Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

‘Zorg moet zo spoedig mogelijk op zoek naar nieuwe normaal’

Plaats een reactie
Robin Utrecht | HH
Robin Utrecht | HH

Het is niet verstandig om nog langere tijd de ic-capaciteit en sterftecijfers dominant leidend te laten zijn bij de maatregelen die op medisch en maatschappelijk vlak worden genomen in de coronacrisis. Een breder maatschappelijk en medisch perspectief is nodig. Dat stellen huisartsen en medisch specialisten in een opinieartikel op de site van de Volkskrant, onder wie huisarts Peter de Groof, arts- microbioloog Marc Bonten, intensivist Armand Girbes, internist Karin Kaasjager en huisarts en oud-hoofdredacteur van Medisch Contact Hans van Santen.

Ze vinden dat restrictieve maatschappelijke maatregelen om de omvang van de epidemie in te perken in verhouding moeten staan tot de nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. En dat betekent tot op zekere hoogte risico’s accepteren. ‘Tot op wélke hoogte is een ethische discussie, die tot dusverre heeft ontbroken’, schrijven ze verder.

De zorg moet zo spoedig mogelijk op zoek gaan naar het nieuwe normaal, vinden ze. En dat kan alleen als we accepteren dat het coronavirus nog vele maanden actief blijft en het daarbij de vraag is of en wanneer er een effectief vaccin beschikbaar komt. Een ‘gepaste reactie van ons zorgsysteem om verdere gezondheidsschade en onacceptabele wachttijden te voorkomen’ is daarom noodzakelijk. Huisarts Peter de Groof: ‘We bagatelliseren het probleem niet en natuurlijk moeten er maatregelen worden genomen, maar het gaat hierbij óók om proportionaliteit. Professionals zijn immers gewend om dagelijks samen met patiënten besluiten te nemen over de zinvolheid en de risico’s van behandelingen.’ Hij ziet qua uitweg een parallel met de vroegere omgang met tuberculose: ‘Je zou kunnen denken aan aparte categorale ziekenhuizen voor covid-patiënten, zoals er destijds sanatoria bestonden voor tbc-patiënten. Ook toen was er geen effectieve behandeling.’

De vraag is natuurlijk of daar de middelen en vooral de menskracht voor aanwezig zijn. In hun betoog wijzen de artsen zelf op de nadelige gevolgen van de ‘economisering van de zorg en het focussen op kosten’. Dat heeft volgens hen bijgedragen aan het minimaliseren van ic-bedden en schaarste aan personeel, genees- en hulpmiddelen – een probleem dat medeondertekenaar Armand Girbes, hoogleraar intensivecaregeneeskunde, twee jaar geleden in een veel geciteerde tweet al voorspelde.

De Groof: ‘Dat personeel zal misschien moeten worden weggehaald van de reguliere zorg, waar – naar nu blijkt – best veel lucht in zit. Door herschikking van taken en middelen en minder bureaucratie kunnen we een eind komen, denk ik. We blijken toe te kunnen met veel minder routinematige controles, die bovendien efficiënter en vaak virtueel uitgevoerd kunnen worden.’

Er zijn meer lessen te trekken uit de huidige situatie, volgens de ondertekenaars van het stuk. De Groof somt op: ‘De overheid kan niet gemanaged worden als een bedrijf waar kosten en baten centraal staan. Binnen de overheid zitten te veel mensen op belangrijke posities die geen vakinhoudelijke kennis van zaken hebben. Voor uitvoering en uitvoerbaarheid van beleid is te weinig aandacht geweest. Samenwerking en solidariteit vragen in het publiek domein om meer centrale sturing. Optimale uitwisseling tussen de verschillende elektronische patiëntendossiers zou nu minstens dezelfde aandacht moeten krijgen als het ontwikkelen van de covid-apps. En zorgverzekeraars en toezichthouders kunnen samen met zorgprofessionals optrekken en snel organiseren wat nodig is, zonder alle waarborgen die voorheen werden geëist.’

Voor de zomer, brengt De Groof in herinnering, zou de minister van VWS komen met een contourennota, waarin hij schetst hoe hij het zorgsysteem wil gaan aanpassen. ‘Die nota komt door deze crisis in een totaal nieuw daglicht te staan. We kunnen niet terug naar af. Ik zou zeggen: never waste a good crisis.’

Het artikel in de Volkskrant
Nieuws covid-19
  • Henk Maassen

    Henk Maassen (1958) is journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.