Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

RVS: ‘Door corona versnelde digitale zorg niet altijd vernieuwend’

Plaats een reactie

Tijdens de coronacrisis maakten veel patiënten en artsen noodgedwongen gebruik van digitale zorg, zoals beeldbellen. Toch is die digitalisering volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, in een vandaag op verzoek van de minister van VWS uitgebracht advies, niet per se blijvend of waardevol nu fysiek contact weer vaker mogelijk is. Voortzetting van zinvolle ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg is niet gegarandeerd. De raad komt tot die slotsom na raadpleging van burgers en professionals en formuleert enkele adviezen.

Beeldbellen

Vooral het gebruik van beeldbellen heeft een enorme vlucht genomen. Ook, constateert het rapport, zijn nieuwe vormen van digitale zorg ontstaan of opgeschaald, denk aan de coronacheck-app of digitale dagbesteding. Maar daar zijn ook kanttekeningen bij te plaatsen. Weliswaar werd onder druk van de coronacrisis over de bekende ‘not invented here’-drempel gestapt, toch is geen sprake van een brede vernieuwing van zorgpraktijken. Reden: meestal gaat het om het gebruik van bestaande digitale middelen binnen bestaande zorgprocessen. Echte vernieuwing was vooral lokaal en op plaatsen waar er al ervaring mee was opgedaan. Waar de kennis en ervaring met digitale zorg misten, of waar er te weinig tijd of aandacht voor kon worden vrijgemaakt, is veel zorg ook weggevallen, stelt de RVS. En niet al het potentieel werd benut: zo heeft veel thuiszorg stilgelegen in de coronacrisis, terwijl er voor die zorg verschillende digitale innovaties beschikbaar waren. Of neem de indicatiestelling voor mensen met een verstandelijke beperking in de Wet langdurige zorg (Wlz); ook die lag stil omdat er (nog) geen IQ-test op afstand beschikbaar is die toegesneden is op deze groep.

De waarde van de digitale zorg die wel is geboden is lastig te beoordelen. Volgend de RVS zijn de ervaringen wisselend. ‘Het is daarom belangrijk kritisch te blijven en ongefundeerd technologieoptimisme te voorkomen. Dit kan door te investeren in praktijkgericht onderzoek.’

Aanbevelingen

De raad komt verder met nog een paar aanbevelingen. Ten eerste: stel prioriteiten. Digitalisering die helpt het personeelstekort in de zorg mee terug te dringen, heeft prioriteit nummer één. Gevolgd door digitale zorg die de positie en netwerken van zorgvragers versterkt of die toekomstige zorg voorkomt. Dan: zorg voor effectieve bekostiging. Tijdens de coronacrisis kon digitale zorg veelal op dezelfde manier als normale zorg worden gedeclareerd. Volgens de raad moet deze verruiming ook na corona blijven, om duurzame bekostiging mogelijk te maken. Stimulering moet bovendien niet alleen gericht zijn op bestaande zorgaanbieders, zoals nu het geval is, maar ook ruimte bieden aan vernieuwende vormen van digitale zorg, zoals initiatieven voor burgers. Te denken valt aan coaching bij het maken van keuzes in de behandeling of het omgaan met ziekte, en het bevorderen van contacten tussen lotgenoten of mantelzorgers.

lees ook
Nieuws
  • Henk Maassen

    Henk Maassen (1958) is journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.