Inloggen
Laatste nieuws
1 minuut leestijd
Wetenschap

Screening op longkanker niet zinvol

Plaats een reactie

Het screenen van (voormalige) rokers op longkanker met behulp van CT-scans verhoogt weliswaar de kans op detectie, maar vermindert niet het risico op longkanker in een vergevorderd stadium of het gevaar door deze ziekte te overlijden. Dat blijkt uit een studie van Peter Bach c.s. gepubliceerd in JAMA van vorige week. Zij onderzochten het effect van CT-screening op de frequentie van longkankerdetectie, resectie, gevallen van vergevorderde kanker en sterfgevallen.De onderzoekers vergeleken die getallen met de frequenties die werden voorspeld door een modelmatige analyse van een situatie zonder screening.Bach c.s. vonden dat individuen (n= 3246) bij wie een CT-scan was gemaakt een driemaal hoger risico hadden op de diagnose longkanker (144 gediagnosticeerde versus 44,5 verwachte gevallen) en tienmaal meer risico op chirurgie (109 individuen ondergingen longchirurgie tegen 10,9 verwachte gevallen). Helaas reduceerde CT-screening het risico op kanker in een vergevorderd stadium en het aantal sterfgevallen niet, zo stelden de onderzoekers vast.De tienvoudige toename van het aantal chirurgische ingrepen maakt dat de onderzoekers zich afvragen hoe zinvol deze interventies zijn. Immers, als de meeste kankergevallen die dankzij screening zijn ontdekt, zich niet snel ontwikkelen tot het punt waarop ze klinisch betekenisvolle ziekte of dood tot gevolg hebben, dan kunnen dergelijke vroegtijdige thoraxchirurgische ingrepen wel eens meer schade aanrichten dan goed doen.In een begeleidend commentaar stellen William Black en John Baron dat een goed onderbouwd screeningsbeleid (met CT) in het geval van longkanker afhankelijk is van de uitkomsten van een tweetal lopende gerandomiseerde trials: de National Lung Screening Trial in de VS en de NELlSON Trial in Europa.Alleen op basis van dit type trials kunnen naar hun oordeel besluiten worden genomen, omdat ze het mogelijk maken verschillen in uitkomst toe te wijzen aan de onderzochte interventies. En dan zonder dat men, zoals Bach c.s., hoeft terug te vallen op modelmatige analyses waarvan de betrouwbaarheid niet helemaal vaststaat. << HMJAMA 2007; 297: 953-61, 995-7


Wetenschap kanker bevolkingsonderzoek
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.