Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

FMS tevreden met corona-akkoord ziekenhuizen

Plaats een reactie

Het is ‘goed nieuws’ dat de ziekenhuizen en zorgverzekeraars overeenstemming hebben over de vergoeding van gederfde omzet en extra kosten door de coronacrisis. Dat zegt de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in een reactie op het financieel akkoord dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars vrijdag na lang onderhandelen bereikten.

‘Waar het ons om gaat is dat zorgverleners niet over hun schouder hoeven te kijken of hun ziekenhuis of instelling omvalt’, aldus de FMS. ‘Na deze uitzonderlijke periode is het bieden van comfort aan zorgverleners essentieel.’

Zorgverzekeraars (met uitzondering van de kleine verzekeraar EUcare) hebben aan ziekenhuisorganisaties NVZ en NFU toegezegd uit premiegelden en waar nodig hun reserves ‘de financiële impact van de coronacrisis te neutraliseren’ wat betreft zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet en aanvullende verzekeringen. Volgens Zorgverzekeraars Nederland is 2020 daarom financieel te beschouwen als een jaar ‘alsof er geen covid-19 was’. Deze toezegging volgt op de voorlopige regeling met maandelijkse voorschotten die zorgverzekeraars hanteren.

De toezegging bestaat uit drie onderdelen. Ziekenhuizen ontvangen een aanneemsom op basis van het contract zoals dat voor 2020 was afgesproken. Deze bestaat uit een volledige vergoeding van alle doorlopende kosten, en een vergoeding van de variabele kosten die horen bij een verwachte productie van 80 procent. Dit omdat zorgverzekeraars verwachten dat ziekenhuizen uiteindelijk 20 procent minder zorg zullen leveren in 2020. Maar wie meer dan 80 procent van de verwachte zorg levert, krijgt ook daar de variabele kosten van vergoed.

Verder worden de voor covid-19 gemaakte meerkosten in principe helemaal vergoed. Ziekenhuizen krijgen daarvoor een vast percentage (1,3%) van hun contractwaarde en een extra vergoeding op basis van het aantal ic- en verpleegdagen van covidpatiënt. Mocht dat onvoldoende zijn voor ziekenhuizen die veel covidpatiënten opvingen, dan kan er via aan naberekening nog extra worden vergoed. Daarnaast is er een hardheidsclausule opgenomen om met elkaar tot een oplossing te komen mochten ziekenhuizen ondanks deze afspraken toch een negatief bedrijfsresultaat overhouden aan de coronacrisis. Dat geldt ook als zorgverzekeraars menen dat een ziekenhuis uiteindelijk door de afspraken wordt overgecompenseerd.

Opvallend is dat zorgverzekeraars daarnaast ook gedeeltelijk de inkomstenderving willen vergoeden die ziekenhuizen zijn misgelopen omdat parkeergelden en restaurantopbrengsten uitbleven.

Over de situatie in 2021 en de financiële gevolgen van structurele ic-uitbreiding moeten nog aparte afspraken worden gemaakt. Verder volgt er nog een aanvulling op de afspraken specifiek voor vier categorale ziekenhuizen.

Het ministerie van VWS heeft daarnaast afspraken met ZN, NVZ en NFU gemaakt over de inkomstenderving die ziekenhuizen door de coronacrisis hebben rond zorg die niet onder de basis- en aanvullende verzekering valt. Het gaat dan om bijvoorbeeld zorg aan militairen, asielzoekers, onverzekerbare vreemdelingen en gedetineerden. Hier is een inspanningsverplichting voor vastgelegd voor alle betrokken partijen om een oplossing te regelen als instellingen door vraaguitval van deze zorg door de coronacrisis een negatief bedrijfsresultaat over 2020 zouden krijgen.

De FMS werkt nog aan een handreiking over de verdeling van de ziekenhuisgelden over de medisch-specialistische bedrijven (msb’s) in deze situatie.

Lees ook

Nieuws zorgverzekeraars ziekenhuizen covid-19
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op politiek en financiën.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.