Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ‘Verzekeringsartsen gaan anders werken’

6 reacties

Net als andere begrotingen bevat ook die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weinig verrassingen door de demissionaire status van het kabinet. Bekend was al dat het kabinet werkt aan de ‘Arbovisie 2040’. Doel daarvan is om ervoor te zorgen dat Nederlanders zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven werken in een arbeidsmarkt die continu in beweging is. De verwachting is dat in de tweede helft van 2021 de nieuwe visie gereed is om te worden uitgevoerd. Dit jaar zet het kabinet ook beleid in de steigers om de aanpak van burn-out handen en voeten te geven, met speciale aandacht voor thuiswerken.

Het wetsvoorstel waarmee het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de toets op de re-integratie-inspanningen door het UWV, is ‘controversieel’ verklaard. Dat betekent dat afhandeling moet wachten op de komst van een nieuw, missionair kabinet.

Problemen bij het UWV

De begroting memoreert verder de problemen bij het UWV. De vraag naar sociaal-medische beoordelingen is op dit moment te groot voor het aantal beschikbare verzekeringsartsen. Zonder adequaat ingrijpen zal de vraag naar sociaal-medische dienstverlening in 2027 meer dan 25 procent hoger zijn dan het beschikbare aanbod, zo is al eerder dit jaar vastgesteld. Concreet zal de voorraad WIA-herbeoordelingen in 2027 zijn opgelopen tot zo’n 150 duizend mensen (ten opzichte van bijna 37 duizend op dit moment). Van deze uitkeringsgerechtigden weten we nu niet of zij wel de dienstverlening en de uitkering zullen krijgen die past bij hun situatie.

Regiemodel

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) zoekt het UWV de oplossing in ‘een regiemodel voor sociaal-medische dienstverlening’. In die nieuwe opzet worden verzekeringsartsen de regisseur van het gehele proces dat een uitkeringsgerechtigde in de ziektewet of de WIA bij het UWV doorloopt en zullen ze minder de focus leggen op sociaal-medische beoordelingen. Het idee is dat ze daarbij ondersteuning krijgen van een multidisciplinair team van professionals, met onder andere arbeidsdeskundigen, sociaal-medische verpleegkundigen, procesbegeleiders en medisch secretaresses. Deze omslag betekent dat verzekeringsartsen, samen met hun team, in een sociaal-medisch centrum de verantwoordelijkheid krijgen voor een regionaal afgebakende groep uitkeringsgerechtigden. In overleg met het team bepaalt de verzekeringsarts op basis van maatwerk op welke momenten deze cliënten beoordeeld worden, door wie en op welke manier die beoordeling verricht wordt (taakdelegatie dus) en welke aanvullende begeleiding mensen krijgen. De verzekeringsarts is daarnaast met zijn team verantwoordelijk voor een goede verbinding met bijvoorbeeld huisartsen, bedrijfsartsen en medisch specialisten.

Proefdraaien

Volgens de begroting zal dit jaar het regiemodel verder worden ontwikkeld en zal het een jaar lang proefdraaien in een tweetal districten. Gefaseerde landelijke invoering volgt dan in 2022. Dat alles moet er ook toe leiden dat de functie van verzekeringsarts aantrekkelijker wordt.

Lees ook
Nieuws
 • Henk Maassen

  Henk Maassen (1958) is journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • N. van van Berkel

  Verzekeringsarts, Haarlem

  23-09-2021 14:48

  Mijn advies zou zijn om zaken te vereenvoudigen, want met name ten aanzien van het vaststellen van duurzaamheid van het ontbreken van arbeidsvermogen is zo’n scheef voordeel in zowel WIA- als WAJONGwetgeving voor diegenen die nooit meer (zouden kunne...n) werken dat te veel energie wordt gestopt in omgekeerde reintegratie.

  Schaf de huidige WAJONG2015 af. Het is zelden mogelijk om op het 18de jaar vast te stellen of iemand nooit meer kan werken. Maak een apart potje voor diegenen die in een instelling wonen. Deels zijn dit mensen die nooit meer kunnen werken maar ook deels zijn het jonge mensen die (met ondersteuning) hun leven weer op de rit kunnen krijgen en hoe voordelig is het dan dat een verzekeringsarts van het UWV jou al heeft gemeld dat het nooit meer betaald werk gaat worden tot aan de pensioenleeftijd? En je geen enkele kans meer maakt op begeleiding naar (beschut) werk? Wie bedenkt zoiets?

  Maak voor de huidige WIA en WAJONG (instroom tot 2015) de uitkeringen gelijk. Allemaal 75% van het wettelijk minimumloon. Zo voorkom je een stroom van financieel gedreven herbeoordelingen met medisch sausje. Laat mensen niet pingpongen tussen gemeente en UWV en help diegenen die het willen aan passend werk.

  Het werk als verzekeringsarts zou zoveel nuttiger en leuker kunnen zijn als je mensen met chronische klachten zou kunnen adviseren over wat ze nog wel zouden kunnen doen.

  Het werken in een sociaal medisch team met een bij voorbaat al te groot bestand, concurrerend met je collega’s in het andere team? Het kan anders.

 • W.A.M. Arents

  verzekeringsarts, Beek Ubbergen

  22-09-2021 17:37

  Beste Collega Duits en Algra.

  Jullie m.i. onnodige discussie over toekomstige taakverdeling van UWV artsen naar verpleegkundigen, arbeidsproces begeleiders en arbeidsdeskundigen in teamverband is niet alleen misleidend, maar tevens ook conform h...et sociaal medsch europees recht niet haalbaar. Kijk toch naar andere landen zoals Frankrijk en Duitsland die de opleiding verzekeringsarts strikt conform de Europees wetgeving uitvoeren.

  Het onderliggend kernprobleem is dat het UWV ( vroeger GAK) onder zware druk v h ministerie SZW sinds de jaren negentig tot de dag van heden een tekort aan ervaren UWV (vroeger GAK)artsen heeft teweeg gebracht door eerst vanaf het jaar 1993 (nieuw recht GAK/CAO verzekeringsartsen) de artsensalarissen fors te verlagen en daarna jarenlang tot de dag van heden heden en ook nu in de toekomst de medische professie en het vak verzekeringsarts verder te gaan uithollen. De ministerieel UWV topadviseurs erkennen de wetenschappelijke status en onderzoek van de specialisatie verzekeringsartsen, welke geschiedt in samenwerking met de wetenschappelijke tak van de NVVG, simpelweg niet meer. Het UWV management zet haar verzekeringsartsen nu zelfs onder druk om de eeuwenoude eed van Hippicratus, dus ook de sociaal medische ethiek, niet meer te gaan respecteren. Vandaar een toename van talloze medische tuchtcollege procedure's en verloren hoger beroepszaken voor het UWV.
  Artsen vinden het nu allemaal niet meer interessant bij het UWV te gaan kiezen voor de specialisatie opleiding verzekeringsarts en kiezen dan ook liever eerder voor de opleiding huisarts of specialist in het ziekenhuis.Vandaar het fors persisterende artsentekort sinds de jaren negentig tot de dag van heden en ook nu ook in de toekomst.
  Het topmanagement van vroegere GAK vond het in de jaren negentig louter commercieel interessanter om loonfraude te plegen met verzekeringsartsensalarissen. Het daardoor een overschot van het jaarlijkse artsensalarissenbudget werd volgens de kamerlid mr. Jan de Wit toentertijd in de jaren negentig doorgesluisd naar dubieuze UWV (vroeger GAK) onroerendgoed praktijken en ICT. Onzichtbaar illegale provisie's werden opgestreken door het topmanagement v h GAK, die overigens in het haar 1999 door het ministerie SZW werd beschuldigd van loonverzekeringsartsenfraude.
  Daar per 1 jan. 2000 het UWV tot stand kwam heeft het ministerie SZW met het frauduleuze GAK topmanagement een schikking moeten regelen door hen bij GAK ontslag een ministerieel baan als UWV topadviseur aan te bieden. Het artsentekort wordt door deze frauduleuze topadviseurs (en hun opvolgers) hiermee tot de dag van heden nog steeds voortgezet.

  Nogmaals:er moet nu op zeer korte termijn een parlementair onderzoek tot stand gebracht worden, waarbij ik tevens bereid ben om alle schriftelijke bewijstukken (bewaard in mijn kelderarchief) en namen van frauduleus ministerieel UWV topadviseurs te overhandigen aan de parlementair onderzoekleden.

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  22-09-2021 14:55

  Het huidige stelsel lijkt haar houdbaarheidsgrens - op basis van vele argumenten- te hebben bereikt @ collega Duits. Aanpassing en vernieuwing is noodzakelijk Dat ben ik het met collega Duits eens.

  Maar als ziekte en/of gebrek geen basis meer is ...voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid - wat een aantal bedrijfsartsen de laatste tijd hardop roepen - dan wordt de grond onder de gehele regelgeving van de verzuim (Wet Poortwachter) en arbeidsongeschiktheidswet en regelgeving (Wia, wga en wajong) weggehaald. Het is maar even dat dat helder moge zijn.

  Het MOAC (medische arbeidsongeschiktheid criterium) principe is wettelijk vastgelegd. Dat zijn de spelregels. Anders gezegd: je kunt/mag je ziek melden als het medisch is, en objectief is vast te stellen door dokter én in ruil daarvoor kun je loondoorbetaling ontvangen terwijl je niet werkt. Dat is de baseline waarop ons sociale zekerheidsstelsel nu werkt. Daar worden hele juridische oorlogen over gevoerd

  Ik begrijp dat collega Duits - en met hem behoorlijk wat andere bedrijfsartsen als ik die geluiden zo hoor- hiervan af willen. Een tijdje geleden had de NVAB het ook al over het niet medische ziekteverzuim. U leest het goed: het niet medische ziekteverzuim

  https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/voork%C3%B3men-beter-over-niet-medische-oorzaken-van-verzuim

  Het lijkt daarom geen wonder, dat de helft van de mensen zich zonder medische klachten toch ziek melden

  https://www.trouw.nl/nieuws/niet-ziek-maar-wel-verzuimen-wat-is-de-oorzaak-dan~b26ba343/

  Ik begrijp dat zo'n beetje alles in Nederland onderhand vloeibaar is geworden.
  Recht wordt krom. Nu ook bij de bedrijfsartsen ?

  Maar dit soort basale veranderingen kan alleen via de politiek lopen. Dat is ook zo'n afspraak. Want het raakt de sociale zekerheid in zijn hart.

 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  22-09-2021 13:42

  Het huidige systeem van beoordelingen of mensen recht hebben op een uitkering is heel negatief eigenlijk. Mensen moeten beperkingen hebben en aantonen om een financiële toekenning te krijgen. En verzekeringsartsen moeten daar, op basis van schattings...besluiten een oordeel over vellen.
  Als ik kijk naar het bovenstaande plan, dan zou ik zeggen, maak het systeem gelijk anders. Stop met die negatieve benadering van "gebrek" en "beperking". Maar ga kijken naar een systeem van "mogelijkheden", wat kan er nog wel? En zorg er voor dat werk op de mogelijkheden van mensen wordt aangepast en georganiseerd.
  Maak ziekte of gebrek geen uitgangspunt meer voor een uitkering, maar gewoon of je nog wel of niet kan meedoen. De artsen zullen dan ingezet worden om de mogelijkheden van iemand in kaart te brengen en al die arbeidsdeskundigen en andere medewerkers kunnen worden ingezet in begeleiding van mensen naar werk.
  Waarom zoveel geld stoppen in een systeem wat waarschijnlijk meer kost, dan wanneer we mensen gewoon een uitkering geven als ze niet meer (volledig) mee kunnen doen.

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  22-09-2021 10:12

  Het 'regiemodel' wordt door UWV , SZW en NVVG gepresenteerd als het ei van Columbus, en dé oplossing van het capaciteitsprobleem aan verzekeringsartsen bij het UWV.

  Ik heb daar grote twijfels bij, want naar mijn opinie worden een aantal essentiël...e - niet uitwisselbare zaken/onderdelen - door elkaar heen gehusseld, zodat de dienstverlening en afhandeling mistiger ipv transparanter wordt.

  Een sociaal medische (her)beoordeling wordt nu al vaak gezien als een black box. De uitkomst is vaak niet navolgbaar, nauwelijks te voorspellen én dus nogal eens ongewis.Door de invoering van het zgn regiemodel lijkt alles vloeibaar te worden, dus nog minder transparant. Daarmee kan rechtsongelijkheid worden geïntroduceerd. En is de patient/client nog verder van huis.

  Naar het zich nu laat aanzien wordt een capaciteitsprobleem met organisatieverandering opgelost.
  Het oogt ogenschijnlijk heel modern. Professional in the lead, werken in team verband, maatwerk. Maar het UWV heeft geen goede trackrecord met dit soort vernieuwingen. Ik verwijs naar het WB 3000 OTN debacle

  Naar mijn analyse is er niet alleen sprake van een - al heel lang bestaand- capaciteitsprobleem ( ik verwijs even naar mijn recente blog daarover), maar is er ook sprake van een dijk aan interpretatieproblemen rond
  - inhoudelijke beoordelingscriteria ( hoe hard is het maoc principe nog, wat verstaan we onder duurzaamheid precies, hoe aan te kijken tegen prognose),
  - maar ook wet- en regelgevings problematiek ( op welk tijdstip vind bv herbeoordeling plaats)

  Een publieke verzekeraar lijkt – in samenspraak met SZW en beroepsvereniging NVVG - haar eigen spelregels te veranderen, zónder daar de wet en regelgeving in mee te nemen/aan te passen, waarvoor publieke verantwoording en debat nodig zou zijn. Kortom: dit is ook een politieke zaak.

  De kans dat rechtsongelijkheid lijkt te worden geïntroduceerd is groot. De patient/client lijkt aan het kortste eind te trekken.

  Ik hou mijn hart vast

 • W.A.M. Arents

  verzekeringsarts, Beek Ubbergen

  22-09-2021 00:01

  De topambtenaren UWV adviseurs van het ministerie SZW, afkomstig van het vroegere GAK topmanagement die in de jaren negentig werden beschuldigd van fraude met GAK artsensalarissen, willen nu dat het vak UWV verzekeringsartsen wordt uitgehold. De eed ...van Hippocratus wordt dan niet meer gerespecteerd. Niet-artsen gaan voortaan in teamverband onprofessioneel beoordelen in hoeverre iemand wegens medische gronden voor eigen beroep arbeidsongeschikt wordt geacht.
  Daar de kwaliteit en de medische professie van UWV verzekeringsartsen voortaan in geding komt, zal er door onjuiste beslissingen van het UWV sociaal-medische team een forse toename gaan ontstaan van langdurig arbeidsongeschikten die irreversibel niet meer kunnen terugkeren in het arbeidsproces voor eigen of passende werkzaamheden.
  Maar reken maar, dat het UWV (divisie arbeidsongeschiktheid) wegens belemmering van de europees sociaal medische wetgeving heel wat beroepszaken gaat verliezen. Dus ook hier weer daardoor op langere termijn forse toename van langdurig arbeidsongeschikten. Miljarden eur worden ondertussen door corrupte topambtenaren van ministerie SZW doorgesluisd naar frauduleus UWV onroerend goed en ICT.

  Het wordt nu echt tijd om via een parlementaire enquete de frauderende topambtenaren UWV adviseurs van het ministerie SZW te laten ondervragen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.