Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Kritiek op verplichte visitatie huisartsen

33 reacties

Huisartsen moeten eens in de vijf jaar verplicht gaan deelnemen aan een visitatieprogramma om in aanmerking te komen voor herregistratie. Het verplichte visitatieprogramma, dat is ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), krijgt op websites als HuisartsVandaag veel kritiek.

De nieuwe verplichting staat in een brief die het NHG, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) vorige week aan de huisartsen hebben gestuurd. De kritiek is onder meer dat het visitatieprogramma er ‘opeens’ is en dat de leden van NHG en LHV niet zijn geraadpleegd. Het lijkt er inderdaad op dat de mededeling voor veel huisartsen nogal onverwacht komt, zegt Rob Dijkstra, voorzitter van het NHG: ‘Maar dat visitatie deel zou uitmaken van de herregistratie-eisen is in 2007 al afgesproken in de algemene ledenraadvergaderingen van NHG en LHV. We zouden er in 2011 mee beginnen en met ingang van 2016 handhaven. Maar blijkbaar is er in de tussentijd onvoldoende over gecommuniceerd.’

Kritiek is er ook op het feit dat juist het NHG het visitatieprogramma heeft ontwikkeld en aanbiedt. Deelname aan het programma kost 189 euro voor niet-leden en 132 euro voor NHG-leden, plus een variabel en onderhandelbaar bedrag van rond de 450 euro voor vier uur met een gespreksleider. Een mooie inkomstenbron voor het NHG, zo wordt gesuggereerd. Dijkstra: ‘Het NHG maakt 0,0 procent winst, de inkomsten zijn bedoeld voor de exploitatie van het programma. En destijds is in de algemene ledenvergadering gezegd dat het juist wenselijk is dat de beroepsgroep zélf het visitatieprogramma ontwikkelt en dat we het niet zouden overlaten aan een externe partij of aan de overheid.’

Critici vinden ook dat de beroepsverenigingen zich te sterk conformeren aan overheid en zorgverzekeraars, die de uitkomsten van de visitaties zouden kunnen gebruiken voor het al dan niet contracteren van huisartsen. Dijkstra: ‘Over de resultaten van het visitatieprogramma wordt niet met andere partijen gecommuniceerd, dus ook niet met zorgverzekeraars. Er wordt alleen aan GAIA doorgegeven dat de huisarts vier punten heeft behaald, namelijk als deze heeft deelgenomen aan het programma, heeft gereflecteerd en plannen voor de toekomst heeft gemaakt. Over de inhoud wordt niets doorgegeven.’

Toch begrijpt Dijkstra dat huisartsen zich druk maken om de visitatie. ‘Het druist misschien in tegen het gevoel van professionele autonomie. Een huisarts wil graag zélf bepalen wat goed is voor z’n vak. Overigens staat op de website mijnvisitatie.nl dat de tijdsinvestering ongeveer vier uur is, uitgesmeerd over minimaal drie maanden. Ik heb de visitatie afgelopen maanden zelf doorlopen en ik was er ongeveer drie uur aan kwijt.’

Simone Paauw

Meer informatie en de brief aan de huisartsen op www.mijnvisitatie.nl

NHG-voorzitter Rob Dijkstra over de visitatie

Lees ook:

Grote lijnen schetsen en toch houvast bieden (federatienieuws)


© iStock
© iStock
Nieuws functioneren disfunctioneren huisartsen nhg
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) werkt sinds april 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone’ arts met een bijzonder verhaal en neemt graag een kijkje in de praktijk.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Bart Bruijn, Huisarts, STREEFKERK Nederland 05-02-2015 01:00

  "Collega's,

  Allemaal weigeren. Dan is het snel afgelopen.

  Maar dan ook allemaal!"

 • R.L.P. Ritz, Huisarts, AMSTERDAM Nederland 05-02-2015 01:00

  "Kan alleen maar alle bovenstaande commentaren ondersteunen. Kortom NHG kom met een beter plan waarin de accreditatie en visitatie in een module worden ondergebracht voor een normale prijs!! Luistert u niet naar onze leden dan overweeg ik toch een motie van wantrouwen in te dienen tegen het NHG-bestuur. Hoogachtend Roger Ritz"

 • P. Lofvers, Huisarts, Steenderen Nederland 05-02-2015 01:00

  "Geachte NHG;
  Ik wil bezwaar aantekenen tegen het voorgenomen plan van visitatie.

  Los van de zeer slechte timing: net na het moeizaam afsluiten van matige contracten met zorgverzekeraars, en het betalen van de vele hoge contributies aan het begin van het jaar waardoor geen enkele huisarts blij is met alles wat extra geld kost, staat wat mij betreft de validiteit van dit instrument zeer ter discussie.

  1) Zelf een vragenlijst invullen is afhankelijk van de eerlijkheid en het vermogen tot zelfreflectie van de invuller.
  2) Wie weet nu of zijn/haar collega zijn/haar werk goed doet, of nu en dan eens een steek laat vallen? Daarvoor moet je toch bij elkaar in de spreekkamer zitten tijdens het spreekuur.
  3) Huisartsen worden bij uitstek zeer gewaardeerd door hun patiënten. Het is maar zeer de vraag of een huisarts in/door een patiëntenenquête op waarde kan worden geschat. Ik weet zeker dat de cijfers steevast “prima” zullen uitvallen.
  4) In een gesprek met een gespreksleider denk ik dat men ook daar zonder veel moeite een gewenst beeld kan schetsen.

  En dit alles op een moment waarop het ons door toegenomen werkdruk toch al over de schoenen loopt.

  Ik ben zeer voor transparantie en reflectie van en in mijn beroepsgroep maar zie deze visitatie als een zinloze investering van veel tijd en geld met daarbij voor mij voorspelbare uitkomsten.
  Ik ben het “opzitten en pootjes geven” tegen dalende inkomsten en bij oplopende werkdruk meer dan zat.

  Ik verzoek u vriendelijk een zinniger instrument te bedenken waar we als huisartsen wel beter van worden.


  Vriendelijke groet

  Pieter Lofvers
  Huisarts
  Steenderen

  "

 • J.M.J.M. Berentzen, huisarts, AMSTERDAM Nederland 05-02-2015 01:00

  "Dat kwaliteit gemeten moet worden is geen foute zaak. Dat elke vereniging waar huisartsen mee te maken hebben zijn eigen kwaliteitskeurmerk ontwikkeld op kosten van diezelfde huisartsen, is absurd. Als dan dit keurmerk cq visitatie wetenschappelijk ook nog eens niet deugd, kan de NHG, ons wetenschappelijk bureau,zich alleen maar dood schamen.
  De berg met dit soort eisen wordt te hoog en valt niet meer weg te werken naast het "gewone, op de achtergrond rakende, huisartsenwerk".
  Onze beroepsorganisaties moeten zich gaan buigen over dit probleem. Deze workload moet onder controle gebracht worden. Het aantal burnout huisartsen groei, vooral door dit energievretende werk wat ook nog eens door ons zelf betaald moet worden. Ik hoef mijn NHG en LHV lidmaatschap niet meer op te zeggen. Dat heb ik een aantal jaar terug al gedaan."

 • E.Th. van den Berg, Huisarts, ARRIEN Nederland 04-02-2015 01:00

  "Als NHG en LHV lid blijk ik te hebben meebetaald aan een door mij en velen met mij ongewenste nieuwe visitatieprocedure. De ontvanger bepaalt de waarde wat hij /zij krijgt! Ongetwijfeld goed bedoeld maar niet noodzakelijk ,niet gevraagd en ook ongewenst.Naast de NHG accreditatie moet er zonodig nog weer een instrument komen om een 360 graden feedback te kunnen krijgen zodat we nog beter zullen functioneren in de praktijk .Mijns inziens grote nonsens We moeten ons niet steeds weer nieuwe regelingen maken die ons afhouden van waar het echt om gaat; gemotiveerde dokters die enthousiast patiënten zorg verlenen! "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.