Inloggen
Laatste nieuws
Tom T.H. Jansen; uroloog
5 minuten leestijd

DBC, weg ermee

Plaats een reactie


Op de vele ingezonden brieven die ik in Medisch Contact heb gepubliceerd over de invoering van de DBC is nooit één weerwoord gekomen van de Commissie DBC 2003 of de Nederlandse Vereniging van Urologie (NVU). Ik heb deze instanties uitgedaagd om een enquête te houden onder de Nederlandse specialisten. Dat zou toch niet zo’n probleem moeten zijn. Bang voor de uitkomst misschien?


Ikzelf heb er allang geen enkel probleem meer mee om bij iedere patiënt wat nummertjes te schrijven waarvan 90 procent niet klopt, maar demotiverend is het wel. Ik ben ervan overtuigd dat als ik overal de code ‘Antenataal pathologie, ingreep endoscopische operatie’ invul, er de komende 10 jaar geen haan naar zal kraaien terwijl ik natuurlijk onzin zit in te vullen.


Regelmatig vallen er hallelujaverhalen van de Commissie DBC in de bus waarin ‘enthousiaste’ specialisten trots hun kunststukjes aanprijzen (ziekenhuis Tiel). Zij weten nog niet de domsten te zijn door zo goed hun best te doen. Want wat gaat er gebeuren? Als een duveltje uit een doosje zal de overheid of een andere ontregelaar (CTG?, NVZ?) het jaar 2002 tot ijkjaar voor de DBC verklaren net zoals dat met het jaar 2000 voor de lumpsum is gebeurd zonder vooroverleg. Zij die nu hun best doen door goed DBC’s te registreren gaan dat de volgende jaren in hun portemonnee voelen. Zij zullen als de DBC als honoreringsinstrument wordt ingevoerd nauwelijks kunnen bijsturen want ze doen het al zo goed, terwijl de slimmeriken die nu de DBC nog min of meer aan hun laars lappen in hun vuistje lachen. Want zij gaan exploderen in aantallen DBC’s zodra het noodzaak wordt.


Nederlandse Vereniging van Urologie en Commissie DBC 2003, ik daag u hierbij opnieuw uit de enquête te sturen, al is het maar per e-mail. Of schrijf eens een weerwoord! De collegae die ik spreek zijn allen eenduidig in hun visie: DBC, weg ermee!

Geldrop, december 2002

Naschrift


Collega Jansen heeft natuurlijk de vrijheid om tegen het toekomstige systeem van DBC’s te zijn. Wel is het jammer dat hij geen enkel alternatief naar voren brengt ter vervanging van het obsolete verrichtingen- en budgetsysteem. Daarnaast is het spijtig dat collega Jansen voeding blijft geven aan de fabel dat de inhoud en de prijs van een DBC zullen worden bepaald op basis van het huidige budgetteringssysteem. Uitgangspunt van het nieuwe systeem is dat op lokaal niveau op basis van transparante (!) DBC’s afspraken worden gemaakt over productie en reële kostendekkende prijzen. Vanwege de beperkte ruimte van de MC-kolommen, kan collega Jansen binnenkort een uitnodiging tegemoet zien van de Orde en de NVU.

A.M. Vosmer, voorzitter Kamer Vrij Beroep, Orde van Medisch Specialisten

Brieven

1. P.J. Bosch, plastisch chirurg


Collega Vosmer heeft duidelijk nooit mijn brieven en bezwaren goed gelezen

omdat ik wel degelijk als alternatief heb aangedragen dat de oude CTG codes, mits eindelijk eens bijgewerkt en geupdated de beste wijze is en blijft om te registreren wat een specialist nu werkelijk aan ingrepen doet!!

Dit is de enige transparante registratie.

Wat heb ik aan al die 10 cijferige codes welke leiden tot bv de behandeling

:Endoscopische operatie???

Welke endoscopische operatie???? Er is er meer dan een!

 Laat staan dat het tijdsbestek van deze code op een of andere wijze meetbaar is!

Het is gewoonweg lachwekkend dat men DBC registratie transparant vindt.

Ga maar eens naar de werkvloer en kom kijken en kom uit dat ivoren torentje!

Stop met dat geregel over onze hoofden heen.

Ik ben een man van de praktijk en weet heus wel waarover ik praat. Niemand

heeft mij tot op heden kunnen overtuigen van de transparantie van het DBC

Systeem! Dat zal de Orde ook niet lukken!

Opnieuw de vraag: Houd een enquête onder de perifere specialisten en u zult

zich rotschrikken.

De orde en de NVU kunnen mij wel een uitnodiging sturen om eens te komen

praten maar zij denken toch niet dat ik me naar Utrecht ga spoeden om daar

te gaan discussiëren! Ik heb wel wat anders te doen zoals DBC's invullen aan het einde van mijn overvolle spreekuur. Stuur die enquête maar.

Collega Vosmer stelt zomaar  dat de CTG codes en tarieven obsoleet zijn.

Hier echter de volgende opmerking: De codes zijn redelijk compleet en zo te

completeren. Alleen de tarieven moeten worden aangepast.

Er is niets obsoleets aan het "zwarte boek". Wat is er in hemelsnaam mis

mee? Te transparant misschien?

TTH Jansen Uroloog

De brieven van Tom T.H. Jansen, uroloog in MC (DBC, weg ermee) onderschrijf ik volledig.
Het doel van het DBC project mag dan wel lovenswaardig zijn, de technische uitvoering ervan is een ramp, onwerkzaam en verhindert het bereiken van dit doel.
De uitvoering leidt tot een administratieve en financiële chaos. De beoogde transparantie is ver te zoeken.
Met het naschrift van A. M. Vosmer, voorzitter Kamer Vrij Beroep van de Orde, ben ik het niet eens.
Er is namelijk wèl een alternatief:  het bestaande verrichtingensysteem (CTG codering), maar dan aangepast. Dit verrichtingensysteem is zeer goed bruikbaar om hetzelfde doel te bereiken als het DBC systeem. De verrichting en de daaraan gekoppelde CTG code moeten centraal blijven staan. Indien gewenst kan er aan de verrichting een diagnose gekoppeld worden.
Het verrichtingensysteem is helemaal niet obsoleet, het moet alleen flink opgepoetst en aangepast worden.
Aanpassingen:
· De lijst van verrichtingen wordt geactualiseerd.
· Er wordt opnieuw onderhandeld over de prijzen van de verrichtingen gedaan door de medisch specialist.
· De ziekenhuizen gaan verder met hun kostprijsberekeningen (niet van het product, maar van de verrichting!). Voor het gemak kunnen de kostprijzen voor bepaalde verrichtingen “geclusterd” worden.                                               “Zij”  kunnen deze prijskaartjes hangen aan “onze” verrichtingencodes (CTG).
· Over de transparante totaalprijs van de verrichting wordt door ziekenhuis en zorgverzekeraar onderhandeld. Voor het gemak van de onderhandelingen kunnen ook nu de prijzen van bepaalde verrichtingen “geclusterd” worden.
· Indien gewenst kan er aan een verrichting een diagnose gekoppeld worden.

Je krijgt dan dus geen producttypering, maar een verrichtingtypering,
op basis van het bestaande CTG verrichtingensysteem. Dit wordt veel transparanter en verfijnder dan de grove DBC indeling.
Administratieve en financiële chaos wordt voorkomen door het bestaande CTG verrichtingensysteem als basis te nemen voor een nieuw systeem.

P.J. Bosch, plastisch chirurg Breda

diagnose behandeling combinatie (dbc)
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.