Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Persoonsgegevens arts op Zorgkaart niet in strijd met AVG

5 reacties

Het is een medisch specialist niet gelukt om na een negatieve beoordeling van haar vermelding op ZorgkaartNederland.nl af te komen. In een rechtszaak die zij aanspande tegen Patiëntenfederatie Nederland, die de artsenbeoordelingswebsite exploiteert, oordeelde de rechter dat het belang van de medisch specialist op bescherming van haar persoonlijke levenssfeer minder zwaar weegt dan dat van de patiëntenfederatie.

In de zomer van 2018 verscheen een negatieve beoordeling over de medisch specialist op ZorgkaartNederland. Zij werd hierbij op alle onderdelen met een 2 gewaardeerd en in de vrije toelichting stond onder meer dat zij een vreselijke dokter was, beledigend was en onjuiste ofwel geen zorg had geleverd.

Na wat mails tussen de medisch specialist en ZorgkaartNederland, is de negatieve beoordeling uiteindelijk verwijderd. Ze wilde echter helemaal niet meer worden vermeld op de beoordelingssite. Voor de rechter beriep ze zich hiervoor op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ze stelde onder meer dat ZorgkaartNederland geen rechtsgeldige grondslag heeft om haar persoonsgegevens te verwerken en dat het onrechtmatig is dat ZorgkaartNederland dat doet. De rechtbank stelt echter dat de doelstelling van ZorgkaartNederland – het bevorderen van de vindbaarheid van het zorgaanbod en het bieden van kwalitatieve keuze-informatie voor patiënten – gerechtvaardigd is en niet in strijd met de AVG. De rechter ziet de verwerking van persoonsgegevens van de arts als noodzakelijk, omdat zonder de gebruikte gegevens – naam, specialisme, werkgever, geslacht – een goede vergelijking niet mogelijk is.

De rechter noemt het vermelden van haar persoonsgegevens wél een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de medisch specialist. Maar zegt dat daar tegenover staat dat de verwerkte persoonsgegevens beperkt zijn tot die gegevens die betrekking hebben op haar beroep als zorgverlener. Daarbij komt dat deze gegevens ook al elders op internet beschikbaar zijn, zoals via het BIG-register en de werkgever van de medisch specialist. Volgens de rechter maakt het geen verschil of de verwerking van deze persoonsgegevens kan samengaan met één of meer negatieve beoordelingen. Ook stelt de rechter dat de gedragscode van ZorgkaartNederland, mits strikt nageleefd, voldoende waarborgen biedt om te voorkomen dat er ongefundeerde en beschadigende waarderingen worden geplaatst. Wel oordeelt de rechter dat de al verwijderde beoordeling onrechtmatig was en dat ZorgkaartNederland onvoldoende heeft gecontroleerd of deze aan de eigen gedragscode voldeed.

Lees ook
Nieuws privacy patiëntenfederatie persoonsgegevens
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) werkt sinds april 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone’ arts met een bijzonder verhaal en neemt graag een kijkje in de praktijk.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Anoniem

  , Medisch specialist

  22-10-2019 21:35

  De rechter heeft de anonieme inzending als onrechtmatig beoordeeld, de inzending verboden, Zorgkaart aansprakelijk gesteld voor de inhoud van de inzending en schadevergoeding toegekend aan de medisch specialist. Dit vergeet u te melden in uw artikel....
  Dit betekent dat medisch specialisten bij onrechtmatige inzendingen schade kunnen claimen bij Zorgkaart. Laat Zorgkaart nu maar kunnen bewijzen dat al hun inzendingen rechtmatig zijn.

 • Peter Leusink

  huisarts, Gouda

  22-10-2019 00:48

  Erg dapper deze poging, ik heb het niet gedurfd (ik heb overigens goede beoordelingen maar het gaat me om het principe). Heb wel in het verleden met KNMG afgestemd, en die vindt de Zorgkaart juridisch ook niet geheel kloppend, maar wil de relatie me...t NPCF niet vertroebelen. Ik heb het ook enkele keren bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangekaart maar die laten nooit wat horen. Kern van mijn bezwaar: ten eerste wordt met twee maten gemeten, er is namelijk al jurisprudentie bij de leraren, zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/site-%E2%80%98beoordeelmijnleraar%E2%80%99-aangepast-na-ingrijpen-cbp. Een zeer heldere uitspraak. Daarnaast is er nooit ondubbelzinnige toestemming van de beoordeelde artsen verkregen als bedoeld in artikel 8 onder a Wet bescherming persoonsgegevens. Zijn deze twee argumenten al gebruikt in bovenstaande rechtszaak? Mocht de dappere collega steun willen zoeken, ik doe mee in een hoger beroep.

 • Ook Anoniem

  , Arts

  21-10-2019 23:16

  Zorgkaart Nederland is een verschrikkelijk fenomeen. Iedereen, patiënt hoeft niet eens, kan vuil spuwen. Het enige dat nodig is is een e-mailadres. Ik vind dat de KNMG hier actie moet ondernemen. Waarom mag de naam van elke arts te schande worden gem...aakt zonder dat wij ons kunnen verdedigen???

 • Anoniem

  Huisarts, Anoniem

  21-10-2019 22:34

  Ook ik heb al enkele keren een zeer negatieve beoordeling op zorgkaart.nl gekregen, waarbij iedereen in de praktijk overtuigd is van de gedachte, dat het daarbij steeds gaat om reacties van een en dezelfde bron.
  Het verhaal laat steeds dezelfde ingr...ediënten zien, en is grievend onjuist. Behalve steeds dezelfde strekking worden de beoordelingen helaas wel steeds meer op de persoon gespeeld.

  correspondentie met zorgkaart.nl leverde een schokkende respons op: ik had niet veel meer negatieve beoordelingen dan een gemiddelde andere huisarts. Daar moest ik het maar mee doen.

  Ik ben nota bene al door enkele patiënten aangesproken over deze vermeldingen en het feit dat ze allemaal wel erg op elkaar lijken.

  Als arts zijn we op deze manier vogelvrij en ik vraag me af of er niet een Europese zaak aanhangig gemaakt moet worden, met de vraag aan een Europees Hof (Rechten van de Mens?), of je naam door anonieme beoordelingen te grabbel mag worden gegooid, met negatieve effecten voor je gevoel van veiligheid en mogelijk ook je professionele reputatie.

  Anonieme reactie, om voor de hand liggende redenen. Dat begrijpt iedere collega denk ik.

 • A. Colon

  Neuroloog, Budel-Dorplein

  21-10-2019 22:30

  Ergens geeft dit toch het gevoel alsof er met twee maten gemeten wordt. Afgezien daarvan valt mij op dat volgens de rechter het geslacht van de hulpverlener betrekking heeft op het beroep als hulpverlener. Discrimineren op basis van geslacht mag dus.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.