Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Kritiek op verplichte visitatie huisartsen

33 reacties

Huisartsen moeten eens in de vijf jaar verplicht gaan deelnemen aan een visitatieprogramma om in aanmerking te komen voor herregistratie. Het verplichte visitatieprogramma, dat is ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), krijgt op websites als HuisartsVandaag veel kritiek.

De nieuwe verplichting staat in een brief die het NHG, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) vorige week aan de huisartsen hebben gestuurd. De kritiek is onder meer dat het visitatieprogramma er ‘opeens’ is en dat de leden van NHG en LHV niet zijn geraadpleegd. Het lijkt er inderdaad op dat de mededeling voor veel huisartsen nogal onverwacht komt, zegt Rob Dijkstra, voorzitter van het NHG: ‘Maar dat visitatie deel zou uitmaken van de herregistratie-eisen is in 2007 al afgesproken in de algemene ledenraadvergaderingen van NHG en LHV. We zouden er in 2011 mee beginnen en met ingang van 2016 handhaven. Maar blijkbaar is er in de tussentijd onvoldoende over gecommuniceerd.’

Kritiek is er ook op het feit dat juist het NHG het visitatieprogramma heeft ontwikkeld en aanbiedt. Deelname aan het programma kost 189 euro voor niet-leden en 132 euro voor NHG-leden, plus een variabel en onderhandelbaar bedrag van rond de 450 euro voor vier uur met een gespreksleider. Een mooie inkomstenbron voor het NHG, zo wordt gesuggereerd. Dijkstra: ‘Het NHG maakt 0,0 procent winst, de inkomsten zijn bedoeld voor de exploitatie van het programma. En destijds is in de algemene ledenvergadering gezegd dat het juist wenselijk is dat de beroepsgroep zélf het visitatieprogramma ontwikkelt en dat we het niet zouden overlaten aan een externe partij of aan de overheid.’

Critici vinden ook dat de beroepsverenigingen zich te sterk conformeren aan overheid en zorgverzekeraars, die de uitkomsten van de visitaties zouden kunnen gebruiken voor het al dan niet contracteren van huisartsen. Dijkstra: ‘Over de resultaten van het visitatieprogramma wordt niet met andere partijen gecommuniceerd, dus ook niet met zorgverzekeraars. Er wordt alleen aan GAIA doorgegeven dat de huisarts vier punten heeft behaald, namelijk als deze heeft deelgenomen aan het programma, heeft gereflecteerd en plannen voor de toekomst heeft gemaakt. Over de inhoud wordt niets doorgegeven.’

Toch begrijpt Dijkstra dat huisartsen zich druk maken om de visitatie. ‘Het druist misschien in tegen het gevoel van professionele autonomie. Een huisarts wil graag zélf bepalen wat goed is voor z’n vak. Overigens staat op de website mijnvisitatie.nl dat de tijdsinvestering ongeveer vier uur is, uitgesmeerd over minimaal drie maanden. Ik heb de visitatie afgelopen maanden zelf doorlopen en ik was er ongeveer drie uur aan kwijt.’

Simone Paauw

Meer informatie en de brief aan de huisartsen op www.mijnvisitatie.nl

NHG-voorzitter Rob Dijkstra over de visitatie

Lees ook:

Grote lijnen schetsen en toch houvast bieden (federatienieuws)


© iStock
© iStock
Nieuws functioneren disfunctioneren huisartsen nhg
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) werkt sinds april 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone’ arts met een bijzonder verhaal en neemt graag een kijkje in de praktijk.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • I.T.G. Miggels, huisarts, LEUSDEN Nederland 04-02-2015 01:00

  "Een jonge buitenlandse arts in opleiding, uit een echte artsenfamilie, schreef me ooit “MEDICINE is something you have to do with LOVE for making it GOOD”. Dit was hem waarschijnlijk met de paplepel ingegoten.
  Zo idealistisch met enthousiasme en liefde begon ik ooit ook aan mijn opleiding.
  Wij echter worden steeds meer gedwongen om te voldoen aan allerlei zotte verplichtingen en eisen die ons de vreugde en plezier in het vak steeds meer ontnemen en bovendien blijft nauwelijks tijd over voor ontspanning, familie, eigen gezonde leefstijl etc.....inmiddels voel ik me slaaf van het systeem.
  Wanneer komen wij als artsen een keer op voor onze rechten....zodat het vak gewoon ook leuk kan blijven en met liefde gedaan wordt...
  "

 • P.S. Ottengraf, Huisarts, LEIDSCHENDAM Nederland 04-02-2015 01:00

  "Ik zeg mijn lidmaatschap bij de NHG bij deze op"

 • Steven J.A. Verbeek, bedrijfsarts, COULLONS Frankrijk 04-02-2015 01:00

  "Het lijkt mij niet dat je in drie of vier uur de "kerncompetenties" van artsen kunt meten.
  En daar gaat het juist om, dunkt mij.
  Doorgeschoten regelzucht dus. "

 • E.Th. van den Berg, Huisarts, ARRIEN Nederland 04-02-2015 01:00

  "Als NHG en LHV lid blijk ik te hebben meebetaald aan een door mij en velen met mij ongewenste nieuwe visitatieprocedure. De ontvanger bepaalt de waarde wat hij /zij krijgt! Ongetwijfeld goed bedoeld maar niet noodzakelijk ,niet gevraagd en ook ongewenst.Naast de NHG accreditatie moet er zonodig nog weer een instrument komen om een 360 graden feedback te kunnen krijgen zodat we nog beter zullen functioneren in de praktijk .Mijns inziens grote nonsens We moeten ons niet steeds weer nieuwe regelingen maken die ons afhouden van waar het echt om gaat; gemotiveerde dokters die enthousiast patiënten zorg verlenen! "

 • B. ter Keurst, Huisarts, EINDHOVEN Nederland 04-02-2015 01:00

  "In 2012 is het onderwerp in de LHV ledenraad met enige regelmaat besproken en onderdeel geweest van de notitie Zorg voor Kwaliteit Huisartsenzorg. In de besprekingen is toen met nadruk besproken dat de inhoud en kosten nog terug zouden komen in de LR. Ik heb het niet voorbij zien komen.

  Dit weekend valt de brief over invoering per januari 2016 in de bus, mede ondertekend door het bestuurslid Gert Jan van Loenen. Als je alle kosten optelt betekent het een verhoging van de herregistratiekosten met ongeveer 150%. En dan is de tijd van de huisarts zelf nog niet gerekend want ook die moet 4 uur vrij maken en uiteraard moet in en buiten de praktijk veel gegevens verzameld worden en ingevuld. Daarnaast is er al zoveel dat gedaan wordt zoals intercollegiale toetsgroepen en accreditering. Waarom daarbij niet aangesloten? Waarom niet per praktijk visiteren zoals ook met de accreditatie? Dan kan het ook meteen gekoppeld worden aan accreditatie.
  In de notitie was overigens wel een aardig overzicht van welke tijd en kosten al gemaakt werden voor het kwaliteitsbeleid in 2012 en daar komen dan deze extra kosten bij. En met de in 2012 al vastgestelde ontbrekende honorering voor hetgeen al gedaan wordt, is ook nog niets gebeurd. Alleen dat we als praktijkhouders meer kosten hebben gekregen door de CAO aanpassingen in de daarna volgende jaren.
  Ik ben voor kwaliteitsborging en in onze praktijk hebben we verschillende vormen van intercollegiale toetsing en we zijn al meerdere jaren NHG geaccrediteerd (waarvoor we van onze ZV VGZ geen rode cent terugkrijgen) maar het ontbreken van een financiële compensatie voor deze volgende inspanning is op zijn minst teleurstellend maar eigenlijk vanuit het oogpunt van belangenbehartiging ook wel erg kwalijk. De LHV mag al weinig van de ACM maar als je het dan ook hier zo laat liggen......"

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.