Inloggen
Laatste nieuws

Misdadige hulp

6 reacties

ZonMw ontvangt tien keer meer ‘projectideeën’ dan ze kan financieren. Voor ieder gefinancierd voorstel sneuvelt er één dat minstens even goed was. Tegelijkertijd ondersteunt deze Nederlandse onderzoeksinstelling pseudowetenschap. Berucht is het eeuwigdurende onderzoek naar de gezondheidsgevaren van elektromagnetische straling.

De kans dat na vijfendertigduizend onderzoeken een reproduceerbaar en betekenisvol effect opduikt, is kleiner dan een bewezen mirakel in Lourdes. ZonMw geeft ook indirect financiële ondersteuning aan effectiviteitsonderzoek naar ‘CAM’, complementaire en alternatieve geneeskunde.

Vermoedelijk rekent ZonMw erop dat alternatieve geneeskundigen enkel de ingebeelde ziekten van polderhypochonders verzorgen. Googelen op een combinatie van malaria en homeopathie leert anders. Tinus Smits biedt ‘een homeopathisch alternatief’ voor ‘een chemisch malariaprofylacticum’. ‘Ik pas deze methode met succes toe sinds 20 jaar. … Deze methode kan door iedereen gebruikt worden, jong en oud, in dezelfde doseringen en voor willekeurig welk land. … Ook als u zwanger bent, kunt u deze preventie veilig gebruiken.’ Hans Reynen, arts voor homeopathie en bioresonantie, meldt ‘… (dat) het gebruik van chemische middelen bescherming (tegen malaria) biedt in 80-90% van de gevallen en niet zelden heel vervelende bijwerkingen heeft … Het gebruik van deze vorm van preventie (het homeopathisch alternatief) geschiedt overigens geheel op eigen risico, net zoals de reguliere preventie’.

Het vergelijken van homeopathische profylaxe met reguliere preventie is het vergelijken van een paraplu met een valscherm. Je loopt met beide het risico van te pletter te storten, maar met het ene meer dan met het andere. Een aanval van Malaria falciparum doodt 1 procent van de gezonde volwassenen; dat loopt hoog op bij jonge kinderen en zwangere vrouwen. Het grote succes van homeopathische preventie ligt in het feit dat de infectiedruk bij gewone toeristen laag ligt. Wie pech heeft, riskeert zijn leven.

Homeopaten zonder Grenzen (HzG) is een vereniging, erkend als goed doel, die meesurft op het succes van de gelijknamige artsen. Na slavenhalers, kolonialen en wapenhandelaars wordt Afrika nu geteisterd door onze therapeuteraars. HzG heeft in Ghana vergelijkend onderzoek gedaan tussen homeopathie en chloroquine bij koorts, ‘waar uitkwam dat homeopathie minstens zo effectief was’.

Wat zou er gebeuren als in Nederland bij 96 volwassenen en kinderen het behandelen van een longontsteking met een ongeschikt antibioticum wordt vergeleken met een homeopathisch alternatief? De vraag stellen, is ‘m beantwoorden. Het zijn maar negers. In het jaarverslag staat ‘als afsluiting kreeg iedereen (150 cursisten) zijn eigen doosje met homeopathische medicijnen en konden ze … in hun eigen dorp aan de slag, te beginnen met het behandelen van ongelukken, brandwonden en koortsen.’

Dorpsgezondheidshelpers zijn steeds kwetsbaar voor ‘protoprofessionalisering’, waarbij een snel behaald westers diploma dient om beroepsmatig de kwakzalverij te bedrijven. Inderdaad, we lezen dat een helper al ‘succesvol’ acute hersenvliesontsteking heeft behandeld met Phosphorus C30. C30 is een verdunning van 10-60, de aarde bevat 1050 moleculen. Deze misdadige praktijken worden volgens HZG financieel gesteund door de ‘ethische’ beleggingsbank Triodos. Als u ethisch handelen belangrijk vindt, weet u wat u te doen staat.

Er is zeker epidemiologisch onderzoek nodig. We weten nauwelijks waarom patiënten zich tot pseudogeneeskundigen wenden. We weten nog minder wat verzorgers ertoe brengt om een pseudogeneeskundige carrière in te stappen, wie te goeder trouw in dit vak blijft, wie om het geld. We hebben geen flauw benul van de ware omvang van de schade. Onderzoek naar CAM past perfect in de opdracht van ZonMw, maar als onderzoek naar etiologie, epidemiologie en preventie van een te lang verwaarloosd gezondheidsprobleem.

Luc Bonneux is epidemioloog

Naar alle Collumns

<strong>PDF vam dit artikel</strong>
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • ,

  Misdadig of ethisch

  Naast de pas ontvangen rouwkaart van Dr. Tinus Smits, las ik een ongenuanceerd artikel van een personage dat de pinnekesdraad column van april j.l. mocht vullen in Medisch Contact.

  M’n eerste vraag was : hoe ethisch is het om te... fulmineren over het open graf van iemand die na een ernstig ziekbed pas is overleden?
  Daarna gingen mijn gedachten verder: zou de heer Bonneux dit geweten hebben, zou hij zich überhaupt de moeite getroosten zich te verdiepen in het leven van z’ n collega’s, of in het leven zelf?

  Hebben zij samen contact gehad, hebben ze het debat gezocht en zijn ze daar in vastgelopen? Wat zou veroorzaakt hebben dat hij zo op de persoon speelt, waar zit z’ n pijn?

  Hoe komt iemand ertoe, om in z’n beoordeling van de organisatie Homeopaten zonder Grenzen, vergelijkingen te trekken over de rug van de mensen in Afrika (het zijn maar negers)?

  Heeft een eindredactie hier overheen gelezen en niet gezien dat zowel de schofferende inhoud als de geleverde redenering, kwalitatief zwaar onder de maat is?

  Zelf heb ik geen opleiding in de gezondheidszorg, maar wel heb ik altijd een diepe bewondering gekoesterd voor een ieder die zich inzet voor de gezondheid van anderen; ongeacht of hij werkzaam is in de conventionele of in de complementaire gezondheidszorg.

  In uw laatste uitgave mis ik in de geplaatste column, de anders zo opvallende kwaliteit van uw blad. Hopelijk wil uw eindredactie er in de toekomst voor waken dat de schrijvers in uw blad, uitgaan van de menselijke maat onder elkaar en naar hun patiënten.

  Het zou prettig zijn als de vele werkers in de gezondheidszorg in debat met elkaar zouden werken aan een verdere ontwikkeling van de mogelijkheden van hun beroep. Uw blad kan daartoe een prachtig forum zijn.


  Marinus Jousma,
  Voorzitter HzG

 • ,

  Rationaliteit en ethiek lijken lichtelijk uit het oog verloren in deze pinnekesdraad. Bonneux doet een aantal uitspraken over HzG (Homeopaten zonder Grenzen) en de homeopathie in het algemeen die enige nuancering behoeven. Over het vergelijkend onde...rzoek van HzG in Ghana bij malaria, waarbij de werking van homeopathie wordt vergeleken met chloroquine (en waarbij homeopathie minstens zo effectief was), suggereert Bonneux dat chloroquine een onwerkzaam antibioticum zou zijn bij malaria. Anno 2010 is dat waar, de malariaparasiet (plasmodium falciparum) in Ghana is nu resistent tegen chloroquine. Dit HzG onderzoek dateert echter van 1996. En tot 2001 was chloroquine “the drug of choice” tegen malaria in Ghana (Journal of Tropical Pediatrics 2001 47(3) 165-169).
  De vooronderstelling van Bonneux is dat homeopathie niet werkt en niet kan werken vanwege de “oneindige” verdunningen tot ver voorbij het getal van Avogadro (absoluut geen enkele molecuul meer aanwezig in een homeopathische Phosfor C30 verdunning).
  Het is inderdaad zo dat binnen het huidig natuurwetenschappelijke paradigma de werking van deze verdunningen niet verklaard kan worden. Maar praktisch en zuiver wetenschappelijk is dat ook niet relevant; de vraag moet in de eerste plaats zijn: werkt het of niet? En daar is de gouden standaard voor, het dubbelblind onderzoek. Inmiddels zijn er al meer dan 100 valide dubbelblind-onderzoeken waarin de werking van homeopathie ondubbelzinnig wordt aangetoond. (Op de site van de vereniging van homeopathische artsen www.vhan.nl is een document te downloaden met alle relevante onderzoeksliteratuur). Een interessante vraag is waarom deze massale bewijslast ten faveure van de homeopathie in de regulier geneeskundige praktijk weinig of geen indruk maakt.
  Placebo-effecten komen zowel in de reguliere als homeopathische praktijk voor. Maar ook bij baby's en dieren zijn de homeopathische successen talrijk en die praat je toch moeilijk iets aan.
  De RCT is slechts één onderdeel van Evidence Based Medicine (en dat zit wat de homeopathie betreft wel goed). Een veel belangrijker en vaak vergeten onderdeel van EBM is de eigen klinische ervaring. Uiteindelijk is die ervaring het richtsnoer voor het medisch handelen van de dokter (zowel de reguliere als de homeopatische). De impact van het zelf zien en ervaren is vele malen groter dan de impact van welke RCT dan ook. Reguliere artsen hebben geen klinische ervaring met de homeopathie en kunnen daar dus ook nooit warm voor lopen. Alleen de homeopathisch arts kan putten uit eigen klinische ervaring wat de homeopathie betreft en kan dat ook nog vergelijken met zijn resultaten uit de periode dat hij nog regulier werkte.

  HzG heeft projecten in Afrika (Ghana en Benin) in gebieden waar de bevolking verstoken is van reguliere medische zorg of deze niet kan betalen; wij leiden zogenaamde Community health workers op in de homeopathie, zodat ze zelf in staat zijn eenvoudige klachten te behandelen (ongelukken, koorts, diarree). Wij doen dit vanuit het principe: geen vis brengen maar leren vissen zodat, ook als wij weer vertrekken, we iets duurzaams achterlaten. In Afrika is de kindersterfte door diarree (en uitdroging) heel hoog. Er is een uitstekend onderzoek van Jennifer Jacobs waaruit de effectiviteit blijkt van homeopathie bij kinderdiarree (1). En dat is ook onze klinische ervaring daar ter plekke en de ervaring van onze community healthworkers.
  Het is het zelfs zo dat onze eerste lichting homeopathisch opgeleide Community health workers (enthousiast geworden door hun resultaten met homeopathie) onder supervisie van HzG zijn begonnen om een volgende lichting op te leiden in de homeopathie.
  Voorbeeldig ontwikkelingswerk zou ik zeggen. Hoezo misdadige hulp????
  En met Luc Bonneux zeg ook ik: Als u ethisch handelen belangrijk vindt, weet u wat u te doen staat (bankreknr: 39.03.59.793 tnv HzG te Leusden)

  Kees Dam, homeopathisch arts en lid HzG

  (1) Jacobs J, Jonas WB, Jimenez-Perez M, Crothers D (2003). Homeopathy for childhood diarrhea: combined results and metaanalysis from three randomized, controlled clinical trials. The Pediatric Infectious Disease Journal, 22:229–234.

 • K. Schippers

  , VENLO

  Nou, heb in mijn persoonlijke omgeving ook wel iemand gezien die na CAM aanpak hersteld is van het dragerschap van Hep B op zijn 47e. Zijn internist zat vol ongeloof herhaaldelijk bloed af te nemen omdat zijn enige verklarig was dat er iets mis is ge...gaan in het lab.
  Mijn zus heeft M. Graves en doet het prima met CAM, haar internist is erg tevreden en weet niet eens dat ze haar medicijnen niet slikt (ze vond de smaak afschuwelijk...).

 • A. Wilschut-Verhoef

  , BARENDRECHT

  Mijn vraag is: wat heeft bij u de voorkeur?
  Neem de wratten, vaak kan het lichaam zelf deze verwijderen. Maar het duurt ook wel eens erg lang zodat er fysiek wordt ingegrepen, niet altijd pijnloos en geen activering van de eigen weerstand. Mijn voor...keur gaat dan uit naar het homeopathisch stimuleren van de eigen weerstand, zodat het lichaam weer zijn eigen afweer op sterkte heeft "for the time being". Als het lichaam zichzelf weer kan ontdoen van deze wratten beleef ik dat als uiting van gezondheid en weerstand. En met name bij kinderen ben ik dus van mening dat het fysiek verwijderen van wratten bijna onder kunstfouten gaat vallen. Heeft niets te maken met malaria, maar dit is wat concreter en dat communiceert wat makkelijker.

 • M. Vasbinder

  , 03725 TEULADA ALIC Spain

  Ach, als het zo simpel was, zouden we het allemaal wel doen.
  Wat te denken van een pink breken om een polsfractuur te herstellen. Leuk onderzoek voor homeopathen.
  Geheel eens met Luc Bonneux. Hier is sprake van misdadige praktijken.

 • Th.F.M. Fennis

  , HARDERWIJK

  Homeopathie is goed te vergelijken met geloof. Het is niet te staven met bewijs en de gelovigen voelen zich onaantastbaar en onbegrepen. Kritiek wordt van de hand gewezen (vaak met nog meer onzin, zie het verhaal over de wratten). Dat het op theoreti...sche gronden onmogelijk kan werken wordt genegeerd. Handelen wordt niet geëvalueerd of deugdelijk wetenschappelijk onderzocht (laat staan onderbouwd). Natuurlijk beloop wordt benoemd als succes. Wanneer gaat de KNMG krachtig afstand nemen van de homeopathie en vergelijkbare praktijken?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.