Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Zorgverzekeraars controleren sporadisch medische dossiers

2 reacties

Zorgverzekeraars zien jaarlijks zo’n 2500 keer een medisch dossier in voor controles van declaraties, op een totaal van 1 miljard declaraties. Dit aantal ziet VWS-minister Bruno Bruins als bewijs dat verzekeraars beperkt naar dit ultieme controlemiddel grijpen.

De Tweede Kamer nam in september 2016 een wetswijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg aan, die de NZa ruimere mogelijkheden biedt om op te treden tegen zorgfraude. SP-Kamerlid en voormalige huisarts Henk van Gerven ageerde fel tegen deze wijziging, die volgens hem een verdere aantasting van het medisch beroepsgeheim vormt.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is nu toegekomen aan beantwoording van vragen die in de Eerste Kamer leven over de voorgenomen wetswijziging. Meerdere fracties in de Senaat hadden vragen over de noodzaak en proportionaliteit hiervan. Bruins wijst er in zijn beantwoording op dat medisch adviseurs van zorgverzekeraars ‘slechts één keer per 400.000 declaraties’ gebruikmaken van hun recht om medische dossiers in te zien bij declaratiecontroles. Volgens hem is dat een teken dat zorgverzekeraars terughoudend zijn om dit middel te gebruiken en dit enkel als laatste stap doen.

Die inzage gebeurt op locatie bij een zorgaanbieder, onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur met een beroepsgeheim en, als deze dat wil, in aanwezigheid van een zorgaanbieder, aldus de minister. Bruins stelt dat ‘de regering zich zeer bewust is van de waarde van het beroepsgeheim om de toegang tot noodzakelijke zorg te waarborgen’. Hij wijst erop dat inzage in het medisch dossier ‘alleen als laatste stap en onder strenge voorwaarden mag plaatsvinden’.

Senaatsfracties van VVD, D66 en PvdA opperden nog om te regelen dat verzekerden vooraf toestemming moeten geven voor inzage. Maar dat ziet Bruins niet zitten: volgens hem kan dat een fraudeonderzoek frustreren, leiden tot ongerustheid bij verzekerden, het vertrouwen tussen verzekerde en zorgaanbieder schaden en de administratielast verzwaren. Na het zomerreces beslist de Senaat hoe deze wetswijziging daar verder wordt behandeld.

Volgens de KNMG en het ministerie van VWS regelt de wetswijziging alleen dat de controlebevoegdheden in alle gevallen gelijk worden getrokken, of er nu sprake is van natura- of restitutiepolissen en van gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Door een amendement is in de wetswijziging opgenomen dat een zorgverzekeraar een verzekerde voortaan achteraf, binnen drie maanden, moet informeren dat zijn dossier is ingezien.

Lees ook:

Nieuws Bruno Bruins
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op politiek en financiën.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Nico Terpstra

  huisarts, Hoorn

  18-07-2018 01:34

  Ik ben het compleet met Wim Jongejan eens: de keuze van het tijdstip waarop dit nieuws veschijnt, is geen toeval. De woordkeuze van MC en de teneur van het artikel zijn verrassend en interessant. Waarom zo en niet anders?

 • W.J. Jongejan

  Huisarts niet praktiserend, Woerden

  13-07-2018 12:26

  De kop van het artikel dat de zorgverzekeraars sporadisch medische dossiers controleren is een onjuiste en beperkte weergave van de werkelijkheid. De schrijfster heeft het over een relatief getal, maar een totaal van 2500 inzagen is voorwaar niet ger...ing te noemen. De constatering dat minister Bruins nu pas toekwam aan beantwoording gaat voorbij aan de politieke werkelijkheid. De ruim 90 vragen van Eerste Kamerleden lagen er al in december 2016 en de beantwoording is door de toenmalige minister Schippers bewust terzijde geschoven vanwege de politieke gevoeligheid rond de Tweede Kamer-verkiezingen. Het is geen toeval dat de memorie van antwoord van de minister gepubliceerd wordt vlak na het ingaan van de vakantieperiode van de EK-leden. Het is een vaker toegepast middel bij voor de regering lastige dossiers. Het in haar (Ilse Kleine-Thoonsen)bijdrage pontificaal opvoeren van Henk van Gerven als "ageerder" komt wat vreemd over. Eind 2016 was er een vrij breed protest tegen de pogingen om wetsontwerp 33980 toen door het parlement te loodsen. Er speelt meer dan alleen fraudebestrijding. Met 33980 gaat het ook om het grip krijgen door VWS en zorgverzekeraars op ongecontracteerde zorg, een onderwerp dat ook zeer aktueel is.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.