Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Reacties
Jos Schols
07 augustus 2013 1 minuut leestijd
huisartsenzorg

Zorgakkoord; huisarts kan zorg betaalbaar houden mits gesteund door zelf gebouwd netwerk

3 reacties

In het recente zorgakkoord krijgt de huisarts een sleutelrol om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Nog meer medische -en zorgproblemen moet de huisarts straks zelf oplossen, het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen moet omlaag en de ziekenhuisverplaatste zorg krijgt een extra impuls. Ook de ouderenzorg verandert. Kwetsbare ouderen kunnen straks alleen nog naar een zorginstelling (lees verpleeghuis) als het thuis echt niet meer kan. De verzorgingshuissector zal wellicht verdwijnen.

Voorwaar een uitdaging voor de huisarts, maar wel een haalbare!
De traditionele huisartsenpraktijk is immers al tot een heuse huisartsenvoorziening geworden waarin naast huisarts(en) en doktersassistente ook praktijkondersteuners aanwezig zijn, die allerlei activiteiten ontwikkelen op het gebied van bijvoorbeeld de ketenzorg voor diabetes-, COPD- en hartpatiënten en die tegenwoordig ook steeds vaker betrokken worden bij het opsporen en monitoren van kwetsbare ouderen. Niet zelden is ook een fysiotherapeut aanwezig en houden professionals zoals een diëtist en psycholoog er op gezette tijden spreekuur. Kortom een zorgvoorziening, die te beschouwen is als een intrinsiek huisartsgebonden netwerk en die potentie biedt voor de toekomst.

Er zal nu echter een tandje bijgeschakeld moeten worden, want de opdracht die nu voorligt, is veel ingrijpender. Dat kan als de huisarts zelf bereid is en ook zelf het initiatief neemt om extra passende ondersteuning te zoeken om zijn huidige reeds zelf gebouwde huisartsgebonden netwerk uit te breiden met extra professionals die ertoe doen én daarnaast ook samen te werken met de sociale wijk- en/of buurtteams die overal opbloeien.
Voor de ouderenzorg zou het dan mijn grootste wens zijn als aan elke huisartsvoorziening in de nabije toekomst een vaste specialist ouderengeneeskunde als consulent verbonden zou zijn, die op reguliere basis de praktijk bezoekt om de huisarts te ondersteunen bij complexe (zorg) problemen van fragiele ouderen. Ik ben ervan overtuigd dat dit kosteneffectief kan plaatsvinden en dat er onnodige ziekenhuisopnames en zeker ook onnodige verpleeghuisopnames mee voorkomen kunnen worden.

Prof. dr. Jos MGA Schols
Hoogleraar ouderengeneeskunde, Universiteit Maastricht en tevens Vivre, Maastricht

ouderenzorg
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Lyan de Roos-Roemkens, Specialist ouderengeneeskunde, BERLICUM NB 14-09-2013 02:00

  "Met belangstelling las ik het artikel in MC van 5 september van hoogleraar Jos Schols over de rol van de huisarts en de SO in de eerstelijns ouderenzorg waarin hij een lans breekt voor de ondersteunende inzet van de SO.
  Naast de bekende financiële en formatie tekorten, is er in mijn optiek nog een wezenlijke factor die van belang is om deze inzet te doen slagen .
  lk ben van mening dat het samenwerken alleen dan lukt , als er sprake is van wederzijds vertrouwen. Met duidelijke afspraken over wie wat doet en een concrete vraagstelling van de huisarts. Immers teveel bemoeienis zonder hulpvraag, kan leiden tot het gevoel van “eens maar nooit meer een consult”. Geen domeinstrijd, maar juist bundeling van expertise en deskundigheid. Ik hoor nog regelmatig dat er niet wordt samengewerkt, mogelijk omdat we elkaars kernkwaliteiten onvoldoende waarderen en kennen. Het ging immers altijd goed zonder elkaar, dus waarom nu met elkaar?
  Ik denk dus dat er nog veel water door de Maas zal vloeien, voordat we zover zijn dat we als beroepsgroepen effectief en op inhoud deugdelijk samenwerken met elkaar in het hele land . En dat hangt voor een groot deel ook van onze eigen attitude en mogelijkheden af, waarbij vooral wederzijds opgebouwd vertrouwen en het adagium Schoenmaker hou je bij je leest , van groot belang zullen zijn. En vertrouwen opbouwen kost tijd, dat moet groeien en kun je niet afdwingen. Als het er vervolgens is, is het een kwestie van gewoon het goede goed samen gaan doen voor de kwetsbare ouderen in ons midden! En dan zijn huisarts en SO wat mij betreft ook een prima duo als het gaat om effectieve kostenbeheersing van de ouderenzorg in de eerste lijn.
  "

 • Lyan de Roos-Roemkens, Specialist ouderengeneeskunde, BERLICUM NB 14-09-2013 02:00

  "Met belangstelling las ik het artikel in MC van 5 september van hoogleraar Jos Schols over de rol van de huisarts en de SO in de eerstelijns ouderenzorg waarin hij een lans breekt voor de ondersteunende inzet van de SO.
  Naast de bekende financiële en formatie tekorten, is er in mijn optiek nog een wezenlijke factor die van belang is om deze inzet te doen slagen .
  lk ben van mening dat het samenwerken alleen dan lukt , als er sprake is van wederzijds vertrouwen. Met duidelijke afspraken over wie wat doet en een concrete vraagstelling van de huisarts. Immers teveel bemoeienis zonder hulpvraag, kan leiden tot het gevoel van “eens maar nooit meer een consult”. Geen domeinstrijd, maar juist bundeling van expertise en deskundigheid. Ik hoor nog regelmatig dat er niet wordt samengewerkt, mogelijk omdat we elkaars kernkwaliteiten onvoldoende waarderen en kennen. Het ging immers altijd goed zonder elkaar, dus waarom nu met elkaar?
  Ik denk dus dat er nog veel water door de Maas zal vloeien, voordat we zover zijn dat we als beroepsgroepen effectief en op inhoud deugdelijk samenwerken met elkaar in het hele land . En dat hangt voor een groot deel ook van onze eigen attitude en mogelijkheden af, waarbij vooral wederzijds opgebouwd vertrouwen en het adagium Schoenmaker hou je bij je leest , van groot belang zullen zijn. En vertrouwen opbouwen kost tijd, dat moet groeien en kun je niet afdwingen. Als het er vervolgens is, is het een kwestie van gewoon het goede goed samen gaan doen voor de kwetsbare ouderen in ons midden! En dan zijn huisarts en SO wat mij betreft ook een prima duo als het gaat om effectieve kostenbeheersing van de ouderenzorg in de eerste lijn.
  "

 • J. Wind, huisarts, WIJK EN AALBURG 14-08-2013 02:00

  "Als huisarts denk ik ook dat er kosteneffectief substitutie van zorg kan plaatsvinden. Alleen ontschotting (tussen 1e en 2e lijn) lijkt mij dan wenselijk inclusief de financiële ontschotting hierbij. Adequate financiering (van de 1e lijn) is belangrijk evenals de factor tijd want meer en meer doen mensen een beroep op ons..... Spannende uitdaging is het wel!!"

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.