Inloggen
Laatste nieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

LAD verbijsterd over oproep om stagevergoeding coassistenten niet uit te betalen

2 reacties

Coassistenten huisartsgeneeskunde die hun stage in een gezondheidscentrum lopen, hebben vanaf 1 april 2010 recht op een stagevergoeding van 250 euro. Dat is geregeld in de Cao Gezondheidscentra. De Universiteit Maastricht lapt deze regeling aan haar laars en roept huisartsopleiders in gezondheidscentra op de vergoeding nit uit te betalen.

De universiteit draagt hiervoor twee redenen aan. Zij beschouwt een coschap als een leerperiode waarbij de coassistent geen productieve arbeid verricht. En er ontstaat ongelijkheid; coassistenten die niet in een gezondheidscentrum stage lopen, krijgen geen vergoeding.

Verbijsterd
De LAD vindt het verbijsterend dat de Universiteit Maastricht huisartsopleiders oproept de afspraken uit de Cao Gezondheidscentra naast zich neer te leggen. Teleurstelling overheerst bij de artsen-werknemersorganisatie: de huisartsinstituten zijn, voordat de universiteit haar oproep deed, niet eens met ons in overleg getreden. We hebben daar na de totstandkoming van de Cao Gezondheidscentra wel op aangedrongen.

Stagevergoeding: aanvulling studiebeurs

We zijn het met de universiteit eens dat een coschap een leerperiode is en de coassistent geen productieve arbeid verricht. Dat betekent echter niet dat de coassistent geen arbeid verricht; het resultaat van die arbeid is wel een bijproduct van het leren. Daarom ontvangt de coassistent geen salaris, maar zijn wij een (kosten)vergoeding overeengekomen.

De overheid houdt er bij het toekennen van de studiebeurs rekening mee dat de student voor een deel in zijn eigen inkomsten voorziet. Aangezien een coassistent een werkweek van vaak veel meer dan veertig uur heeft, is dat voor hem onmogelijk. De stagevergoeding van 250 euro vult zijn studiebeurs aan.

Geen stagevergoeding huisartsencoschap buiten gezondheidscentrum
De coassistent die het huisartsencoschap buiten een gezondheidscentrum wil lopen, krijgt geen stagevergoeding. Cao-partijen bij de Cao Gezondheidscentra kunnen hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. De LAD streeft er al jaren naar, in alle cao’s in de gezondheidszorg waarbij zij betrokken is, voor alle coschappen een stagevergoeding overeen te komen. Tot op heden zijn het juist de universiteiten, UMC’s en de algemene ziekenhuizen die dat weigeren. Terwijl bijna alle andere stagiaires op grond van de cao wel vergoedingen krijgen. De LAD vindt dat meten met twee maten en discriminerend.

De LAD en de andere cao-partij vragen de Universiteit Maastricht met klem haar uitspraak terug te nemen en de huisartsopleiders hierover te informeren.

Inzet LAD in UMC’s: óók stagevergoeding voor co’s

Gisteren begonnen de cao-onderhandelingen voor de ruim 60.000 medewerkers in de acht universitair medische centra. Ook ettelijke duizenden coassistenten lopen daar hun coschappen. Zónder stagevergoeding. Dat moet toch echt veranderen, eist de LAD namens haar juniorleden. De artsen-werknemersorganisatie in de federatie KNMG heeft de collega’s van de andere bonden zover gekregen dat in de gezamenlijke cao-inzet is opgenomen: ‘De reeds bestaande stagevergoeding in bijlage G van de cao dient te worden toegekend aan alle stagiaires, inclusief de coassistenten die hun coschappen lopen in het umc. Tevens dient met iedere stagiair, dus ook met de coassistent, een stageovereenkomst te worden gesloten.’ We houden u, ook hierover, op de hoogte – zoals via artsennet.nl/lad .

Federatienieuws huisartsgeneeskunde
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.