Inloggen
Blogs & columns
Blog

Hoeveel zijn de ouderen ons waard? - Renske Leijten

10 reacties

Dat je de problemen in de ouderenzorg met geld kunt oplossen, is een illusie, zei minister Schippers zondag in Buitenhof. Een dag eerder pleitte verpleeghuisarts Bert Keizer ervoor dat een verpleeghuis 300 euro per dag krijgt per bewoner, in plaats van de 200 van nu. Wie heeft er gelijk?

Ik ben geneigd de professional gelijk te geven. De zorg in het verpleeghuis wordt steeds intensiever, terwijl erop wordt bezuinigd. Op de kern-AWBZ – zo heet dat in politiek jargon – boekt dit kabinet de komende jaren weer een half miljard structureel in. En wat het zo extra schrijnend maakt, zijn de volgende cijfers die staatssecretaris Van Rijn verstrekte over de premieopbrengsten van de AWBZ/Wlz bij de begrotingsbehandeling VWS 2015.

Al eerder bleek dat sinds de wijziging van het belastingstelsel in 2001 70 miljard van de opgebrachte AWBZ premiegelden niet naar de AWBZ is gegaan, maar is gebruikt voor andere doeleinden. Maar het is nog erger als we ook de eigen bijdragen van al die jaren erbij betrekken. Zie onderstaande tabel:

Ter verduidelijking nemen we als voorbeeld het jaar 2014. De premieopbrengsten (A+B) bedragen 34 miljard. De collectieve uitgaven (G) zijn 26 miljard. Dat betekent dat er in 2014 8 miljard van de AWBZ-premies is afgeroomd (I). In de jaren 2001-2013 gaat het om een totaalbedrag van 100 miljard. Jaar in jaar uit zien we van die mooie staatjes wat burgers ‘kwijt’ zijn aan de zorg. Maar hoe vindt u het dat van de AWBZ-premie die u betaalt in 2014 23,5 procent niet aan zorg wordt uitgegeven? Ik voel me knap bestolen.

Naar aanleiding van de klacht van de heren Oude Nijhuis en Van Rijn over de behandeling van hun demente echtgenotes in het verpleeghuis WZH Waterhof in Den Haag ging een meerderheid van de Kamer overstag om snel te debatteren over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Dat debat stond inmiddels al een jaar (!) op de lijst van te houden debatten.

De vraag is wat de Kamer nu gaat doen. Een persoonlijk verhaal in de krant over een zeer slechte situatie van de zorg, wordt in politiek Den Haag eigenlijk altijd afgedaan als ‘incident’. Want, er zijn toch ook goede voorbeelden te geven? En met deze reflex zegt de meerderheid van de Haagse politiek eigenlijk tegen de mensen die terecht klagen over de erbarmelijke zorgsituatie: ‘U had maar beter moeten kiezen’.

Minister Schippers moest echter in Buitenhof erkennen dat de verwaarlozing van onze ouderen geen ‘incident’ is en dat een ‘kwaliteitsslag’ moet worden gemaakt. Het is de hoogste tijd dat de politiek beter kiest. Aan de premiebetaler ligt het niet, die betaalt al ruim voldoende voor de zorg.

Renske Leijten, Tweede Kamerlid SP

 • Renske Leijten

  Renske Leijten is sinds 2006 Tweede Kamerlid voor de SP, waar ze het woord voert op het gebied van zorg.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • JosRensing

  huisarts, den Haag

  27-11-2014 01:00

  Dag collega Bastiaans,
  Het spijt mij dat mijn kwartje (kort samengevat: als je opgehaalde en reeds bestede miljarden nu extra aan AWBZ wil besteden zal dat ergens anders pijn gaan doen)u in het verkeerde keelgat schoot.
  Niet alleen bij u maar ook in ...andere reacties bemerk ik geen belangstelling voor deze overweging.
  I rest my case

 • H.J.W. Bastiaans

  specialist ouderen geneeskunde, PURMEREND Nederland

  26-11-2014 01:00

  Hallo collega Rensing.

  Dit kwartje (Uw opmerking) valt bij mij verkeerd. Laten we het netjes houden, met neerbuigendheid is niemand geholpen. En ook U heeft de wijsheid niet in pacht.
  Wat ik duidelijk maak is: geld bestemt voor de AWBZ is van de AW...BZ.
  Als je geld voor iets anders nodig hebt, haal het dan binnen onder de noemer van dat andere doel. Dat is eerlijk, en dat is transparant.
  Of kunnen de dames en heren in Denhaag de miljarden die niet aan de AWBZ worden uitgegeven soms niet verantwoorden?? Dat is namelijk de simpele vraag.
  En ik veronderstel dat U als betrokken huisarts ook wilt weten waar de centen blijven. Als U weer eens aan een client moet uitleggen, waarom bijvoorbeeld een noodzakelijk hulp middel niet meer vergoed wordt.

 • Jos Rensing

  huisarts, den Haag

  25-11-2014 01:00

  Collega Bastiaans:

  U deelt kennelijk de mening van collega van Gerven namelijk:
  Laten we de premieopbrengst AWBZ ook daadwerkelijk uitgeven aan AWBZ-zorg.
  Dat is een respectabel standpunt, echter:
  Ik herhaal wat ik al eerder stelde(sorry voor de he...rhaling, maar soms duurt het toch wel erg lang voordat een kwartje valt): Dat betekent dan een dikke 5 miljard bezuinigen op andere overheidsbestedingen of voor een dikke 5 miljard toename van de overall belastingdruk.
  Ook de overheid kan een Euro maar één keer uitgeven.

 • H.J.W. Bastiaans

  specialist ouderen geneeskunde, PURMEREND Nederland

  25-11-2014 01:00

  Goede dag allemaal.
  Naar mijn mening is het heel eenvoudig.
  Geld opgehaald voor de AWBZ is voor de AWBZ.
  Als je het geld voor iets anders gebruikt, moet je het onder de andere noemer inzamelen.
  Kortom de cliente die afhankelijk zijn van de AWBZ, he...bben recht op het geld dat voor hun wordt ingezameld.Dat is de veel geroemde en tevens zeer veel misbruikte term transparantie.

  Ik vraag mij wat af. Als ik zo zou schuiven met inkomsten en uitgaven. Wat vind de belasting daar dan van. Wie durft een gokje te wagen?
  Rene Bastiaans. specialist ouderen geneeskunde

 • J.J.I. Ruchti

  Specialist ouderengeneeskunde, DRACHTEN Nederland

  24-11-2014 01:00

  Collega Rensing dat Renske Leiijten hetzelfde staatje gebruikt als Henk van Gerven ( ex huisarts) maakt het staatje nog niet minder waar.
  Volgens u is het geld uitgegeven aan " andere ongetwijfeld nuttige overheidstaken" ( dan moet men moet menniet... beweren dat de AWBZ onbetaalbaar wordt) bedoelt u daarmee het overeind houden van ( graaiende ) banken , niet functionerende JSFs en wachtgeldregelingen?!
  Waar blijft het geld? Dat is een goede vraag.
  Zelf werkzaam in een instelling die alles transparant , meetbaar en volgens een begroting moet verantwoorden zou ik dat het kabinet willen vragen ( en het antwoord in gedachte houden als ik weer een stemhokje binnen mag stappen...)

 • C.J. Swijgers

  arts, CASTEREN Nederland

  24-11-2014 01:00

  Vanaf het moment dat menselijk sociaalgedag gekapitaliseerd werd begon een individualisatie dat vele vormen van elkaar bijstaan en helpen in onbetaalbare bedragen zal eindigen.

 • Jos Rensing

  huisarts, den Haag

  24-11-2014 01:00

  Collega Ruchti.
  Natuurlijk staat het u vrij om zich af te vragen of overheidsuitgaven aan het overeind houden van banken, het aanschaffen van straaljagers of het ondersteunen van afgetreden politici een goede besteding van belasting- en/of premiegeld...en is.
  Ik denk daar ook het mijne van.
  En daar kunnen wij straks in dat stemhokje weer over nadenken.
  Mijn stelling was echter dat indien een - door een parlementaire meerderheid gesteunde - regering besluit dat dat wel degelijk een goede besteding is, het alleen nog maar een vraag van al dan niet gewenste verdere nivellering in dit land is of de daarvoor benodigde gelden uit premies dan wel uit andere belastingen verworven worden.

 • W. van der Pol

  ziekenhuisapotheker en counselor, Delft

  24-11-2014 01:00

  Collega Swijgers, u heeft in een zin op een prachtige wijze verwoord wat er speelt. De bezuinigingen hebben het denken en het goed nadenken over wezenlijke zaken in ernstige mate vertroebelt. En toen de politiek kongsies ging maken hebben ze een door...gaans nadenkende en bedachtzame Eerste Kamer koudgezet.

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  24-11-2014 01:00

  De beschaving is wel diep gedaald als we menselijk leed en ziekte gaan kapitaliseren, hoeveel mag een mens nog kosten? Wanneer wordt een mens in deze lijn tot "waardeloos" betiteld en wordt deze waardeloze mens dan "afgehandeld".
  Maar mevrouw Leijten..., nu een vraag, u als kamerlid moet toch er achter kunnen komen waar dat geld dan naartoe is gegaan. Waar is dat geld gebleven? Afgezien nog van de 10 miljard die bij de zorgverzekeraars staat en vergeet ook niet de gedwongen reserves van de instellingen zelf, hoeveel "dood"geld is er? Mensen raken hun zorg kwijt, zorgprofessionals raken hun werk kwijt. Waar blijft het geld? Geachte Kamerleden, als deze minister toegeeft dat het niet zo goed gaat, dan kun je rustig stellen dat het dus rampzalig gesteld is met de zorg. We weten het allemaal, maar er verandert niets.

 • Jos Rensing

  huisarts, den Haag

  24-11-2014 01:00

  Henk van Gerven is een collega kamerlid van mevrouw Leijten.
  Hij gebruikte hetzelfde staatje (AWBZ inkomsten en uitgaven)een paar maanden geleden.
  Mevrouw Leijten heeft dit staatje nu kennelijk van hem geleend ter adstructie van haar stelling dat zij... "zich knap bestolen voelt".

  Ik voeg mijn reactie van destijds nog maar weer eens toe om aan te geven dat de miljarden wellicht niet aantoonbaar aan AWBZ, maar wel aan andere ongetwijfel nuttige overheidstaken op zijn besteed.
  Mijns inziens is er niemand bestolen.
  Op mijn eerdere reactie kreeg ik overigens geen enkel respons
  ================================

  Eerdere reactie:
  "Volgens mij zegt van Gerven twee dingen:

  1. Laten we in ons belastingstelsel voortaan de premies volksverzekeringen verdelen over alle belastingschijven. Dat levert een daling op van de belastingdruk in de lagere en een stijging van de belastingdruk in de hogere schijven op. Logisch standpunt voor een SP-er: hoe meer nivellering hoe beter.

  2. Laten we de premieopbrengst AWBZ ook daadwerkelijk uitgeven aan AWBZ-zorg. Dat betekent een dikke 5 miljard bezuinigen op andere overheidsbestedingen of voor een dikke 5 miljard toename van de overall belastingdruk. Ik denk dat van Gerven dan voor de laatste optie kiest.
  Waarbij hij dan waarschijnlijk de hogere schijven wel weer zal weten te vinden."

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.