Inloggen
Laatste nieuws
Marian Hoekstra
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Districtsbijeenkomst Jeugd en alcohol

Plaats een reactie

Eind 2007 organiseerde KNMG-district Midden-Brabant een thema-bijeenkomst ‘Alcohol en Jeugd’. Aanleiding voor deze bijeenkomst waren landelijke cijfers, waaruit bleek dat het alcoholgebruik onder de jeugd toeneemt (‘comazuipen’ en het indrinken voorafgaand aan uitgaan). De gemiddelde startleeftijd is 12,2 jaar en daarmee begint het alcoholprobleem dus al op de basisschool. Ook schooldirecteuren waren nadrukkelijk voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Gemeentelijke werkgroep
Najaar 2008 startte de gemeente Tilburg een breed samengestelde werkgroep om alcoholproblemen onder de jeugd aan te pakken. Naast landelijke cijfers lag er inmiddels ook een onderzoeksrapport gemaakt door HBO-studenten uit Tilburg. Opvallend in dat rapport was dat noch de spoedeisende hulp, noch de huisarts als betrokken partijen genoemd werden.

De werkgroep wilde de volgende doelstellingen bereiken:

- Toename van acceptatie van de norm ‘Jongeren <16 jaar drinken geen alcohol’
- Jongeren <16 jaar beginnen significant later met het drinken van alcohol
- Het verkrijgen van alcohol voor jongeren <16 jaar wordt daadwerkelijk teruggedrongen
- Aan alcohol gerelateerde overlast door jongeren wordt teruggedrongen.

Werkwijze
Er werden twee deelwerkgroepen geformeerd en twee districtsbestuursleden namen zitting in de werkgroep rond educatie, draagvlak en vroegsignalering.

Het was hun opdracht om in het veld het draagvlak te peilen voor een gemeentelijke aanpak van de problematiek rond jeugd en alcohol.Daarom bezochten de districtsbestuursleden de managers van de spoedeisende hulp van de Tilburgse ziekenhuizen en de huisartsenpost. Vooral de spoedeisende hulp bleek frequent ge te worden confronteerd met jongeren, die slachtoffer zijn van ongelukjes en vechtpartijen. Vaak is daarbij sprake van overmatig alcoholgebruik, maar op het moment zelf is daar weinig aandacht voor. De nadruk ligt op het lichamelijk letstel.

De manager gaf aan in de toekomst het personeel meer kennis en handvatten te willen aanbieden om gerichter aandacht te kunnen besteden aan deze problematiek. Eén van de instrumenten hiervoor is regelmatig nascholing aanbieden.

Eindresultaat
De input van de werkgroepen heeft geresulteerd in een gemeentelijk actieplan, dat vanaf najaar 2009 wordt uitgevoerd.

Ervaring districtsbestuursleden
Wat is nu het belang van deelname aan zo’n werkgroep? Volgens de betreffende districtsbestuursleden is dat in ieder geval:

- kennismaking met veel collega’s uit andere geledingen, zodat je elkaar ook in de toekomst weet te vinden;
- zicht krijgen op de besluitvorming binnen een gemeente: traag, maar zorgvuldig. Alle betrokkenen worden gehoord om het draagvlak te verbreden;
- het vertegenwoordigen van een artsenstandpunt bij de aanpak van een maatschappelijk probleem.

Conclusie is dat de betrokkenheid van het district inderdaad enige tijdsinvestering vraagt. Daartegenover staat dat het resultaat er mag zijn en dat de tijdsinvestering zich terugverdient omdat partijen elkaar beter en sneller weten te vinden. Tot slot: het is vooral ook erg leerzaam om aan zo’n traject deel te nemen.

Met dank aan Els Breedveld, huisarts en voorzitter KNMG-district Midden-Brabant
Marian Hoekstra, beleidsmedewerker Districten

Correspondentieadres: m.hoekstra@fed.knmg.nl,
info: www.knmg.nl/districten

Federatienieuws KNMG
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.