Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Vergunningsplicht voor bodyscans blijft

Plaats een reactie

Health checks met ioniserende straling blijven vergunningsplichtig. Dat blijkt uit wetsplannen om het toezicht op diverse bevolkingsonderzoeken aan te scherpen. De overheid moet wel meer helderheid verschaffen over de basis waarop aanbieders van zulke bodyscans een vergunning kunnen krijgen, vindt zowel artsenfederatie KNMG als brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland.

Onder de vorige VWS-minister Edith Schippers werd een aanpassing van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo) aangekondigd, vanwege het toenemende aantal preventieve medische onderzoeken (health checks) dat wordt aangeboden. Schippers overwoog om af te stappen van een vergunningsplicht voor onderzoeken waarbij ioniserende straling werd toegepast, zoals bodyscans. In een deze zomer ter consultatie gebracht voorstel voor de wetswijziging staat dat er wel vastgehouden wordt aan de vergunningsplicht voor onderzoeken met ioniserende straling.

Huidig VWS-minister Hugo de Jonge wil bevolkingsonderzoeken in drie categorieën onderverdelen, waarbij voor elk een eigen wettelijk regime geldt. De eerste categorie wordt dan gevormd door onderzoeken zonder medisch risico, waar geen nadere regels voor komen. De tweede categorie bestaat uit onderzoeken waarvan de uitvoering een medisch risico met zich meebrengt, in verband met voorbehouden handelingen die moeten worden uitgevoerd. Hiervoor wil de minister vastleggen dat die alleen mogen worden aangeboden en verricht als ze aan professionele standaarden en normen voldoen.

De derde categorie beslaat onderzoeken waarbij (risico-indicatoren voor) ernstige ziekten of aandoeningen kunnen worden aangetroffen waarvoor geen behandeling of preventie mogelijk is, onderzoeken waarbij ioniserende straling wordt toegepast én onderzoeken die zich richten op dezelfde ziekten en aandoeningen als de bevolkingsonderzoeken die de rijksoverheid aanbiedt. Voor deze gehele derde categorie wil de minister een vergunningsplicht, en de vergunning wordt alleen verleend na een advies van de Gezondheidsraad.

Verder wil de minister juist af van de nu bestaande vergunningsplicht voor bevolkingsonderzoeken die de rijksoverheid zelf aanbiedt (op dit moment borst-, darm- en baarmoederhalskanker). In het conceptvoorstel worden ook de handhavingsmogelijkheden voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uitgebreid. Niet alleen het verrichten, maar ook het aanbieden van bevolkingsonderzoeken moet verder onder de Wbo komen te vallen, dus ook als de uitvoering in het buitenland plaatsvindt.

De KNMG heeft enkele kritische noten gekraakt in een reactie op het concept. De federatie vindt het niet goed dat er geen eisen aan de eerste categorie testen worden gesteld. Ook doet de voorgestelde indeling niet aan de werkelijkheid volgens de KNMG. Zo kunnen er op de eerste categorie vervolgonderzoeken volgen die wel weer medische risico’s met zich mee kunnen brengen. Ook vindt de federatie dat de informatievoorziening aan gebruikers niet alleen aan aanbieders overgelaten moet worden. De KNMG maakt zich daarnaast zorgen over de werkdruk en kosten die preventieve onderzoeken genereren voor eerste- en tweedelijnszorgaanbieders, vanwege mensen die zich daar melden met zorgen over of behoefte aan interpretatie van uitslagen.

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) vreest door de vergunningsplicht vooral een inperking van de keuzemogelijkheden voor mensen die preventieve onderzoeken willen laten verrichten. ZKN pleit ervoor om in ieder geval onderscheid te maken in zwaarte van straling. De Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) spreekt in de consultatie haar zorgen uit over het toenemend aantal commerciële bedrijven dat zich rechtstreeks op consumenten richt met genetische test, en de mate waarin minderjarigen daartegen kunnen worden beschermd.

Na verwerking van de consultatiereacties volgt een mogelijk aangepast wetsvoorstel dat in de Tweede Kamer behandeld zal worden.

Lees ook
Nieuws bevolkingsonderzoek
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op politiek en financiën.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.