Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Huisartsenorganisaties delen kritiek op Wlz-plannen

4 reacties

Huisartsen- en eerstelijnsorganisaties LHV, NHG en InEen zijn het niet eens met een voorstel om medisch-generalistische zorg voor Wlz-patiënten bij huisartsen neer te leggen. Deze partijen hebben, met de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH), hun verbazing uitgesproken hierover richting het ministerie van VWS.

In een recentelijk verschenen aanbevelingenrapport wordt voorgesteld om basiszorg voor Wlz-patiënten via de Zorgverzekeringswet bij huisartsen onder te brengen. De vier huisartsenorganisaties hebben per brief aan VWS hun ongenoegen kenbaar gemaakt dat zij als landelijke vertegenwoordigers niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van die aanbevelingen. Ook spreken ze hun verbazing uit dat zij niet betrokken zijn geweest bij de vorming van de expertgroep die de aanbevelingen opstelde.

 

Complex

De organisaties wijzen erop dat de aanbevelingen niet in lijn zijn met hun standpunten, die ze al eerder aan het ministerie van VWS kenbaar hebben gemaakt. Zij vinden dat de zorg aan Wlz-patiënten vaak zeer complex is en niet los kan worden gezien van medisch-specialistische zorg, en dus niet onder het basisaanbod van huisartsen kan worden geschaard. Ze zijn van mening dat Wlz-instellingen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten als eerste verantwoordelijk zijn voor deze doelgroep. Huisartsen zouden de keuze moeten hebben of ze een rol spelen bij de regionale 24-uurszorg voor deze groep, aldus de artsenorganisaties.

 

Belangenverstrengeling

Met deze brief sluiten de organisaties zich aan bij een brief waarmee de VPH zich al met een aantal huisartsencoöperaties en -kringen schriftelijk had verzet. Die coöperaties en kringen menen dat de huisartsen die zitting hebben in de expertgroep achter het aanbevelingenrapport geen goede vertegenwoordigers zijn omdat zij geen praktijkhouders zijn. Ook wordt hun belangenverstrengeling verweten, omdat zij medisch directeur zijn bij een bedrijf dat ANW-diensten voor justitiële en Wlz-instellingen verzorgt.

 

Gesprek

Lid van de expertgroep en huisarts Bram Homan laat, ook namens de andere leden van de expertgroep, weten ‘graag in gesprek te willen’ met de kritische huisartsen, over ‘de inhoud van de aanbevelingen’. Hij wijst op ‘het gat dat nu valt in de medisch-generalistische zorg voor kwetsbare mensen’ en dat de aanbevelingen ertoe leiden dat dergelijke zorg ‘voor iedereen in Nederland toegankelijk is’. Wat betreft de kritiek die op hem en de andere huisarts is geuit, geeft hij aan dat zij beiden ‘in een reguliere huisartspraktijk werken’, en dat het bestaansrecht van hun bedrijf juist ‘komt te vervallen’ als medisch-generalistische zorg volgens de aanbevelingen wordt ingericht.

Lees ook
Nieuws huisartsen
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op politiek en financiën.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • D. Teunissen

  Huisarts, kaderarts palliatieve zorg

  17-12-2021 06:44

  Ik vraag mij dan ook af hoe de 24 uurs toezicht juridisch in de thuissituatie is afgedekt(dat is nu al een discussiepunt) naast het feit dat de huisarts als generalistisch specialist niet alle competenties bezit. Daarom zijn daar andere specialisati...es voor SOG AVG. Hoe denken de makers van deze plannen de opleidingen van aiossen aan te passen om deze extra competenties aan te leren. De kaderopleiding ouderenzorg is niet voor niets 2 jaar en intensief En is er nog nagedacht over de WZD enz enz Kortom allemaal vragen en bedenkingen. Nieuwe plannen maken op een krakend en scheurend eerstelijnssysteem (zorginfarcten thuiszorg ook buiten pandemie tijden) lijkt me onverstandig. Begin wel weer zin te krijgen in een dagje vrij op het Malieveld. De laatste keer was dat geloof ik om te voorkomen dat het zorgstelsel om zeep geholpen werd door oa marktwerking daar plukken we nog steeds de zure vruchten van

 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  14-12-2021 17:39

  Het plan klinkt niet echt slecht, mensen hebben behoefte aan goede zorg dichtbij. De huisarts is natuurlijk wel de specialist die het meest dichtbij is. Maar: Voordat we zo'n plan tot uitvoering brengen zal eerst duidelijk moeten worden of de huisart...sen daar eigenlijk wel op zijn toegerust. En, om een nog nijpender probleem te benoemen, hebben we wel genoeg huisartsen beschikbaar om dat te kunnen leveren?
  Zijn we geen nieuw probleem aan het creëren?

 • L.W. Brouw

  Huisarts, IJSSELMUIDEN

  10-12-2021 17:06

  Ik denk juist dat dit hun bedrijf meer werk gaat opleveren. Net als in de PI is de logistiek van zorg in sommige instellingen zo dat je er niet binnen redelijk termijn zorg kan leveren en daardoor in de dienst niet op tijd naar andere zorgbehoevende ...patienten kan. Dat is juist hun markt.
  Daarnaast kan je je voorstellen dat als de zware zorg door steeds minder schouders gedragen wordt steeds meer artsen voor een minder inspannende functie kiezen bij commerciele partijen zoals van deze dubieuze vertegenwoordigers.
  Waar eindigt deze sturing denk je. Als iedereen dit doet, wat is dan het eindresultaat. Dekt het dan de volledige zorg?

 • G.R.I. Slock

  huisarts, sluis

  10-12-2021 15:37

  Het idee dat WLZ patienten verder de zorg van hun vertrouwde huisarts kunnen genieten is prima, helaas ontbreekt het hierbij in de praktijk aan ondersteuning, mankracht en financiering.
  Om dit te realiseren moeten flink wat extra huisartsen worden ...opgeleid en daarna met markconforme financiering worden gelokt naar de rurale perifere gebieden die het meest vergrijsd zijn. Met de huidige NZA tarieven komt er dus niks van in huis.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.