Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Bas Knoop
08 oktober 2015 4 minuten leestijd

Huisartsen nemen initiatief in onderhandelingen met zorgverzekeraars

4 reacties

In de contractbesprekingen met de zorgverzekeraars moeten de huisartsen het initiatief naar zich toetrekken. Niet langer de verzekeraars, maar de huisartsen zelf komen voortaan met een contractvoorstel, dat de basis vormt voor de onderhandelingen met de verzekeraars. Hierin geven zij aan welke zorg zij kunnen en willen leveren en (deels) tegen welke tarieven. Zo moeten eenzijdig door de verzekeraars opgelegde contracten tot het verleden behoren.

Dit is de kern van een plan dat donderdag werd gelanceerd door een aantal huisartsen en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH), drie dagen nadat huisartsen, zorgverzekeraars, toezichthouders en patiënten het alomvattende ‘zomerakkoord’ sloten.

‘Huisartsen willen een gelijkwaardige onderhandelingspositie in de gesprekken met de verzekeraars’, zegt Chantal van het Zandt, huisarts in Rotterdam en VPH-bestuurslid. ‘Jarenlang boden zorgverzekeraars ons een contract aan en konden wij alleen rechts onderaan het formulier tekenen. Het moet afgelopen zijn met deze TROG-contracten (TROG: tekenen rechts onderaan graag, red.). Nu het zomerakkoord is gesloten, moet het roer inderdaad om. En hoe kan dat beter dan door als huisarts zelf het initiatief te nemen. Niet de zorgverzekeraars, maar de huisartsen kennen de cliënten persoonlijk en weten welke zorg zij nodig hebben. Het is dan toch ook logisch dat deze kennis en ervaringen van huisartsen een belangrijke rol spelen bij de onderhandelingen voor een nieuw contract? Voor het eerst komt de huisarts nu zelf met een contractvoorstel en is bereid daarover, op basis van gelijkwaardigheid, te onderhandelen met de verzekeraars.’

In de afgelopen maanden heeft een aantal huisartsen, samen met de VPH en juridische experts van de VvAA een zogenaamd Modulair Huisartsgeneeskundig Zorgaanbod (MHZ) ontwikkeld. Individuele huisartsen kunnen het MHZ zelf in- of aanvullen en aanbieden aan hun zorgverzekeraar. Het zorgaanbod vormt de basis voor de contractbesprekingen met de verzekeraar.

Huisartsen kunnen er ook voor kiezen zich aan te sluiten bij de nieuw opgerichte Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen (CPH), die namens de deelnemende huisartsen met de zorgverzekeraars gaat onderhandelen. Het bestuur van de CPH wordt door dezelfde mensen gevormd als het VPH-bestuur. ‘We hebben al tientallen aanmeldingen van huisartsen mogen ontvangen’, zegt Van het Zandt.

‘De CPH onderhandelt over de inhoud en de prijzen, maar sluit geen contracten af voor de huisartsenpraktijken. Het onderhandelingsresultaat, een contract voor basishuisartsenzorg met aanvullende modulaire opties, wordt voorgelegd aan de huisarts. Hij kan dan zelf aangeven welke modulaire opties hij in het contract wil laten opnemen. Een huisarts die geen spataderen lasert of chirurgische ingrepen doet, hoeft deze modules niet aan te vinken.’

De grote vraag is nu: is de werkwijze van de CPH, waarbij huisartsen zich verenigen in de onderhandelingen met de verzekeraars, in strijd met de Mededingingswet? Van het Zandt: ‘Zo lang de concurrentie tussen verschillende huisartsen niet wordt belemmerd, is deze constructie volgens ons legaal. Maar wij zijn nog aan het uitzoeken wat wel en niet kan. Bij twijfel schromen wij niet contact op te nemen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM heeft ons bovendien sinds vorige week meer ruimte gegeven om samen te werken in de onderhandelingen met verzekeraars.’

Om discussie met de ACM te vermijden, maakt de CPH op voorhand onderscheid tussen leden en sympathisanten. Als een huisartsenpraktijk lid wil worden van de coöperatie wordt eerst gecontroleerd of deze praktijk niet is gevestigd in het werkgebied van een huisartsenpraktijk die al als lid is ingeschreven bij de CPH. Is dit het geval, en zijn ze op papier dus elkaars concurrenten, dan wordt deze nieuwe praktijk automatisch sympathisant. In tegenstelling tot een lid heeft een sympathisant binnen de coöperatie geen stemrecht en kan dus een onderhandelingsresultaat ook niet goedkeuren of afwijzen.

Zo hoopt de CPH te voorkomen dat er binnen de coöperatie sprake is van onderlinge concurrentie. Van het Zandt: ‘Sympathisanten krijgen wel alle informatie over het onderhandelingsresultaat met de verzekeraars. Zij kunnen zelf beslissen of zij hiermee akkoord gaan en een contractvoorstel voorleggen aan de eigen verzekeraars.’

Toezichthouder ACM laat in een reactie weten dat ‘zo lang het belang van de patiënt centraal staat, samenwerking tussen huisartsen op vele manieren mogelijk is’. ‘Wij geven ruimte aan de sector om samen te werken in het belang van de patiënt’, stelt een ACM-zegsman. ‘Maar wij doen vooraf geen uitspraken over het plan van deze groep huisartsen.’
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kan op dit moment nog geen inhoudelijke reactie geven op het VPH-initiatief. ‘Wat dit plan voor gevolgen heeft, zowel zorginhoudelijk als juridisch, moeten wij nog bekijken’, zegt een woordvoerder. ‘Dat kost tijd. Is dit plan bijvoorbeeld in strijd met wet- en regelgeving, of met de afspraken uit het zomerakkoord?’
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) wil alleen schriftelijk reageren: ‘Een van de uitkomsten van Het Roer Moet Om is dat we het contracteringsproces gaan verbeteren en het contract op onderdelen uniformeren. Voor dit vervolgtraject kunnen we alle input gebruiken. Wij gaan ervanuit dat VPH als deelnemer aan dit traject hun plan inbrengt.’

Bas Knoop

@bknoop

© iStock
© iStock
Lees ook:
LHV huisartsen zorgverzekeraars
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • A.A.C.M. Maes, huisarts, DIEREN Nederland 10-10-2015 02:00

  "En dus moeten ook de Ledenraden van de verenigingen druk blijven uitoefenen op hun eigen besturen dat het roer omgaat. Dat zal nimmer vanuit de politiek op gang worden gebracht. Dat vind ik juist zelf een pijnpunt. Dat de minister zelf zo buiten schot wordt gehouden. Zij zegt: "huisartsen zijn zorgverleners, maar vallen wel onder de Mw", zij zegt "dat valt onder het Ministerie van Economische zaken", zij zegt "met de boete is de zaak onder de rechter". Externaliseren en wegkijken noem ik dat. Vanaf het begin van HRMO is ingezet op gegeven "dat er binnen de Mw veel meer mogelijk is". En VWS komt hier ook mee weg. Onbegrijpelijk, gezien het hele dossier wat immers al loopt sinds begin van deze eeuw! En zo blijven de volgende zaken bestaan: de rechtmatigheid van de inval, de hoogte van de boete, de verplichte complianceofficer, het verplicht tekenen van het toezeggingsbesluit, de persoonlijke aansprakelijkheidsstelling van bestuurders. En als gevolg hiervan: de angst en de ongelijkheid bij de onderhandelingen. "

 • R.A.L. Baars, praktijkmanager, Amsterdam 09-10-2015 02:00

  "Ik sluit mij graag aan bij de reactie van Wil Bosboom, met name zijn opmerking en oproep aan de LHV en Ella Kalsbeek. De LHV heeft ontzettend veel moeite zich anders te profileren, zelf na het initiatief van het actiecomite Het Roer moet Om. Wat mij bijzonder stoort aan de LHV is dat deze heel subtiel doet of deze initiatieven en resultaten van en uit de koker komen van de LHV zelf. E.e.a. natuurlijk het gevolg van de zgn. "Stille Diplomatie" die de LHV al jaren bedrijft (zonder resultaat). De LHV heeft nooit kunnen en willen bereiken van het actiecomite wel gelukt is. En dat "gas" geven! Ik moet het nog zien of het niet "zachtjes op de rem trappen" betekent. Ella komt uit de politiek en is daarmee onderdeel van het poldermodel en de pappen nathouden en erbij blijven politiek. Een gesprek met Ella heeft mij niet het gevoel gegeven dat de LHV na het vertrek van Steven van Eijck een wezenlijk andere koers ingezet heeft. Het blijft oppassen geblazen en zie voorlopig nog wel een rol voor het actiecomite om er op toe te zien dat het roer in de door ons gewenste richting om blijft gaan. "

 • M. Vasbinder, medico familiar y comunitario, 03725 TEULADA ALIC Spanje 09-10-2015 02:00

  "Uitsteken initiatief van CPH. Wie benoemd overigens de voorzitter van de LHV. Zouden de leden dat niet moeten doen?"

 • Wil Bosboom, huisarts, De Meern 09-10-2015 02:00

  "Wat de VPH doet met de oprichting van deze nieuwe coöperatie CPH is een logisch antwoord op de ruimere samenwerkingsmogelijkheden die het ACM nu biedt.
  “Het roer moet om” heeft een prachtige opening gemaakt in de verlammende , averechts werkende , aan de huisartsenzorg opgelegde mededingingswet.
  Helaas is niet zo dat wij huisartsen nu volledig vrij onderling afspraken kunnen maken.
  Het blijft nodig om – geheel in de geest van “het roer moet om” - druk op de ketel te houden en de tolerantiegrenzen van het ACM snel en duidelijk in beeld te brengen.
  “Mijn” LHV heeft aangegeven schriftelijk op dit nieuwe initiatief te zullen reageren en de contracten “op onderdelen te zullen bekijken”. Opnieuw een voorzichtig manoeuvrerende LHV.
  Kom op LHV (Ella): meer gas geven zodat je los kan komen van het achterhoede-imago.
  Ik sluit mij aan bij het CPH.
  "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.