Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Kamer wil intensivist en SEH-arts als zelfstandig specialist

40 reacties

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de beroepen van SEH-arts en intensivist worden erkend als zelfstandig specialisme. Dertien van de vijftien Kamerfracties, waaronder de vier coalitiepartijen, hebben een CDA-motie ondersteund die daartoe oproept.

CDA-Kamerlid Joba van den Berg vroeg vorige week in een Kameroverleg of de minister voor Medische Zorg een proces in gang wil zetten waardoor beide disciplines tot zelfstandig specialisme worden bestempeld. ‘Spoedeisendehulpartsen en intensivisten verrichten altijd al goed werk, en dit is tijdens de coronacrisis voor iedereen nogmaals duidelijk geworden’, motiveerde Van den Berg haar verzoek.

Zij verzocht het kabinet per motie te ‘overleggen met de betrokken beroepsorganisaties om deze titels als wettelijk erkende specialistentitels aan te kunnen merken en daar stappen toe te zetten’. De motie kon rekenen op de steun van een ruime Kamermeerderheid. Alleen de SP en de Partij voor de Dieren stemden tegen dit verzoek.

lees ook

Nieuws SEH tweede kamer CDA
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op politiek en financiën.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Alasgarova , Arts, Den Haag 07-07-2020 21:24

  "I would like to refer you to this article: The postgraduate medical education pathway: an international comparison.
  (Sub)specialties offered in Australia, Canada, Germany, the Netherlands, UK, and USA*
  JME-34-63-s-001.pdf (91K)
  GUID: 4EC548C1-1140-4728-B87B-69FD60547D9F
  Margot M. Weggemans, Bruce van Dijk, [...], and Olle ten Cate"

 • GJ Bonte, Neuroloog, Dalfsen 07-07-2020 11:32

  "@Van Der Meer: Nee, dank u. Ik heb meer dan genoeg in ziekenhuizen rondgelopen: In ziekenhuizen op Aruba, Nederland en Duitsland. De SEH-arts is vaak een verbetering waar het de acute zorg betreft, maar niet altijd.

  Zo vond men het in de opleiding tot SEH-arts niet nodig om een stage neurologie te behouden, men zou genoeg "neurologie" zien op de SEH. En helaas, het is niet anders, ik vind de kennis de kunde van de acute neurologie bij de SEH-arts met enige regelmaat van een ontstellend laag niveau, en ik heb er al de nodige ongelukken door zien gebeuren.

  Zoals ook voor de huisarts geldt, geldt ook voor de SEH-arts: Wie een dergelijk ontstellend breed en divers vakgebied heeft, ontkomt niet aan een lange opleiding, veel studeren en het opdoen van heel veel ervaring voordat men op een verantwoorde manier zijn vak kan uitoefenen.

  U trekt de vergelijking met de radioloog, de nucleair geneeskundige en de patholoog. Maar is die vergelijking wel eerlijk? Hoewel deze de arts-titel dragen, zijn het in feite "technici" die ons voorzien van het noodzakelijke aanvullend onderzoek. Ze hebben geen feitelijk patiëntencontact in de zin dat ze een anamnese afnemen, lichamelijk onderzoek doen, een diagnose stellen en deze bespreken met patiënt. Dat doet een SEH-arts wel, maar is desondanks maar kort verantwoordelijk voor patiënt, en draagt het daarna over aan de medisch specialist.

  En ik begrijp heus wel dat de acute zorg een hele andere benadering vergt dan de electieve. Bij ons lopen deze regelmatig door elkaar heen, als je onder je spreekuur moet overleggen met de ANIOS, de huisarts, of een patiënt direct gezien moet worden of dat het even kan wachten. En wat ik op het spreekuur doe is heel iets anders dan wat ik in de dienst doe. Dat laatste vind ik overigens het allerleukste, maar dat terzijde.

  Maar goed. Concluderend, ik heb geen bezwaar tegen de erkenning van de SEH-arts als "medisch specialist". Maar daarvoor moet u de KNMG overtuigen, niet mij. "

 • Oene van Meer, SEH-arts, Leiden 07-07-2020 10:45

  "Geachte collega Bonte,
  Een verbazingewekkende definitie van medisch specialist houdt u er op na, als de duur van het behandel contact relevant is. Ik snap het door de traditionele bril van een neuroloog bezien, maar gaat voorbij aan de veelheid aan specialismes die de geneeskunde behelst. Heeft u zich ooit gerealiseerd dat bijvoorbeeld een nucleair geneeskundige, een patholoog anatoom en radioloog ook een zeer beperkte follow-up van hun patienten hebben?
  Wat essentieel is in deze, is niet of ik mij wel/niet medisch specialist voel, maar de erkenning dat spoedeisende zorg fundamenteel andere benadering vereist dan electieve zorg. Dat besef is al geland bij acute internisten, urgentie-anesthesiologen, intensivisten en SEH-artsen. Spoedeisende zorg is niet iets wat je er even bij doet. Het vereist toegewijde collega's die hier samen de patient door de acute fase heen kunnen loodsen. Daar heb je specialistische kennis, kunde en ervaring voor nodig. Dat staat natuurlijk los van corona, maar de crisis was voor sommigen wel een eyeopener. Als u dat inzicht nog niet heeft, bent u van harte uitgenodigd een keer een dienst mee te lopen.
  "

 • GJ Bonte, Neuroloog, Dalfsen 06-07-2020 23:24

  "@Mark Frederikse:

  Volgens mij krijgen de intensivisten wel de erkenning die ze verdienen. Zoals u zegt, de opleiding is er al, de intensivist is een erkende tweejarige opleiding als post-specialisatieopleiding, toegankelijk voor beschouwende èn chirurgische specialismen. De hoofdbehandelaar op de IC is zonder uitzondering de intensivist, die daar een centrale rol heeft bij de diagnostiek en behandeling van de op de intensive care opgenomen mensen.

  Waarom dit opeens anders zou moeten is mij niet duidelijk. Alleen omdat ze nu in de schijnwerpers stonden vanwege de Coronacrisis? Omdat een paar politici zich nu realiseren dat er zoiets bestaat als een intensivist? Waar ze daarvoor nog geen weet van hadden? En wat moet er dan nog "erkend" worden?

  Waar het de SEH-arts betreft: Als u zich geen volwaardig specialist voelt met de titel "Profiel SEH-arts KNMG", ik zou zeggen, kaart het aan bij de KNMG.

  Maar dan heb ik toch als wedervraag: Welk ander specialisme, inclusief de huisartsgeneeskunde, kent u, waarin de betreffende "specialist" een patiënt slechts in één setting ziet, namelijk in het acute stadium, daar de eerste opvang, de initiële diagnostiek en initiële behandeling inzet, en vervolgens patiënt doorschuift naar een ander specialisme, zonder zich ook nog maar een moment te hoeven bekommeren om de uitkomst van de eerste diagnostiek, uitkomst van behandeling en verdere follow-up? En waarbij de maximale behandelingsduur zich per definitie beperkt tot enkele uren, namelijk de maximum voorgeschreven tijd dat een patiënt zich op de SEH mag ophouden?

  Als u een ander specialisme kunt bedenken die ook op deze manier te werk gaat, en u vindt bovenstaand voldoende als erkenning voor een medisch specialisme, moet u de bonzen bij de KNMG daarvan zien te overtuigen. Ik heb daar zo wel eens mijn twijfels over, maar gelukkig voor u speelt dat geen rol voor de KNMG. "

 • Mark Frederikse , SEH-arts, Amsterdam 06-07-2020 22:30

  "@neuroloog Bonte: 1) u vraagt wat er mis is met de huidige 'SEH-arts KNMG' situatie. Mag ik u een tegenvraag stellen? Zou u het u een goed idee lijken als we het specialisme neurologie veranderen in een profiel 'neuroloog KNMG'? Zo nee, dan snapt u wat SEH-artsen mis vinden met de huidige situatie. 2) U vraagt hoe de opleiding tot intensivist vorm gegeven moet worden? Misschien begrijp ik uw vraag niet goed maar de opleiding tot intensivist bestaat reeds... Die heeft reeds vorm en hoeft dus geen vorm meer gegeven te worden. De intensivist moet alleen nog de erkenning krijgen die hij/zij verdient. Net als de SEH-arts."

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.