Inloggen
Laatste nieuws
video

Politie start pilot oncologische revalidatie

2 reacties

ARBEIDSGENEESKUNDE

‘Begin al tijdens ziekte, dan wordt het zwarte gat minder diep’

Medewerkers van de politie in Amsterdam en Rotterdam Rijnmond die kanker hebben, kunnen zich sinds kort aanmelden voor Oncopol, een oncologisch arbeidsrevalidatieprogramma. Klinisch arbeidsgeneeskundige David Bruinvels en sportarts Jessica Gal zetten daarbij in op behoud van de oorspronkelijke functie.

Jessica Gal, sportarts: 'Er verandert zoveel, je conditie gaat achteruit, je bent moe, je kan veel minder dingen volhouden, dus dat staat zo ver weg van wie ze waren als politieagent, dat ze ook vaak te maken krijgen met een soort identiteitsprobleem.'


Voor kankerpatiënten die langdurig onder behandeling of herstellende van kanker zijn, is het niet altijd makkelijk om terug te keren in hun oude functie op het werk. De ziekte, de behandeling, de eventueel langdurige afwezigheid hebben hun tol geëist. Vooral bij lichamelijk zware functies kan het moeilijk zijn het werk weer op te pakken. Dit geldt zeker ook voor medewerkers van de politie, en al helemaal als zij werken in de executieve functies, en dus wapendragend zijn. Zij zijn namelijk alleen inzetbaar als ze aan bepaalde fitheidseisen voldoen, die regelmatig worden getest. De Nederlandse politie is daarom, op initiatief van A-CaRe (Alpe d’HuZes Cancer Rehabilitation Research Program) en de politiebonden gestart met de pilot Oncopol, waarbij politiemedewerkers die de diagnose kanker te horen hebben gekregen meteen een arbeidsrevalidatieprogramma aangeboden krijgen. Door het meedoen aan het programma moet de kans op terugkeer naar de oude functie worden vergroot.

Zwart gat
Het arbeidsrevalidatieprogramma wordt tijdens de pilot aangeboden in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam en het Erasmus MC in Rotterdam voor respectievelijk de corpsen Amsterdam en Rotterdam-Rijnmond. Klinisch arbeidsgeneeskundige David Bruinvels coördineert het programma in Amsterdam. Enkele jaren geleden startte hij de poli Werk en Borstkanker binnen het Antoni van Leeuwenhoek, die inmiddels is uitgegroeid tot een poli voor álle kankerpatiënten die klinisch-arbeidsgeneeskundige hulp nodig hebben, die zij niet bij een eigen bedrijfsarts of verzekeringsarts kunnen krijgen. Bruinvels: ‘Na de behandeling, als kankerpatiënten zijn hersteld, komen ze vaak in een “zwart gat” terecht. Ze moeten hun normale leven weer helemaal opbouwen, ook beroepsmatig. Onze ervaring is dat als je patiënten actief houdt tijdens de behandeling, het zwarte gat minder diep wordt. Met de Oncopol-pilot willen we aantonen dat het effectief is om patiënten tijdens de behandeling al een arbeidsrevalidatieprogramma te laten volgen. Zo willen we een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van politiemedewerkers; het einddoel is terugkeer naar het eigen werk en herstel van functioneren.’

Vertrouwen kwijt
Een belangrijk deel van Oncopol bestaat uit fysieke training. Hier komt sportarts Jessica Gal – bekend als olympisch judoka – in beeld. Zij heeft door jarenlange samenwerking met Stichting Tegenkracht veel ervaring met de sportbegeleiding van kankerpatiënten. Deze patiënten hebben vaak te maken met extreme vermoeidheid, conditieverlies, gewichtsverlies en afbraak van spiermassa. Behalve conditie- en krachttraining kan er ook getraind worden op specifieke fysieke handelingen die politiemedewerkers moeten kunnen uitvoeren, zoals aanhoudingen. Gal: ‘Politiemedewerkers hebben vaak een goede basisconditie voordat ze de diagnose te horen krijgen. Maar als ze bij mij komen voor een intake zijn ze het vertrouwen in hun voorheen zo gezonde lichaam vaak kwijtgeraakt. Vaak weten ze niet wat ze nog kunnen, wat ze mogen of waar ze moeten beginnen om op hun oude, hoge niveau terug te komen. Mijn ervaring is dat patiënten vaak meer kunnen dan ze zelf denken.’

Opvallend, volgens Gal, is dat politie-medewerkers een deel van hun identiteit lijken kwijt te raken als ze door hun ziekte en behandeling niet of niet op hun oude niveau kunnen werken. ‘Het politiewerk is zo’n groot deel van hun leven geworden, dat ze door hun ziekte zichzelf vaak niet meer herkennen’, zegt ze. ‘Ze zien terugkeer naar de oude functie dan ook als een belangrijk doel. Ze willen de politieagent in zichzelf weer herkennen en zich niet meer de patiënt voelen.’

Sterk gemotiveerd
Bruinvels vertelt dat het belangrijk is dat politiemedewerkers zich zeker voelen in situaties waarin ze fysiek moeten optreden. Zich daarbij gesteund weten door collega’s en leidinggevenden is dan onontbeerlijk. Ook daarin kan Bruinvels iets betekenen, door bijvoorbeeld de bedrijfsarts van het betreffende corps bij de arbeidsrevalidatie te betrekken. ‘Het is vaak zoeken voor (ex-) kankerpatiënten naar een goede manier om aan het werk te blijven of te gaan’, zegt hij. ‘Enerzijds hoeven patiënten niet door te blijven werken als ze het niet kunnen of niet willen. Maar anderzijds worden ze vaak te veel als patiënt behandeld, ook als ze zich (nog) goed voelen. Als ze, misschien deels, willen werken dan wordt dat door leidinggevenden vaak te snel een halt toegeroepen. Wat ook gebeurt is dat (ex-)patiënten wel willen werken, maar dat niet durven te zeggen, omdat ze bang zijn meteen vol aan de bak te moeten. Of ze weten niet wat ze nog kunnen. Je ziet vaak een gebrek aan zelfvertrouwen. Dat geldt voor politiemedewerkers net zo goed als voor andere mensen. Maar politiemedewerkers geven over het algemeen hun werk niet makkelijk op en zijn sterk gemotiveerd voor arbeidsrevalidatie. Hun werk is echt een way of life.’

Verzekeraar
Voor de medewerkers die meedoen aan de pilot wordt het programma vergoed door de collectieve ziektekostenverzekeraar van de politie, CZ. Daarnaast draagt de politie zelf bij voor patiënten die niet in de pilot passen en voor specifieke, extra onderdelen, vertelt Bruinvels. ‘Dat CZ achter het programma is gaan staan, is heel bijzonder. Als een medewerker herstelt van kanker en behouden blijft voor zijn functie, is dat goed voor de werknemer, de werkgever en de schatkist. Maar de kosten, geraamd op 3600 euro per medewerker, betalen zich bij de zorgverzekeraar niet direct terug. De bedoeling is het programma landelijk in te voeren bij de politie. Eigenlijk lopen we daar al op vooruit, want alle kankerpatiënten binnen de politie – ook die niet in de pilot geïncludeerd kunnen worden, omdat ze bijvoorbeeld ergens anders werken of al langer onder behandeling zijn – kunnen zich aanmelden voor het programma. Anders krijg je een heel scheef beeld binnen de organisatie. In juli 2015 zal de pilot worden geëvalueerd en dan wordt besloten of Oncopol landelijk wordt ingevoerd. Uiteindelijk hopen wij dat oncologische arbeidsrevalidatie een onderdeel wordt van het basispakket, zodat alle Nederlanders ervoor in aanmerking komen.’


‘Werk is belangrijk’

Jos (58), is al enkele jaren onder behandeling voor prostaatkanker:

‘Het gaat allemaal wat moeizamer dan voorheen. Urenlang in de auto zitten om een verdachte te observeren. Lange ritten omdat een voortvluchtige aan de andere kant van het land moet worden opgepakt. Al die trappen oplopen, omdat iemand op de bovenste verdieping van een flat zonder lift woont. En dan natuurlijk de arrestatie zelf. Daar komt wel eens geweld aan te pas. Voor ik het weet maak ik een rare beweging en overbelast ik mezelf. Ik blijf de dingen doen die collega’s ook doen. Achteraf, als ik de klap voel, heb ik daar vaak wel spijt van. Maar ik heb het er wel voor over, omdat mijn werk belangrijk is voor me.’

‘Ik verwacht binnenkort weer teruggeplaatst te worden naar mijn oude team, omdat ik tijdelijk was overgeplaatst. Daar zie ik erg tegenop, omdat ik nu veel begrip krijg voor mijn kortere werkdagen. Helaas wordt er niet overal met begrip gereageerd op mijn situatie. Het besef is er niet altijd wat zo’n behandeling met je doet. Ik kan er nu over praten met mijn collega’s. Dat was een paar jaar geleden wel anders, toen zat ik met depressieve klachten bij de psychiater. Voor mijn werk is het belangrijk dat ik in een veilige positie zit.’


Simone Paauw, journalist Medisch Contact

s.paauw@medischcontact.nlZie ook:

Jessica Gal: ‘Vaak weten ze niet wat ze nog kunnen’.<br>Fotografie: Olivier Middendorp | De Beeldredaktie
Jessica Gal: ‘Vaak weten ze niet wat ze nog kunnen’.<br>Fotografie: Olivier Middendorp | De Beeldredaktie
David Bruinvels: ‘Het is vaak zoeken naar een goede manier om aan het werk te gaan’.
David Bruinvels: ‘Het is vaak zoeken naar een goede manier om aan het werk te gaan’.
<b>Download dit artikel (PDF)</b>
werk video kanker oncologische revalidatie revalidatie oncologie herstel na kanker
  • Simone Paauw

    Simone Paauw (1978) werkt sinds april 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone’ arts met een bijzonder verhaal en neemt graag een kijkje in de praktijk.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.