappen van deze maatregel zal de zorg namelijk absoluut "ontregelen", maar helaas vooral in de ouderwetse betekenis van het woord.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.