Inloggen
Laatste nieuws
psychiatrie

Alternatief genezen in de psychiatrie (2)

Plaats een reactie

Rogier Hoenders van het Groningse Centrum voor Integrale Psychiatrie zegt dat hij samen met collega’s een CAG-protocol heeft ontwikkeld en ter behandeling aangeboden aan een wetenschappelijk tijdschrift (MC 39/2009: 1612).

Het protocol is echter nergens te vinden en bij het interview staat ook geen referentie. Het is ongebruikelijk dat een auteur zich laat interviewen over een artikel dat wel aangeboden, maar (nog) niet geaccepteerd is voor publicatie. Hoenders gaat er volstrekt aan voorbij dat richtlijnen en protocollen pas bestaansrecht hebben als zij geaccepteerd zijn door de beroepsgroep.

In het interview somt Hoenders een hutspot op van reguliere psychotherapieën, arbeidstherapie, psychomotore therapie en creatieve therapie en stelt dat de werking daarvan vaak níet evidence-based is. Dan vergelijkt hij dit met een andere hutspot van alternatieve behandelwijzen zoals kruidenmedicatie, sport, vitamines, hartcoherentie en mindfulness, en stelt dat sommige daarvan wél evidence-based zijn.

Daaruit volgt dan de constatering dat ‘alternatieve behandelingen soms beter zijn dan reguliere’. Er is hier sprake van weinig overtuigende retoriek, die door de redactie van MC echter sluitend genoeg werd geacht om als conclusie op het voorblad van MC 39 te melden.

Ten slotte: in het interview gaat het steeds over een ‘protocol’. Er lijkt sprake te zijn van begripsverwarring.

Gewoonlijk duidt men met dat woord een best-practicebehandelwijze aan bij een bepaalde aandoening. In die zin is er geen sprake van een protocol. Uit een powerpointpresentatie van Hoenders op internet valt op te maken dat het eerder om een gedragscode gaat.

Sleeuwijk, oktober 2009
G.R. van den Berg, psychiater, bestuurslid Vereniging tegen de Kwakzalverij,
F.S.A.M. van Dam, psycholoog, secretaris VtdK

Naschrift
Inderdaad, het ‘protocol’ is nog niet geaccepteerd voor publicatie. Daar heeft u een punt. Ons ging het evenwel vooral om de discussie tussen Hoenders en regulier werkende psychiaters. Die komen dus ook in het artikel aan het woord en geven uitgebreid hun kritiek op Hoenders’ zienswijze.

Ben Crul, hoofdredacteur Medisch Contact

>>Naar alle brieven
>>Naar nummer 44 - 29 oktober 2009

psychiatrie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.